Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

Vlada

Nacionalni savjet za održivi razvoj, klimatske promjene i integralno upravljanje obalnim područjem

16.06.2017.

Održana 32. sjednica Nacionalnog savjeta za održivi razvoj, klimatske promjene i integralno upravljanje obalnim područjem

Održana 32. sjednica Nacionalnog savjeta za održivi razvoj, klimatske promjene i integralno upravljanje obalnim područjem Danas je u Danilovgradu u prostorijama Regionalne škole za državnu upravu (ReSPA), održana 32. sjednica Nacionalnog savjeta za održivi razvoj, klimatske promjene i integralno upravljanje obalnim područjem kojom je predsjedavao Filip Vujanović, predsjednik Nacionalnog savjeta. U radu Sjednice učestvovali su i potpredsjednik Vlade Milutin Simović, ministarka nauke dr Sanja Damjanović, ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović i i predsjednik Opštine Danilovgrad Branislav Đuranović...

15.06.2017.

Najava: 32. sjednica Nacionalnog savjeta za održivi razvoj, klimatske promjene i integralno upravljanje obalnim područjem

Najava: 32. sjednica Nacionalnog savjeta  za održivi razvoj, klimatske promjene i integralno upravljanje obalnim područjem

U petak, 16. juna, sa početkom u 11 h u sali Regionalne škole za državnu upravu (ReSPA) u Opštini Danilovgrad održaće se 32. sjednica Nacionalnog savjeta za održivi razvoj, klimatske promjene i integralno upravljanje obalnim područjem. Sjednicom će predsjedavati predsjednik Nacionalnog savjeta Filip Vujanović...

11.01.2017.

Saopštenje: Održana 31. sjednica Nacionalnog savjeta za održivi razvoj, klimatske promjene i integralno upravljanje obalnim područjem

Saopštenje: Održana 31. sjednica Nacionalnog savjeta za održivi razvoj, klimatske promjene i integralno upravljanje obalnim područjem

Danas je u Podgorici održana 31. sjednica Nacionalnog savjeta za održivi razvoj, klimatske promjene i integralno upravljanje obalnim područjem kojom je predsjedavao predsjednik Crne Gore Filip Vujanović...

10.01.2017.

Najava: 31. sjednica Nacionalnog savjeta za održivi razvoj, klimatske promjene i integralno upavljanje obalnim područjem

Najava: 31. sjednica Nacionalnog savjeta za održivi razvoj, klimatske promjene i integralno upavljanje obalnim područjem

U srijedu, 11. januara, u zgradi Predsjednika Crne Gore, biće održana 31. sjednica Nacionalnog savjeta za održivi razvoj, klimatske promjene i integralno upravljanje obalnim područjem, čije je održavanje prethodno bilo predviđeno za 21. decembar 2016. godini u Opštini Mojkovac. Sjednicom će predsjedavati...

15.06.2016.

Održana sjednica Nacionalnog savjeta za održivi razvoj: Prijedlog Nacionalne strategije jedan od najbolje pripremljenih strateških dokumenata održivog razvoja

Danas je održana 30. sjednica Nacionalnog savjeta za održivi razvoj, klimatske promjene i integralno upravljanje obalnim područjem, kojom je predsjedavao predsjednik Crne Gore Filip Vujanović. Na sjednici je razmotren Prijedlog Nacionalne strategije održivog razvoja do 2030. godine, kao krovne i dugoročne razvojne strategije koji je pripremilo Ministarstvo održivog razvoja i turizma u skladu sa zaključcima sa prethodne sjednice Nacionalnog savjeta i preporukama i stavovima iznesene tokom javne rasprave...

11.12.2015.

Saopštenje za javnost povodom održane 29. sjednice Nacionalnog savjeta za održivi razvoj i klimatske promjene

Saopštenje za javnost povodom održane 29. sjednice Nacionalnog savjeta za održivi razvoj i klimatske promjene

Danas je održana 29. sjednica Nacionalnog savjeta za održivi razvoj i klimatske promjene kojom je predsjedavao predsjednik Filip Vujanović...

10.12.2015.

29. sjednica Nacionalnog savjeta za održivi razvoj i klimatske promjene

29. sjednica Nacionalnog savjeta za održivi razvoj i klimatske promjene, kojim predsjedava predsjednik Nacionalnog savjeta Filip Vujanović, biće održana u petak, 11. decembra 2015. godine. Na sjednici će biti razmotren Nacrt nacionalne strategije održivog razvoja Crne Gore do 2030. godine i Nacrt nacionalne strategije zapošljavnja i razvoja ljudskih resursa za period od 2016-2020 godine...

17.07.2015.

Saopštenje za javnost povodom održane 28. sjednice Nacionalnog savjeta za održivi razvoj i klimatske promjene

Danas je održana 28. sjednica Nacionalnog savjeta za održivi razvoj i klimatske promjene kojom je predsjedavao predsjednik Filip Vujanović...

16.07.2015.

Sjednica Nacionalnog savjeta za održivi razvoj i klimatske promjene

28. sjednica Nacionalnog savjeta za održivi razvoj i klimatske promjene, kojim predsjedava predsjednik Crne Gore i predsjednik Savjeta Filip Vujanović, biće održana u petak, 17. jula 2015. godine. Savjet će na sjednici razmatrati Predlog nacrta državnog plana upravljanja otpadom za period 2015-2020. godine i Nacrt nacionalne strategije o klimatskim promjenama do 2030. godine, a upoznaće se i sa Nacrtom prostornog plana posebne namjene obalnog područja Crne Gore...

29.01.2015.

Saopštenje za javnost povodom održane 27. sjednice Nacionalnog savjeta za održivi razvoj i klimatske promjene

Danas je održana 27. sjednica Nacionalnog savjeta za održivi razvoj i klimatske promjene kojom je predsjedavao predsjednik Filip Vujanović. Na sjednici su razmotrena pitanja od značaja za sprovođenje politike održivog razvoja Crne Gore kao što su: Nacrt Detaljnog prostornog plana za Termoelektranu u Pljevljima, Nacrt Nacionalne strategije integralnog upravljanja obalnim područjem Crne Gore, Nacrt Strategije razvoja poljoprivrede i ruralnih područja 2014-2020, kao i koncept Nacionalne strategije u oblasti klimatskih promjena do 2030. godine. Takođe, razmotreni su i usvojeni predlozi za izmjene i dopune Odluke o obrazovanju Nacionalnog savjeta u cilju daljeg jačanja njegovih kapaciteta...