Manja slova Veća slova RSSPitajte Vladu

PREDSJEDNIK VLADE CRNE GORE

Milo Đukanović 
Telefon: +382 20 242 530, +382 20 482 801
Fax: +382 20 242 329
Adresa: Karađorđeva bb, 81000 PodgoricaPOTPREDSJEDNIK VLADE ZA POLITIČKI SISTEM, UNUTRAŠNJU I VANJSKU POLITIKU

Duško Marković
Telefon: +382 20 482 819
Fax: +382 20 482 924
E-mail: jelena.scekic@gsv.gov.me  
Adresa: Karađorđeva bb, 81000 Podgorica

POTPREDSJEDNIK VLADE ZA EKONOMSKU POLITIKU I FINANSIJSKI SISTEM

Vujica Lazović 
Telefon: +382 20 482 828
Fax: +382 20 482 926 
E-mail: ivona.jovanovic@gsv.gov.me
Adresa: Karađorđeva bb, 81000 Podgorica 

POTPREDSJEDNIK VLADE ZA REGIONALNI RAZVOJ
Rafet Husović 
Telefon: +382 20 482 901 
Fax: +382 20 482 929 
E-mail: rafet.husovic@gov.me
Adresa: Karađorđeva bb, 81000 Podgorica

POTPREDSJEDNIK VLADE 
Petar Ivanović 
Adresa: Karađorđeva bb, 81000 Podgorica

POTPREDSJEDNIK VLADE 
Milorad Vujović
Adresa: Karađorđeva bb, 81000 PodgoricaGENERALNI SEKRETAR VLADE

Žarko Šturanović
Telefon: +382 20 482 814
E-mail: zarko.sturanovic@gov.me  
Fax: +382 20 224 138
Adresa: Karađorđeva bb, 81000 PodgoricaMINISTARSTVO PRAVDE

Telefon: +382 20 407 501
E-mail: kabinet@mpa.gov.me
Fax: +382 20 407 515
Adresa: Vuka Karadžića 3

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Telefon: +382 20 241 590
E-mail: kabinet@mup.gov.me
Fax: +382 20 246 779
Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 22

MINISTARSTVO ODBRANE

Telefon: +382 20 224 042
E-mail: kabinet@mod.gov.me
Fax: +382 20 224 702
Adresa: Jovana Tomaševića 29

MINISTARSTVO FINANSIJA

Telefon: +382 20 242 835
E-mail: mf@mif.gov.me, ana.djuraskovic@mif.gov.me
Fax: +382 20 224 450
Adresa: Stanka Dragojevića 2

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EVROPSKIH INTEGRACIJA

Telefon: +382 20 246 357
Fax: +382 20 224 670 
Adresa: Stanka Dragojevića 2

MINISTARSTVO PROSVJETE

Telefon: +382 20 410 100
E.mail: mps@mps.gov.me
Fax: +382 20 410 101
Adresa: Vaka Đurovića bb

MINISTARSTVO KULTURE

Telefon: +382 41 232 571
E-mail: kabinet.kultura@mku.gov.me
Fax: +382 41 232 572
Adresa: Njegoševa, Cetinje

MINISTARSTVO EKONOMIJE

Telefon: +382 20 482 163
E-mail: vesna.besovic@mek.gov.me
Fax: +382 20 234 027
Adresa: Rimski trg 46

MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA I POMORSTVA

Telefon: +382 20 234 179
E-mail: edisa.visnjic@msp.gov.me
Fax: +382 20 234 331
Adresa: Rimski trg 46

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA

Telefon: +382 20 482 109
E-mail: kabinet@mpr.gov.me
Fax: +382 20 234 306
Adresa: Rimski trg 46

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA

Telefon: +382 20 446 200
E-mail: zoran.tomic@mrt.gov.me
Fax: +382 20 446 215
Adresa: IV Proleterska 19

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

Telefon: +382 20 242 276
E-mail: mzdravlja@mzd.gov.me
Fax: +382 20 242 762
Adresa: Rimski trg 46

MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA

Telefon: + 382 20 482 129
E-mail: min.manj@t-com.me, nermina.piranic@mmp.gov.me
Fax: + 382 20 234 198
Adresa: Rimski trg bb

MINISTARSTVO ZA INFORMACIONO DRUŠTVO I TELEKOMUNIKACIJE

Telefon: +382 20 241 412
E-mail: kabinet@mid.gov.me
Fax: +382 20 241 790
Adresa: Rimski trg 45

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJA

Telefon: +382 20 482 148
E-mail: ministar.mrss@mrss.gov.me
Fax: +382 20 234 227
Adresa: Rimski trg 46

MINISTARSTVO NAUKE

Telefon: +382 20 482 145
E-mail: kabinet@mna.gov.me
Fax: +382 20 234 168
Adresa: Rimski trg 46

MINISTAR BEZ PORTFELJA

Marija Vučinović 
E-mail: zeljka.kovacevic@gsv.gov.me
Telefon: +382 20 482 821 
Adresa: Karađorđeva bb SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

Telefon: +382 20 482 848
E-mail: pr@gov.me
Fax: +382 20 482 919 
Adresa: Karađorđeva bb, 81000 Podgorica

 

BIRO ZA KOMUNIKACIJU S GRAĐANIMA

Tel: 020/482-839, 020/482-838, 020/223-160 
Fax: 020/482-939
E-mail: birozagradjane@gsv.gov.me
Adresa: Karađorđeva bb, 81000 Podgorica