Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

SEECOM 2013


O KONFERENCIJI

Druga konferencija o vladinim komunikacijama u Jugoistočnoj Evropi (SEECOM 2013) održaće se od 27. do 29. septembra u Budvi i okupiće visoke zvaničnike za komunikacije 13 zemalja šireg regiona. SEECOM 2013 organizuje Biro za odnose s javnošću Vlade Crne Gore u saradnji sa Ambasadom SAD, fondacijom Konrad Adenauer, Vijećem za regionalnu saradnju (RCC) i UNDP Crna Gora.

Na konferenciji će učestvovati i visoki zvaničnici i eminentni stručnjaci iz oblasti vladinih komunikacija iz Evrope i SAD, kao i portparoli i šefovi komunikacija zemalja regiona.

Teme konferencije su: značaj i uloga vladinih komunikacija kao servisa građana, optimizacija resursa i rada službi za odnose s javnošću, korišćenje modernih tehnologija u cilju unapređenja komunikacije vlade i građana i pospješivanja participacije građana, društvene mreže, komuniciranje o EU, javna prezentacija vladinih politika i regionalna saradnja.

CILJEVI

Jedan od ključnih ciljeva konferencije SEECOM 2013 je učvršćivanje strukture i obezbjeđivanje održivosti SEECOM Foruma, osnivanjem regionalnog neprofitnog strukovnog udruženja službenika za odnose s javnošću u javnom sektoru (SEECOM Forum), sa sjedištem u Budvi.

SEECOM će zasnivati svoju misiju i rad na principima Budvanske deklaracije usvojene na konferenciji SEECOM2012, a kredo Foruma je da kvalitetna komunikacija u javnom sektoru, koja podrazumijeva pružanje jednostavnih i razumljivih informacija o javnim politikama, uz omogućavanje dvosmjerne komunikacije i učešća građana u kreiranju javnih politika, nužno vodi boljem kvalitetu upravljanja i kreiranja javnih politika, kao i unapređenju demokratije i kvaliteta života samih građana.

SEECOM je dio Akcionog plana Vlade Crne Gore koji je pripremljen u skladu sa principima multilateralne inicijative Partnerstvo otvorenih vlada (OGP), čija je misija da obezbijedi konkretnu posvećenost vlada unapređenju transparentnosti, osnaživanju uloge javnosti u procesu kreiranja politika, borbi protiv korupcije i afirmaciji upotrebe novih tehnologija, u cilju jačanja upravljanja kroz saradnju između vlada i građana.

 

Radni jezik konferencije je engleski.