Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Vladu

Vlada

Savjet za saradnju Vlade Crne Gore i nevladinih organizacija

10.12.2013.

Održana vanredna sjednica Savjeta za saradnju Vlade Crne Gore i nevladinih organizacija

Na vanrednoj sjednici Savjeta za saradnju Vlade Crne Gore i nevladinih organizacija, razmatranja je raspodjela dijela prihoda od igara na sreću, po Konkursu za 2013. godinu. Savjet je informisan o radu Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2013. godinu, ukupnom iznosu sredstava, broju projekata i načinu rada potkomisija za pojedine oblasti, ali nije prezentirana i odluka o raspodjeli, već samo zbirni podaci o raspoloživim sredstvima i njihovoj raspodjeli po oblastima...

26.11.2013.

Savjet za saradnju Vlade Crne Gore i nevladinih organizacija održao XII sjednicu

Savjet za saradnju Vlade Crne Gore i nevladinih organizacija održao XII sjednicu

XII sjednica Savjeta za saradnju Vlade Crne Gore i nevladinih organizacija održana 25. novembra o.g, započela je odavanjem pošte nedavno preminuloj članici Savjeta gospođi Zorici Petrović. Nakon toga, Savjet je razmotrio dva veoma važna dokumenta: Izvještaj o saradnji organa državne uprave i NVO u prvih šest mjeseci 2013. godine i Nacrt Strategije razvoja nevladinog sektora u Crnoj Gori sa Akcionim planom za period 2014 -2016. godine, dok je pitanje finansiranja NVO iz javnih fondova razmatrano u kontekstu svih tačaka dnevnog reda.

22.11.2013.

Sjednica Savjeta za saradnju Vlade Crne Gore i nevladinih organizacija

Sjednica Savjeta za saradnju Vlade Crne Gore i nevladinih organizacija održaće se u ponedjeljak 25. novembra 2013. godine. Sjednica će se održati u staroj zgradi Vlade (ul. Jovana Tomaševića 2), sa početkom u 13.00 sati...

02.08.2013.

Konsultacije sa NVO o radnoj verziji Strategije razvoja NVO u Crnoj Gori održane u Bijelom Polju i Podgorici

Konsultacije sa NVO o radnoj verziji Strategije razvoja NVO u Crnoj Gori održane u Bijelom Polju i Podgorici

Konsultativni sastanci sa predsatvnicima NVO o radnoj verziji Strategije razvoja NVO u Crnoj Gori, održani su 30. i 31. avgusta u Bijelom Polju i Podgorici. Sastanke je organizovala Međusektorska radna grupa zadužena za pripremu pomenutog dokumenta, a istima je prisustvovalo oko 40 predstavnika NVO...

11.06.2013.

Šef Kancelarije za saradnju sa NVO Danka Latković učestvovala na Konferenciji “Uloga civilnog društva i građana u kreiranju javnih politika na lokalnom i centralnom nivou, najbolje prakse u pogledu mehanizama za učešće”

Danka Latković, šefica Kancelarije za saradnju sa nevladinim organizacijama, kao panelistkinja učestvovala je na Konferenciji “Uloga civilnog društva i građana u kreiranju javnih politika na lokalnom i centralnom nivou, najbolje prakse u pogledu mehanizama za učešće” prezentujući zakonodavni okviri i institucionalne mehanizmime za podsticanje NVO aktivizma u Crnoj Gori...

31.05.2013.

Nacrt Smjernica za pomoć EU civilnom društvu u zemljama proširenja za period 2014 – 2020

Direktorat za proširenje Evropske komisije, priprema Smjernice za pomoć Evropske unije civilnom društvu u zemljama proširenja za period 2014 – 2020. Na konsultacijama o prvom Nacrtu dokumenta sa predstavnicima organizacija civilnog društva, vlada i evropskih mreža, koje su održane u Briselu 25. i 26. aprila, učestvovali su i predstavnici Crne Gore, i to iz nevladinih organizacija, udruženja poslodavaca, medija i Kancelarije za saradnju sa NVO...

24.05.2013.

Izjava šefice Kancelarije za saradnju sa nevladinim organizacijama Danke Latković nakon sjednice Vlade

Izjava šefice Kancelarije za saradnju sa nevladinim organizacijama Danke Latković nakon sjednice Vlade

Izjava šefice Kancelarije za saradnju sa nevladinim organizacijama Danke Latković nakon sjednice Vlade Crne Gore povodom usvajanja Informacije u vezi sa inicijativom za potpisivanje Sporazuma i Nacrt sporazuma o saradnji Vlade Crne Gore, Vlade Republike Srbije, Savjeta ministara BiH, Vlade Republike Makedonije, Savjeta ministara Republike Albanije, Vlade Republike Hrvatske, Vlade Kosova* i Vlade Republike Turske u oblasti unapređenja saradnje sa organizacijama civilnog društva...

04.04.2013.

Saoštenje sa XI sjednice Savjeta za saradnju Vlade Crne Gore i nevladinih organizacija

Saoštenje sa XI sjednice Savjeta za saradnju Vlade Crne Gore i nevladinih organizacija

Savjet za saradnju Vlade Crne Gore i nevladinih organizacija održao je 3. aprila XI sjednicu, na kojoj je razmotrio dva važna i obimna materijala: Izvještaj o saradnji organa državne uprave i NVO u 2012. godini i Akcioni plan za oblast - civilno društvo u vezi sa skriningom i preporukama EK za pregovaračko poglavlje 23...

02.04.2013.

XI sjednica Savjeta za saradnju Vlade Crne Gore i nevladinih organizacija

Na dnevnom redu Savjeta je Izvještaj o saradnji organa državne uprave i NVO u 2012. godini, Akcioni plan za oblast - civilno društvo u vezi sa skriningom i preporukama EK za pregovaračko poglavlje 23, zatim Nacrt Sporazuma o saradnji vlada zemalja Zapadnog Balkana i Turske na polju saradnje sa NVO-civilnim sektorom, pitanje finansiranja projekata i programa NVO iz Budžeta u 2013. godini i Informacija o dosadašnjim aktivnostima na pripremi buduće Strategije razvoja nevladinog sektora u Crnoj Gori za period 2013-2016.godine...