Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Vladu

Vlada

Sjednice Vlade

04.09.2014.

Saopštenje sa sjednice Vlade Crne Gore

Saopštenje sa sjednice Vlade Crne Gore Vlada Crne Gore, na današnjoj sjednici kojom je predsjedavao potpredsjednik Duško Marković, usvojila je Prilog Izvještaju Evropske komisije o napretku Crne Gore za 2014 - za period 1. april - 1. septembar 2014. godine. Dokument predstavlja sumarni pregled svih aktivnosti u okviru pregovaračkog procesa i poslužiće kao jedan od osnovnih materijala za izradu Izvještaja EK o napretku Crne Gore... Video

04.07.2014.

Saopštenje sa sjednice Vlade Crne Gore

Saopštenje sa sjednice Vlade Crne Gore

U okviru procesa usaglašavanja domaćeg zakonodavstva sa evropskim propisima, Vlada je utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o spoljnoj trgovini. U skladu sa preporukama Evropske komisije o potrebi detaljnijeg preciziranja pojedinih odredbi važećeg zakona, predloženim izmjenama i dopunama stvoriće se normativne pretpostavke za uspješno okončanje pregovora za pregovaračko poglavlje 30 - Vanjski odnosi, u procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji... Video

19.05.2014.

Saopštenje sa sjednice Vlade Crne Gore

Saopštenje sa sjednice Vlade Crne Gore

U skladu sa Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, Vlada Crne Gore, na današnjoj sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Milo Đukanović, usvojila je Smjernice makroekonomske i fiskalne politike za period od 2014-2017. godine. Ovim dokumentom obezbjeđuje se kreiranje konzistentne ekonomske politike, identifikuju potencijali i ograničenja, te definišu mjere za ostvarivanje dinamičnijeg ekonomskog rasta i jačanja konkurentnosti, kao prioritetnog cilja...

27.03.2014.

Saopštenje sa sjednice Vlade Crne Gore

Saopštenje sa sjednice Vlade Crne Gore

Vlada Crne Gore, na današnjoj sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Milo Đukanović, usvojila je Strategiju informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji 2014-2018. Strategija predstavlja okvir za komunikaciju procesa evropske integracije Crne Gore sa domaćom i međunarodnom javnošću, sa ciljem da doprinese boljem razumijevanju procesa evropske integracije kod građana i obezbijedi njihovu podršku pristupanju EU...

19.03.2014.

Saopštenje sa sjednice Vlade Crne Gore

Saopštenje sa sjednice Vlade Crne Gore

Vlada Crne Gore, na današnjoj sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Milo Đukanović usvojila je Izvještaj o stanju u Vojsci Crne Gore u 2013.godini, koji će, shodno Zakonu o parlamentarnom nadzoru u oblasti bezbjednosti i odbrane, dostaviti na razmatranje nadležnom odboru Skupštine... Video

08.03.2014.

Saopštenje sa drugog dana zasijedanja tematske sjednice Vlade Crne Gore

Saopštenje sa drugog dana zasijedanja tematske sjednice Vlade Crne Gore

Vlada Crne Gore završila je u subotu 8. marta 2014. godine u Kolašinu posebnu, dvodnevnu sjednicu posvećenu strukturnim reformama u oblastima obrazovanja, rada i socijalnog staranja i zdravstva. Sjednicom je predsjedavao predsjednik Milo Đukanović, a u drugom dijelu današnjeg rada učestvovali su i poslanici vladajuće koalicije, kako bi se u ranoj fazi upoznali sa mjerama Vlade za efikasno djelovanje u pravcu otklanjanja sistemskih prepreka za dinamičniji tempo razvoja Crne Gore...

06.03.2014.

Saopštenje sa sjednice Vlade Crne Gore

Saopštenje sa sjednice Vlade Crne Gore

Nastavljajući sprovođenje procesa reformi u oblasti bezbjednosti i odbrane, Vlada Crne Gore, na današnjoj sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Milo Đukanović, utvrdila je Predlog zakona o osnovama obavještajno bezbjednosnog sektora Crne Gore...

27.02.2014.

Saopštenje sa sjednice Vlade Crne Gore

Saopštenje sa sjednice Vlade Crne Gore

Vlada Crne Gore, na današnjoj sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Milo Đukanović, utvrdila je Predlog zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Osnovni razlog za donošenje novog Zakona je usaglašavanje sa preporukama MONEYVAL-a, novim preporukama radne grupe za finansijske mjere protiv pranja novca, kao i relevantnim evropskim direktivama. Na bazi dosadašnjeg iskustva, Predlogom zakona predviđeno je proširenje kruga obveznika... Video

20.02.2014.

Saopštenje sa sjednice Vlade Crne Gore

Saopštenje sa sjednice Vlade Crne Gore

Vlada Crne Gore, na današnjoj sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Milo Đukanović, utvrdila je Predlog zakona o potvrđivanju Izmjena i dopuna Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Narodne Republike Kine o unapređenju saradnje u izgradnji infrastrukture... Video

13.02.2014.

Saopštenje sa sjednice Vlade Crne Gore

Saopštenje sa sjednice Vlade Crne Gore

Vlada Crne Gore, na današnjoj sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Milo Đukanović, usvojila je Trideset četvrti kvartalni izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa stabilizacije i pridruživanja Evropskoj uniji, oktobar - decembar 2013. godine... Video