Мања слова Већа слова РСС

Питајте Владу

 

Пријава злоупотребе службених возила

 

МЈЕРЕ НА СНАЗИ - ажурирано 01. јуна:

ЈАВНА ОКУПЉАЊА

1. Јавна окупљања (укључујући и свадбена весеља и сахране) дозвољена су на отвореном и у затвореном простору с тим да на њима може бити највише 200 лица уз обавезу поштовања физичке дистанце од најмање два метра и других препорука у складу са одговарајућим упутствима ИЈЗЦГ.

- Упутство за јавне догађаје – окупљања
- Упутство за вјерске објекте – цркве
- Упутство за вјерске објекте – џамије
- Упутство за сахране
- Упутство за свадбе и весеља
- Упутство за биоскопе
- Упутство за дјечије играонице
- Упутство за домове за старе

УНУТРАШЊИ САОБРАЋАЈ И ПУТОВАЊА

2. Унутрашњи путни, жељезнички и поморски саобраћај обавља се уз примјену мјера превенције у складу са упутствима ИЈЗЦГ.
- Упутство за поморски превоз: обавезно ношење заштитних маски, без могућности стајања у пловилу.

МЕЂУНАРОДНИ САОБРАЋАЈ И ПУТОВАЊА И УЛАЗАК У ЦРНУ ГОРУ

3. Забрањено је државним службеницима и намјештеницима запосленим у државним органима, органима државне управе, органима управе, и службеницима и намјештеницима запосленим у органима локалне самоуправе службено путовање у иностранство, осим у случајевима када је путовање од државног интереса, уз претходно добијену сагласност старјешине органа.

4. Забрањено је организовање свих ђачких и ученичких екскурзија, излета, едукативних скупова и сл. у иностранству.

5. Међународни путнички жељезнички саобраћај је обустављен.
6. Међународни путни, поморски и ваздушни саобраћај обавља се са државама и преко територије држава у којима је утврђена стопа активних случајева коронавируса мања од 25 на 100.000 становника. Списак држава које задовољавају овај услов утврђује и објављује једном недјељно ИЈЗЦГ.

КАРАНТИН И САМОИЗОЛАЦИЈА

7. Улазак у Црну Гору омогућен је без упућивања у карантин или самоизолацију лицима која улазе из државе у којој је утврђена стопа активних случајева коронавируса мања од 25 на 100.000 становника, а страним држављанима уз додатни услов да је у држави чији су резидент утврђена стопа активних случајева коронавируса мања од 25 на 100.000 становника. 
Списак држава које задовољавају овај услов утврђује и објављује једном недјељно, а по потреби и чешће ИЈЗЦГ.

8. Држављанима Црне Горе и странцима са сталним или привременим боравком у нашој земљи који улазе у Црну Гору из држава у којима је потврђена стопа активних случајева обољелих од коронавируса 25 на 100.000 становника или већа одређује се мјера стављања у самоизолацију или карантин у трајању од 14 дана. Лицима код којих је ПЦР тестирањем на САРС-ЦоВ-2 добијен негативан резултат теста на нови коронавирус, мјера самоизолације и карантина укида се након 14 дана.

Самоизолација подразумијева боравак у породичном смјештају или другом објекту, уз праћење здравственог стања овог лица, као и свих чланова његовог заједничког породичног домаћинства од стране надлежне епидемиолошке службе.

Обавезна је институционална изолација за лица која су боравила у карантину или самоизолацији и чији су резултати теста на нови коронавирус позитивни, а морају се изоловати од здравих лица, а не може им се обезбиједити самоизолација у породичном смјештају; лица која су била на болничком лијечењу, опорављена су и немају симптоме болести, али још немају два узастопна негативна резултата из узорака узетих у размаку од 24 часа; као и за лица која су допутовала из иностранства и приликом смјештања у карантин резултати теста на нови коронавирус су им били позитивни.

Институционална изолација подразумијева смјештај у објекат намијењен за самоизолацију и боравак лица која имају позитиван резултат теста на нови коронавирус и немају симптоме болести, не захтијевају медицински третман али морају бити под надзором здравствених радника, на основу рјешења санитарне инспекције.

Самоизолација страног пловног објекта, са посадом подразумијева вез у луци у трајању 14 дана, уз предузимање мјера здравствено-санитарног надзора од стране надлежне здравствене установе, у складу са препорукама ИЈЗЦГ, а на основу рјешења здравствено-санитарне инспекције.

Закупци, односно концесионари луке наутичког туризма – марине и трговачке луке отворене за међународни саобраћај, којој је одобрен прихват страних пловних објеката у самоизолацију обавезни су да предузимају мјере за спречавање уношења у земљу, сузбијање и спречавање преношења новог коронавируса, на основу препорука ИЈЗЦГ.

НЕКОМЕРЦИЈАЛНИ ВАЗДУШНИ САОБРАЋАЈ

9. Странци који долазе у Црну Гору некомерцијалним авио саобраћајем морају поштовати сљедеће привремене мјере:
- ваздухоплов којим се обавља некомерцијални авио саобраћај може бити капацитета највише до 10 сједишта,
- посада и путници у обавези су да носе заштитне маске приликом изласка из ваздухоплова и током боравка у згради аеродрома,
- приликом уласка у Црну Гору путници и посада морају да посједују ПЦР тест на САРС-ЦоВ-2 не старији од 48 часова,
- након уласка у Црну Гору према путницима се предузимају мјере здравственог надзора, у складу са препорукама ИЈЗЦГ за јавно здравље Црне Горе (у даљем тексту: Институт),
- за долазак/одлазак путника од путничког терминала до смјештаја потребно је организовати посебан транспорт, у складу са препорукама ИЈЗЦГ, и
- приликом боравка у хотелском или другом смјештају путници су у обавези да примјењују препоруке ИЈЗЦГ
     
ПРОМЕТ И ТРАНЗИТ РОБЕ

10. Промет робе за потребе Црне Горе као и транзит робе остаје несметан, уз посебне мјере здравственог надзора, у складу са препорукама ИЈЗЦГ.
     
ПОСЈЕТЕ ЛИЦИМА У БОЛНИЦАМА И ЗАТВОРИМА
   
11. Забрањене су посјете лицима лишеним слободе и притвореним лицима, осим адвокатима и судским вјештацима по одлуци суда и забрана посјете лицима која се налазе на издржавању казне затвора.

12. Забрањене су посјете лицима која се налазе на болничком лијечењу у здравственим установама и лицима која су смјештена у установама социјалне и дјечје заштите.

СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА

13. Тренинзи спортиста (спортиста аматера, професионалних спортиста и спортиста рекреативаца) и спортска такмичења и турнири спортиста у спортском објекту (затвореном и отвореном спортском објекту - терени и базени) организују се уз присуство гледалаца/навијача, на начин да су власници и корисници спортских објеката и спортске организације у обавези да обезбиједе примјену привремених мјера, и то:
- За вријеме трајања спортских такмичења и турнира на отвореном и у затвореном спортском објекту да присуствује до 200 гледалаца/навијача уз обавезно поштовање мјера физичке дистанце од најмање два метра;
- Обавезну дезинфекцију реквизита за тренинге, такмичења и турнире и предмета који се заједнички користе од стране спортиста, у складу са препорукама Института за јавно здравље Црне Горе; и
- Поштовање мјера личне хигијене - редовна хигијена руку, прије и након завршене спортске активности.

КУПАЛИШТА И ПЛАЖЕ

14. Привредна друштава, друга правна лица и предузетници који се баве пружањем туристичких услуга на купалиштима и плажама обавезни су да поштују одговарајуће упутство ИЈЗЦГ.

15. Корисници неуређених купалишта обавезни су да поштују дистанцу од најмање 2м, осим за чланове заједничког породичног домаћинства.

ЗДРАВСТВО

16. Стоматолошке здравствене установе су обавезне да рад организују на начин да обезбиједе систем обавезног заказивања пацијената, да у исто вријеме у чекаоници може да борави само један пацијент 10м², уз поштовање физичке дистанце од најмање 2м између пацијената, да обезбиједе средства за дезинфекцију руку пацијената на уласку/изласку из ординације, као и да сви запослени поштују процедуре рада и носе личну заштитну опрему, у складу са препорукама ИЈЗЦГ и Стоматолошке коморе Црне Горе.

17. Функционисање здравственог система у дијелу пружања здравствених услуга постепено се нормализује на начин да се:
- У Клиничком центру Црне Горе, општим и специјалним болницама, као и установама у Мрежи здравственог система обезбиједи постепена доступност специјалистичких прегледа за све пацијенте,
- Обезбиједи да сви пацијенти током боравка у здравственој установи носе заштитне маске (под условом да ношење маске дозвољава клинично стање пацијента и да маска не компромитује респираторну функцију пацијента) и обезбиједи поштовање физичке дистанце од најмање 2м између пацијената,
- На видном мјесту у здравственој установи истакне обавјештење о привременим мјерама превенције и сузбијања новог коронавируса прописаним овом наредбом,
- Обезбиједе средства за дезинфекцију руку пацијената на улазу/излазу из здравствене установе,
- Одложи спровођење програма скрининга рака дебелог цријева, рака дојке и рака грлића материце док трају мјере,
- У домовима здравља спроводе мјере које ће омогућити рационално и ефикасно коришћење људских ресурса у актуелним епидемиолошким условима,
- Настави са радом у пункту за пацијенте "сумњиве на инфекцију вирусом КОВИД 19" који је отворен у здравственом објекту Толоши,
- Обезбиједи упућивање и транспорт пацијената на лијечење ван Црне Горе, искључиво у случајевима животне угрожености пацијента.

ОБРАЗОВАЊЕ

18. Прекинут је образовно-васпитни рад у јавним и приватним образовно-васпитним установама осим у предшколским установама које су обавезне да рад организују у складу са упутством ИЈЗЦГ за вртиће и предшколске установе.

19. Током прекида образовно-васпитног рада у јавним и приватним образовно-васпитним установама једном од родитеља/ старатеља/ хранитеља/ усвојитеља или самохраном родитељу дјетета које није старије од 11 година живота обезбјеђује се право на плаћено одсуство са рада, осим запосленим у здравству, Министарству одбране, Агенцији за националну безбједност, Министарству унутрашњих послова, Управи полиције, Управи царина, Пореској управи, Управи за некретнине, Директорату за државни трезор у Министарству финансија који раде на пословима реализације Програма пружања подршке привреди и запосленима, у циљу ублажавања негативних ефеката епидемије новог коронавируса, који је донијела Влада Црне Горе, Управи за инспекцијске послове, Управи за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове, установе за смјештај лица из области за социјалну и дјечју заштиту, Управи за извршење кривичних санкција, службама заштите и спашавања као и у другим органима и службама за које Национално координационо тијело за заразне болести оцијени да је њихова дјелатност неопходна за вријеме трајања наведених мјера.

20. Музичке школе, школе страних језика, установе за образовање одраслих и студентски домови дужни су да рад организују у складу са одговарајућим упутствима ИЈЗЦГ.


ПРИВРЕДА И ПРЕДУЗЕТНИШТВО

ПРИВРЕДА И ПРЕДУЗЕТНИШТВО – ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО

21. Обавеза привредних друштава, других правних лица и предузетника који обављају угоститељску дјелатност у угоститељским објектима (ресторани, кафане, кафетерије, хотелски ресторани и слични угоститељски објекти), укључујући и пружање угоститељских услуга на купалиштима и плажама, да свој рад организују у складу са одговарајућим упутствима ИЈЗЦГ:

ПРИВРЕДА И ПРЕДУЗЕТНИШТВО – ТРГОВИНА И ЗАНАТИ

22. Власници/корисници и управљачи трговинских објеката, предузетници који пружају занатске и друге услуге обавезни су да рад организују у складу са одговарајућим упутствима ИЈЗЦГ:

ПРИВРЕДА И ПРЕДУЗЕТНИШТВО – ИГРЕ НА СРЕЋУ

23. Приређивачи игара на срећу обавезни су да рад организују у складу са одговарајућим упутством ИЈЗЦГ.

ПОЉОПРИВРЕДА

24. Лица која обављају пољопривредну дјелатност обавезна су да се придржавају одговарајућег упуства ИЈЗЦГ.

ШАЛТЕРСКЕ СЛУЖБЕ (ДРЖАВНА УПРАВА, БАНКЕ, ПОШТА И СЛ.)

25. Државни органи, органи државне управе и органа локалне управе, банке, пошта и друга правна лица обавезна су да у шалтер салама организују у складу са одговарајућим упутством ИЈЗЦГ.

БИБЛИОТЕКЕ, МУЗЕЈИ, ГАЛЕРИЈЕ И СЛ.

26. Установе културе (библиотеке, архиви, музеји и галерије) обавезне су да рад организују у складу са одговарајућим упутством ИЈЗЦГ.

АУТО ШКОЛЕ

27. Правна лица која оспособљавају кандидате за возаче (ауто школе) обавезна су да рад организују у складу са одговарајућим упутством ИЈЗЦГ.

РЕНТ-А-ЦАР

28. Правна лица и предузетници који пружају услуге изнајмљивања возила (рент-а-цар) обавезна су да рад организују у складу са одговарајућим упутством ИЈЗЦГ.

ЈАВНИ СЕКТОР

29. Запослени у јавном сектору обавезни су да током рада у затвореном простору носе заштитне маске.

ГРАЂЕВИНАРСТВО

30. Обавеза правних и физичких лица која обављају грађевинске радове односно извођења појединих радова да организују рад на начин да: 

- Обезбиједе поштовање епидемиолошких мјера, посебно поштујући социјалну дистанцу између запослених и других мјера заштите и здравља на раду;

- На видном мјесту на градилишту истакну обавјештење о прописаним привременим мјерама превенције и сузбијања новог коронавируса;

Свим запосленим који обављају грађевинске радове, током њиховог организованог превоза од и до градилишта, као и током боравка и рада на градилишту (осим током конзумирања хране, у вријеме одређено за оброк), обезбиједе коришћење личне заштитне опреме – маски и рукавица;

- Свим запосленим који обављају грађевинске радове на градилишту, током радног времена, забране напуштање градилишта ради набавке намирница и сл;

Допремају храну запосленим који обављају грађевинске радове на градилишту;

Током организованог превоза запослених од и до градилишта (аутобус или комби) изврше распоред запослених на начин да се обезбиједи њихова физичка дистанце.

31. Обавеза привредних друштава, других правних лица, односно предузетника који обављају дјелатност грађења, односно извођења појединих радова да на већим градилиштима (са 40 или више запослених) обавезно организују рад у више група од по 20 или мање запослених, чији се састав не може мијењати, уз обезбјеђивање њихове физичке дистанце на градилишту и у највећој могућој мјери избјегавање физичког контакта међу тим групама након напуштања градилишта. Ова обавеза односи се и на организацију колективног смјештаја запослених, њихов превоз, простор за исхрану на градилишту, временску дистанцу приликом доласка на градилиште, која мора бити таква да се онемогући спајање запослених који су подијељени по групама.

32. Обавеза привредних друштава, других правних лица, односно предузетника који обављају дјелатност грађења, односно извођења појединих радова да рад главног, одговорног и других инжењера у затвореном радном простору организују на начин да се обезбиједи већа међусобна физичка дистанца уз обавезно коришћење личне заштитне опреме – маски и рукавица

ДРЖАВНА УПРАВА - ДОКУМЕНТА

33. Државни органи, органаи државне управе, органаи локалне самоуправе и локалне управе обавезни да лична документа (лична карта, пасош и возачка дозвола), која посједују грађани, издата након 2008. године, а којима је истекао рок важења, по основу којих остварују пред тим органима неко своје право или извршавају обавезу, сматрају важећим(Мјера се примјењује до 1. јула 2020.)

34. Надлежни органи који врше контролу и регулисање саобраћаја на путевима обавезни су да саобраћајне дозволе којима је истекао рок важења сматрају важећим важећим до 1. јула 2020. годинеако возач уз дозволу посједује важећу полису осигурања и доказ о извршеном техничком прегледу возила.

35. Државни органи, органи државне управе, органи локалне самоуправе и локалне управе, привредна друштва, јавне установа и друга правних лица, предузетници и и физичка лица обавезна су да дозволе за стални боравак, дозволе за привремени боравак и дозволе за привремени боравак и рад странаца, а којима је истекао рок важења, по основу којих остварују пред тим органима неко своје право или извршавају обавезу, сматрају важећим до 1. јула 2020.