Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Vladu

Javni poziv za obuku za lica za podršku djetetu u postupcima u vezi sa porodičnim odnosima

Datum objave 13.09.2017 00:00 | Autor Ministarstvo pravde | Izvor: Ministarstvo pravde

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 11 i 12 Pravilnika o obuci za lica za podršku djetetu u postupcima u vezi sa  porodičnim odnosima („Službeni list Crne Gore“, broj 46 /17), Ministarstvo pravde objavljuje


JAVNI POZIV

za obuku za lica za podršku djetetu

u postupcima u vezi sa porodičnim odnosima

 

Ministarstvo pravde organizovaće obuku za lica za podršku djetetu u postupcima u vezi sa porodičnim odnosima tokom septembra 2017.godine.

Shodno članu 317g stav 1 al.1,2,3,5,6 i 7 i stav 2 Porodičnog zakona ( „Službeni list CG“, broj 1/07 i „Službeni list Crne Gore“, broj 53/16), na poziv mogu da se prijave kandidati koji  ispunjavaju sljedeće uslove, da:

 

  - imaju završene specijalističke studije VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja iz oblasti socijalnog rada, psihologije, pedagogije, sociologije, defektologije ili specijalne pedagogije;

   - imaju najmanje pet godina radnog iskustva u struci;

   - imaju praktična iskustva iz oblasti porodičnih odnosa;

   - nijesu osuđivana za krivično djelo koje ih čini nedostojnim za obavljanje poslova lica za podršku;

   - se protiv njih ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se preduzima krivično gonjenje po službenoj dužnosti i

   - im nije izrečena mjera bezbjednosti zabrana obavljanja poziva, djelatnosti ili dužnosti.

 

            Na javni poziv mogu se prijaviti i kandidati druge struke koji imaju završene specijalističke studije VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja i koji uz naprijed  navedene uslove, posjeduju praktična znanja i iskustva iz ove oblasti.

           Prijava za obuku sa dokazima o ispunjavanju uslova iz člana 317g stav 1 alineja 1,2,3 i 6 podnosi se Ministarstvu pravde, ul. Vuka Karadžića br.3, najkasnije u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva. U prijavi je potrebno navesti adresu i kontakt telefon. Za sve bliže  informacije možete se obratiti kontakt osobi u Ministarstvu pravde:

 Marina Miranović, tel. 407-506; 407-507 e-mail: marina.miranovic@mpa.gov.me