Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Vladu

Vlada

Sjednice Vlade

25.02.2016.

Saopštenje sa 147. sjednice Vlade Crne Gore

Saopštenje sa 147. sjednice Vlade Crne Gore Strategijskim pregledom odbrane Crne Gore iskazano opredjeljenje da Vojska Crne Gore razvija helikopterske snage, a da se suverenitet nad vazdušnim prostorom obezbjedi kroz izgradnju održivog sistema kontrole, nadzora i zaštite vazdušnog prostora zajedno sa partnerima i saveznicima. S obzirom na mogućnosti aviona G-4 i UTVA75 kojima Vazduhoplovstvo raspolaže, troškove obuke, eksploatacije i održavanja aviona i naoružanja, te ograničeni vijek upotrebe, procijenjeno je da njihovo dalje zadržavanje u operativnoj upotrebi nije racionalno... Video

29.01.2016.

Saopštenje sa 143. sjednice Vlade Crne Gore

Saopštenje sa 143. sjednice Vlade Crne Gore

Vlada Crne Gore održala je 143. sjednicu kojom je predsjedavao predsjednik Milo Đukanović. Premijer se na početku sjednice zahvalio članovima Vlade na odlično obavljenom poslu u Skupštini tokom trodnevne rasprave o povjerenju Vladi, rekavši da vjeruje da je rezultat dobrog nastupa i ishod glasanja... Video

28.12.2015.

Saopštenje sa 141. sjednice Vlade Crne Gore

Saopštenje sa 141. sjednice Vlade Crne Gore

Vlada Crne Gore, na 141. sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Milo Đukanović, donijela je odluku da potpredsjednika Vlade i ministra vanjskih poslova i evropskih integracija dr Igora Lukšića kandiduje na dužnost generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Odlučujući da, u skladu sa pokrenutom procedurom UN-a, istakne svoj prijedlog , Vlada je imala u vidu postignuti ugled državne politike Crne Gore na međunarodnom planu, njen doprinos očuvanju regionalnog mira i stabilnosti, kao i visoke kompetencije dr Igora Lukšića koje ga preporučuju kao kredibilnog kandidata za funkciju generalnog sekretara Ujedinjenih nacija...

15.10.2015.

Saopštenje sa 131. sjednice Vlade Crne Gore

Saopštenje sa 131. sjednice Vlade Crne Gore

Vlada Crne Gore, na danas održanoj 131. sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Milo Đukanović, usvojila je Treći polugodišnji izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju za period januar – jun 2015. godine. Shodno Rezoluciji o načinu, kvalitetu i dinamici procesa integracija Crne Gore u Evropsku uniju, Izvještaj će biti dostavljen Skupštini na razmatranje... Video

08.10.2015.

Saopštenje sa 130. sjednice Vlade Crne Gore

Saopštenje sa 130. sjednice Vlade Crne Gore

Vlada Crne Gore, na danas održanoj 130. sjednici kojom je predsjedavao potpredsjednik Duško Marković, ocijenila je uspješnom ispunjenost planiranih obaveza iz Programa rada Vlade za III kvartal 2015. godine i Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji za period 2015 – 2018. godine, koja je na kraju III kvartala iznad 93 odsto...

10.09.2015.

Saopštenje sa 126. sjednice Vlade Crne Gore

Saopštenje sa 126. sjednice Vlade Crne Gore

Vlada Crne Gore, na danas održanoj 126. sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Milo Đukanović, utvrdila je prijedloge zakona o potvrđivanju Sporazuma o državnoj granici između Crne Gore i Republike Kosovo i Prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o državnoj granici između Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Naglašavajući istorijski značaj ovih dokumenata, Vlada je ocijenila da njihovo donošenje predstavlja najbolju potvrdu politike regionalne saradnje i stabilnosti kojoj je u potpunosti posvećena... Video

20.08.2015.

Saopštenje sa 123. sjednice Vlade Crne Gore

Saopštenje sa 123. sjednice Vlade Crne Gore

U sklopu usklađivanja nacionalnog zakonadavstva u dijelu borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, Vlada Crne Gore, na danas održanoj 123. sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Milo Đukanović, utvrdila je Prijedlog zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću. Ključna novina predviđena ovim zakonom je je proširenje kataloga krivičnih djela u odnosu na mogućnost proširenog oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću... Video

30.04.2015.

Saopštenje sa 110. sjednice Vlade Crne Gore

Saopštenje sa 110. sjednice Vlade Crne Gore

Vlada Crne Gore, na 110. sjednici kojom je predsjedavao potpredsjednik Duško Marković, prihvatila je Prilog izvještaju Evropske komisije o napretku Crne Gore za 2015. za period 1. septembar 2014. – 1. april 2015. godine i zaključila da se, u skladu sa sugestijama iznijetim tokom diskusije, materijal invovira do naredne sjednice...

23.04.2015.

Saopštenje sa 109. sjednice Vlade Crne Gore

Saopštenje sa 109. sjednice Vlade Crne Gore

U okviru sistemskog jačanja efikasnosti pravosuđa, Vlada Crne Gore, na 109. sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Milo Đukanović, utvrdila je Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku, sa prevashodnim ciljem da se unaprijedi saradnja između organa koji učestvuju u krivičnom postupku, prvenstveno između državnog tužilaštva i policije, davanjem više ovlašćenja policiji u izviđaju... Video

16.04.2015.

Saopštenje sa 108. sjednice Vlade Crne Gore

Saopštenje sa 108. sjednice Vlade Crne Gore

Informišući Vladu o sadržini razgovora koje je tokom protekla dva dana vodio u Briselu sa najvišim zvaničnicima NATO-a i Evropske unije, premijer je izrazio zadovoljstvo ozbiljnim partnerskim odnosom relevantnih evropskih i evroatlantskih subjekata sa Crnom Gorom kao jedinom državom regiona koja je u fazi aktivnih pregovora. Predsjednik Vlade je apelovao na sve one koji razgovaraju sa evropskim zvaničnicima da iskoriste činjenicu da je u Briselu prepoznat evidentni naredak Crne Gore kako bi dodatnim otvorenim angažmanom bili otklonjeni i naši nedostaci, kojih smo i sami svjesni... Video