Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Vladu

Obavještenje o polaganju pravosudnog ispita - oktobarski rok

Datum objave 28.06.2017 13:31 | Autor Ministarstvo pravde | Izvor: Ministarstvo pravde

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 34 Zakona o pripravnicima u sudovima i Državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu („Službeni list CG“, broj 55/16), Ministarstvo pravde objavljuje

 

O B A V J E Š T E NJ E

O POLAGANJU PRAVOSUDNOG ISPITA

 

Ministarstvo pravde organizovaće polaganje pravosudnog ispita u oktobru 2017. godine.

Pravosudni ispit može da polaže lice koje ispunjava uslove iz člana 29 Zakona o pripravnicima u sudovima i Državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu, odnosno lice koje ispunjava uslove iz člana 53 ovog zakona.

Uz prijavu za polaganje pravosudnog ispita, kandidat je dužan da priloži:

- dokaz da je završio četvorogodišnji program na pravnom fakultetu VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja (original ili ovjerena kopija diplome ili uvjerenja);

- potvrdu o radnom iskustvu.

Prijava sa dokazima o ispunjavanju uslova za polaganje pravosudnog ispita podnose se Ministarstvu pravde, ul. Vuka Karadžića broj 3, Podgorica, najkasnije u roku od 30 dana od dana objavljivanja obavještenja. U prijavi je potrebno navesti i adresu, e-mail i kontakt telefon.

Pravosudni ispit se polaže u skladu sa Zakonom o pripravnicima u sudovima i Državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu i Pravilnikom o programu i načinu polaganja pravosudnog ispita.

Kontakt telefon: 020/407-504.

 

Broj: 03-135-8235/17

Podgorica, 28. jun 2017. godine