Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Vladu

Vlada

Sjednice Vlade

15.10.2015.

Saopštenje sa 131. sjednice Vlade Crne Gore

Saopštenje sa 131. sjednice Vlade Crne Gore Vlada Crne Gore, na danas održanoj 131. sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Milo Đukanović, usvojila je Treći polugodišnji izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju za period januar – jun 2015. godine. Shodno Rezoluciji o načinu, kvalitetu i dinamici procesa integracija Crne Gore u Evropsku uniju, Izvještaj će biti dostavljen Skupštini na razmatranje... Video

08.10.2015.

Saopštenje sa 130. sjednice Vlade Crne Gore

Saopštenje sa 130. sjednice Vlade Crne Gore

Vlada Crne Gore, na danas održanoj 130. sjednici kojom je predsjedavao potpredsjednik Duško Marković, ocijenila je uspješnom ispunjenost planiranih obaveza iz Programa rada Vlade za III kvartal 2015. godine i Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji za period 2015 – 2018. godine, koja je na kraju III kvartala iznad 93 odsto...

10.09.2015.

Saopštenje sa 126. sjednice Vlade Crne Gore

Saopštenje sa 126. sjednice Vlade Crne Gore

Vlada Crne Gore, na danas održanoj 126. sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Milo Đukanović, utvrdila je prijedloge zakona o potvrđivanju Sporazuma o državnoj granici između Crne Gore i Republike Kosovo i Prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o državnoj granici između Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Naglašavajući istorijski značaj ovih dokumenata, Vlada je ocijenila da njihovo donošenje predstavlja najbolju potvrdu politike regionalne saradnje i stabilnosti kojoj je u potpunosti posvećena... Video

20.08.2015.

Saopštenje sa 123. sjednice Vlade Crne Gore

Saopštenje sa 123. sjednice Vlade Crne Gore

U sklopu usklađivanja nacionalnog zakonadavstva u dijelu borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, Vlada Crne Gore, na danas održanoj 123. sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Milo Đukanović, utvrdila je Prijedlog zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću. Ključna novina predviđena ovim zakonom je je proširenje kataloga krivičnih djela u odnosu na mogućnost proširenog oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću... Video

30.04.2015.

Saopštenje sa 110. sjednice Vlade Crne Gore

Saopštenje sa 110. sjednice Vlade Crne Gore

Vlada Crne Gore, na 110. sjednici kojom je predsjedavao potpredsjednik Duško Marković, prihvatila je Prilog izvještaju Evropske komisije o napretku Crne Gore za 2015. za period 1. septembar 2014. – 1. april 2015. godine i zaključila da se, u skladu sa sugestijama iznijetim tokom diskusije, materijal invovira do naredne sjednice...

23.04.2015.

Saopštenje sa 109. sjednice Vlade Crne Gore

Saopštenje sa 109. sjednice Vlade Crne Gore

U okviru sistemskog jačanja efikasnosti pravosuđa, Vlada Crne Gore, na 109. sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Milo Đukanović, utvrdila je Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku, sa prevashodnim ciljem da se unaprijedi saradnja između organa koji učestvuju u krivičnom postupku, prvenstveno između državnog tužilaštva i policije, davanjem više ovlašćenja policiji u izviđaju... Video

16.04.2015.

Saopštenje sa 108. sjednice Vlade Crne Gore

Saopštenje sa 108. sjednice Vlade Crne Gore

Informišući Vladu o sadržini razgovora koje je tokom protekla dva dana vodio u Briselu sa najvišim zvaničnicima NATO-a i Evropske unije, premijer je izrazio zadovoljstvo ozbiljnim partnerskim odnosom relevantnih evropskih i evroatlantskih subjekata sa Crnom Gorom kao jedinom državom regiona koja je u fazi aktivnih pregovora. Predsjednik Vlade je apelovao na sve one koji razgovaraju sa evropskim zvaničnicima da iskoriste činjenicu da je u Briselu prepoznat evidentni naredak Crne Gore kako bi dodatnim otvorenim angažmanom bili otklonjeni i naši nedostaci, kojih smo i sami svjesni... Video

09.04.2015.

Saopštenje sa sjednice Vlade Crne Gore

Saopštenje sa sjednice Vlade Crne Gore

Vlada Crne Gore, na 107. sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Milo Đukanović usvojila je Prvi kvartalni Izvještaj o realizaciji obaveza iz Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji za period 2015-2018. Program predstavlja prvu reviziju izvornog dokumenta, sa izmjenama koje se odnose na dopunu strategijskog i zakonodavnog okvira aktima donijetim u 2014. godini, redefinisanje rokova, kao i povezivanje nove pravne tekovine sa odgovarajućim propisima i strategijskim dokumentima...

02.04.2015.

Saopštenje sa 106. sjednice Vlade Crne Gore

Saopštenje sa 106. sjednice Vlade Crne Gore

Vlada Crne Gore, na 106. sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Milo Đukanović, usvojila je Smjernice makroekonomske i fiskalne politike za period od 2015-2018. godine. Brži ekonomski rast, uz povećanje konkurentnosti crnogorske ekonomije, kao uslova za poboljšanje kvaliteta života svih građana, ostaje priotitetni cilj ekonomske politike i u ovom periodu... Video

04.09.2014.

Saopštenje sa sjednice Vlade Crne Gore

Saopštenje sa sjednice Vlade Crne Gore

Vlada Crne Gore, na današnjoj sjednici kojom je predsjedavao potpredsjednik Duško Marković, usvojila je Prilog Izvještaju Evropske komisije o napretku Crne Gore za 2014 - za period 1. april - 1. septembar 2014. godine. Dokument predstavlja sumarni pregled svih aktivnosti u okviru pregovaračkog procesa i poslužiće kao jedan od osnovnih materijala za izradu Izvještaja EK o napretku Crne Gore... Video