Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Vladu

Vlada

Savjet za razvoj nevladinih organizacija

22.12.2016.

Saopštenje Kancelarije za saradnju s nevladinim organizacijama

Predsjednica Savjeta za razvoj nevladinih organizaicja, Marija Vučinović razgovarala je u srijedu, 21. decembra, sa predstavnicama nevladinih organizacija u Savjetu radi pronalaženja rješenja u vezi sa nastavkom rada ovog tijela...

07.07.2016.

Održana XIII sjednica Savjeta za razvoj nevladinih organizacija

Održana XIII sjednica Savjeta za razvoj nevladinih organizacija

Savjet za razvoj nevladinih organizacija održao je 6. jula 2016. godine XIII sjednicu na kojoj je razmotrio Izvještaj o procesu donošenja Odluke o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću za 2016. godinu Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću...

05.07.2016.

XIII sjednica Savjeta za razvoj nevladinih organizacija

Trinaesta sjednica Savjeta za razvoj nevladinih organizacija održaće se u srijedu, 6. jula 2016. godine s početkom u 15.30 časova, u staroj zgradi Vlade (ulica Jovana Tomaševića br. 2) u plenarnoj sali na prizemlju. Sjednica će biti otvorena za predstavnike medija...

27.06.2016.

KONFERENCIJA ,,STATUS I ODRŽIVOST ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA- FORUM CRNOGORSKIH OCD’’

KONFERENCIJA ,,STATUS I ODRŽIVOST ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA- FORUM CRNOGORSKIH OCD’’

Konferencija ,,Status i održivost organizacija civilnog društva- forum crnogorskih OCD’’ održana je u Kolašinu 24. i 25. juna 2016. godine, u organizaciji TACSO Kancelarije u Crnoj Gori i Resursnog centra za nevladine organizacije u Crnoj Gori (CRNVO)...

23.06.2016.

Održana XII sjednica Savjeta za razvoj nevladinih organizacija

Usvajajući Drugi izvještaj o realizaciji Akcionog plana Strategije razvoja nevladinih organizacija u Crnoj Gori za period 2014-2016. godine, Savjet je predložio Vladi da obaveže organe državne uprave da do kraja tekuće godine preduzmu potprebne mjere za realizaciju nerealizovanih aktivnosti i ukazao na adekvatnije poštovanje Odluke o Savjetu za razvoj nevladinih organizacija, u smislu obaveze organa državne uprave da Savjetu dostavljaju na mišljenje nacrte zakona i drugih propisa koji se odnose na rad i razvoj NVO u Crnoj Gori...

21.06.2016.

XII sjednica Savjeta za razvoj nevladinih organizacija

Dvanaesta sjednica Savjeta za razvoj nevladinih organizacija održaće se u srijedu, 22. juna 2016. godine s početkom u 11.00 časova, u staroj zgradi Vlade (ulica Jovana Tomaševića br. 2) u plenarnoj sali na prizemlju...

27.05.2016.

Sastanci sa šefom Sektora za regionalnu saradnju u Generalnom direktoratu za politiku susjedstva i proširenje Evropske komisije

Sastanci sa šefom Sektora za regionalnu saradnju u Generalnom direktoratu za politiku susjedstva i proširenje Evropske komisije

Rukovoditeljka Kancelarije za saradnju s nevladinim organizacijama Danka Latković, sa saradnicama razgovarala je danas (27. maj) sa šefom Sektora za regionalnu saradnju u Generalnom direktoratu za politiku susjedstva i proširenje Evropske komisije (DG NEAR) Nikolom Bertolinijem, na njegov zahtjev. Sastanku su prisustvovali i Karl Giacinti (DG NEAR), Romain Boitard (DEU Crna Gora) i Goran Đurović (TACSO kancelarija Podgorica)...

19.03.2016.

Nastavak XI sjednice Savjeta za razvoj nevladinih organizacija

Nastavak XI sjednice Savjeta za razvoj nevladinih organizacija

Sjednici je prisustvovala predstavnica Ministarstva finansija, gospođa Aleksandra Tošković i saopštila načelne podatke u vezi sa izradom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću, koje je Savjet ocijenio nepotpunim i neadekvatnim u odnosu na tražene informacije...

17.03.2016.

Nastavak XI sjednice Savjeta za razvoj nevladinih organizacija

Nastavak jedanaeste sjednice Savjeta za razvoj nevladinih organizacija održaće se u petak, 18. marta 2016. godine s početkom u 10.00 časova, u staroj zgradi Vlade (ulica Jovana Tomaševića br. 2) u plenarnoj sali na prizemlju...

29.02.2016.

Saopštenje sa XI sjednice Savjeta za razvoj nevladinih organizacija

Saopštenje sa XI sjednice Savjeta za razvoj nevladinih organizacija

Na XI sjednici Savjeta za razvoj nevladinih organizacija, održanoj 29. februara 2016. godine, razmatrana su tri važna pitanja: Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za Poglavlje 23 - Pravosuđe i temeljna prava, za period jul–decembar 2015. godine, u dijelu koji se odnosi na saradnju s nevladinim organizacijama, zatim Radna verzija Izvještaja o radu Savjeta za period septembar 2014. – decembar 2015. godine, te aktuelne informacije o fazi pripreme Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nevladinim organizacijama...