Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Vladu

Vlada

Sjednice Vlade

27.03.2014.

Saopštenje sa sjednice Vlade Crne Gore

Saopštenje sa sjednice Vlade Crne Gore Vlada Crne Gore, na današnjoj sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Milo Đukanović, usvojila je Strategiju informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji 2014-2018. Strategija predstavlja okvir za komunikaciju procesa evropske integracije Crne Gore sa domaćom i međunarodnom javnošću, sa ciljem da doprinese boljem razumijevanju procesa evropske integracije kod građana i obezbijedi njihovu podršku pristupanju EU...

19.03.2014.

Saopštenje sa sjednice Vlade Crne Gore

Saopštenje sa sjednice Vlade Crne Gore

Vlada Crne Gore, na današnjoj sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Milo Đukanović usvojila je Izvještaj o stanju u Vojsci Crne Gore u 2013.godini, koji će, shodno Zakonu o parlamentarnom nadzoru u oblasti bezbjednosti i odbrane, dostaviti na razmatranje nadležnom odboru Skupštine... Video

08.03.2014.

Saopštenje sa drugog dana zasijedanja tematske sjednice Vlade Crne Gore

Saopštenje sa drugog dana zasijedanja tematske sjednice Vlade Crne Gore

Vlada Crne Gore završila je u subotu 8. marta 2014. godine u Kolašinu posebnu, dvodnevnu sjednicu posvećenu strukturnim reformama u oblastima obrazovanja, rada i socijalnog staranja i zdravstva. Sjednicom je predsjedavao predsjednik Milo Đukanović, a u drugom dijelu današnjeg rada učestvovali su i poslanici vladajuće koalicije, kako bi se u ranoj fazi upoznali sa mjerama Vlade za efikasno djelovanje u pravcu otklanjanja sistemskih prepreka za dinamičniji tempo razvoja Crne Gore...

06.03.2014.

Saopštenje sa sjednice Vlade Crne Gore

Saopštenje sa sjednice Vlade Crne Gore

Nastavljajući sprovođenje procesa reformi u oblasti bezbjednosti i odbrane, Vlada Crne Gore, na današnjoj sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Milo Đukanović, utvrdila je Predlog zakona o osnovama obavještajno bezbjednosnog sektora Crne Gore...

27.02.2014.

Saopštenje sa sjednice Vlade Crne Gore

Saopštenje sa sjednice Vlade Crne Gore

Vlada Crne Gore, na današnjoj sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Milo Đukanović, utvrdila je Predlog zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Osnovni razlog za donošenje novog Zakona je usaglašavanje sa preporukama MONEYVAL-a, novim preporukama radne grupe za finansijske mjere protiv pranja novca, kao i relevantnim evropskim direktivama. Na bazi dosadašnjeg iskustva, Predlogom zakona predviđeno je proširenje kruga obveznika... Video

20.02.2014.

Saopštenje sa sjednice Vlade Crne Gore

Saopštenje sa sjednice Vlade Crne Gore

Vlada Crne Gore, na današnjoj sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Milo Đukanović, utvrdila je Predlog zakona o potvrđivanju Izmjena i dopuna Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Narodne Republike Kine o unapređenju saradnje u izgradnji infrastrukture... Video

13.02.2014.

Saopštenje sa sjednice Vlade Crne Gore

Saopštenje sa sjednice Vlade Crne Gore

Vlada Crne Gore, na današnjoj sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Milo Đukanović, usvojila je Trideset četvrti kvartalni izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa stabilizacije i pridruživanja Evropskoj uniji, oktobar - decembar 2013. godine... Video

06.02.2014.

Saopštenje sa sjednice Vlade Crne Gore

Saopštenje sa sjednice Vlade Crne Gore

Vlada Crne Gore, na današnjoj sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Milo Đukanović, utvrdila je Predlog Zakona o porezu na ugljovodonike. Predloženim Zakonom uvodi se novi fiskalitet i kreira politika oporezivanja dobiti od vađenja nafte i gasa iz ležišta, kao i dobiti od izgradnje ili korišćenja postrojenja i prateće opreme za proizvodnju, isporuku i transport nafte i gasa... Video

30.01.2014.

Saopštenje sa sjednice Vlade Crne Gore

Saopštenje sa sjednice Vlade Crne Gore

Vlada Crne Gore, na današnjoj sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Milo Đukanović, donijela je Uredbu o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2014. godinu – Agrobudžet. U cilju postizanja boljih uslova privređivanja, Agrobudžetom je planirana podrška poljoprivrednim gazdisntvima i preduzećima u ukupnom iznosu od 14.029.778 eura, što će se pozitivno odraziti na razvoj crnogorske ekonomije...

23.01.2014.

Saopštenje sa sjednice Vlade Crne Gore

Saopštenje sa sjednice Vlade Crne Gore

Vlada Crne Gore, na današnjoj sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Milo Đukanović, donijela je Uredbu o naknadi za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije. Ovim propisom uređuje se način određivanja visine naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije i raspodjele sredstava prikupljenih od naknade, kao i bliži način obračunavanja proporcionalnog udjela snabdjevača i kvalifikovanog kupca – samosnabdjevača u kupovini električne energije od povlašćenih proizvođača... Video