Predlog budzeta za 2012. godinu

Socijalna zaštita

Zdravstvo

Obrazovanje

Opšte javne službe

Ekonomski
poslovi

Javni red i bezbjednost

Odbrana

Poslovi stanovanja
i zajednice

Zaštita životne
sredine

Sport, kultura
i religija