Мања слова Већа слова РСС

Најаве

21.02.2019

Конференција за медије поводом резултата Конкурса за додјелу грантова за научноистраживачке пројекте

21.02.2019

ДОПУНА НАЈАВЕ: Конференција за медије након 110. сједнице Владе у 15:30

21.02.2019

Потпредсједник Симовић на Цетињу представља резултате ИПАРД-а за прераду

20.02.2019

У четвртак, 21. фебруара 110. сједница Владе ЦГ

20.02.2019

Премијер Марковић и комесар Хан отварају Министарски састанак о преласку држава ЗБ на чисту енергију

20.02.2019

Отварање Канцеларије Генералног секретара Коморског инвестиционог форума Западног Балкана

19.02.2019

Министар Нухоџић учествоваће у раду ВИ међународне конференције Будимпешта процеса у Истанбулу

18.02.2019

Премијер Марковић сјутра са првим потпредсједником ЕБРД-а Ригтеринком

16.02.2019

Министарке Прибиловић и Секулић на састанку министара ЗБ задужених за дигитализацију у Скопљу

15.02.2019

Премијер Марковић пустиће у суботу у рад жичару-шестосјед у новом Ски центру Колашин 1600

Питајте Владу

 

Пријава злоупотребе службених возила

 

Министарство спорта објавило конкурс за суфинансирање савеза и клубова у 2018

Министарство спорта објавило конкурс за суфинансирање савеза и клубова у 2018
Датум објаве 28.12.2017 15:56 | Аутор Министарство спорта | Извор: Министарство спорта

Испис Штампај страницу


На основу члана 87 Закона о спорту (,,Сл.лист ЦГ“, бр. 36/11 и 36/13 ) и чл. 3, 4, 7, 8 и 9 Правилника о ближим условима, начину, поступку и критеријумима за додјелу средстава спортским субјектима и контролу над реализацијом програма (,,Сл.лист ЦГ“, бр. 16/14), Министарство спорта расписало је Конкурс за суфинансирање програма спортских субјеката у 2018. 

За разлику од праксе претходног органа, чињеница да је Министарство спорта већ сада расписало наведени Конкурс, показатељ је намјере министарства, да савезима и клубовима благовремено расподијели средства за реализацију спортских активности у 2018.

Подсјећамо да право учешћа на Конкурсу имају спортски субјекти који су, у складу са Законом о спорту (,,Сл.лист ЦГ“, бр. 36/11 и 36/13), регистровани за обављање спортске дјелатности у Регистру спортских организација, уз достављање сљедеће документације:

1. Попуњен образац пријаве на Конкурс – 2 примјерка (један се предаје у затвореној коверти са свом потребном документацијом, а други на архиви или пошти уз затворену коверту);
2. Програм спортских активности за 2018., написан на обрасцу који се налази у прилогу Конкурса;
3. Рјешење о упису у Регистар спортских организација у складу са Законом о спорту („Сл.лист ЦГ“, бр.36/11 и 36/13); 
4. Акт Завода за статистику о класификацији дјелатности (не старији од шест мјесеци);
5. Извјештај о реализацији програма из претходне године, уколико су спортском субјекту била опредијељена средства на претходном конкурсу (наративни извјештај – не дужи од 5 страна);
6. Потврда из Управе за инспекцијске послове да против спортског субјекта није покренут поступак привремене забране обављања спортске дјелатности (не старија од 30 дана);
7. Потврда из Централне банке Црне Горе да спортском субјекту нијесу блокирани рачуни (не старија од 30 дана);
8. Потврда из Пореске управе да спортски субјект нема неизмирених пореских обавеза до 01.12.2017. ;
9. Изјаву овлашћеног лица у спортском субјекту о истинитости података наведених у пријави за конкурс (овјерену од стране суда, органа локалне управе надлежног за послове овјеравања или нотара).

Министарство спорта ће се при расподјели средстава по основу Конкурса за суфинансирање програма спортских субјеката у 2018. руководити критеријумима Правилника из 2014. , који се прије свега односе на допринос програма у остваривању јавног интереса у одређеној области спорта, затим на спортове који су на програму Олимпијских и Параолимпијских игара, али и они који су препознати од стране Међународног Олимпијског комитета (МОК-а), а нијесу на програму Олимпијских и Параолимпијских игара. Такође ћемо имати у виду и учешће спортског субјекта на домаћим и иностраним такмичењима, уз спортске резултате у 2017. Медју критеријума је и заступљеност тренера и стручњака оспособљених за рад у спорту, заједно са другим изворима финансирања спортских субјеката.

Наглашавамо да ћемо код програма спортских субјеката посебно цијенити масовност дјеце у спортској организацији, стипендирање репрезентативаца Црне Горе, као и учешће на престижним међународним такмичењима у организацији званичних федерација одређеног спорта.
Како би савезима и клубовима олакшало процедуру израде програма за 2018. Министарство спорта припремило је образац за израду програма спортских активности, који се може преузети са званичне интернет странице министарства, гдје је и објављен текст конкурса, заједно са обрасцем пријаве на конкурс, као и изјавом о истинитости података наведених у пријави.

Подсјећамо, на дужност спортских субјеката да додијељена средства користе намјенски, за реализацију програма за које су их добили, у складу са уговором који се закључује између спортског субјекта и министарства, али и на њихову обавезу да по завршетку реализације програмских активности, министарству достављају финансијски извјештај о утрошеним средствима. Поред годишњег, спортски субјекти дужни су да достављају и кварталне извјештаје о утрошеним средствима.
Документација се подноси у затвореној коверти са назнаком „Конкурс за суфинансирање програма спортских субјеката у 2018.“ заједно са попуњеним обрасцем пријаве на конкурс, који се доставља уз затворену коверту. Комисија за расподјелу средстава спортским субјектима, отвориће пристигле пријаве, тек након завршетка конкурса.

Пријаве на конкурс достављају се сваког радног радног дана од 08:00 до 10:00 и од 12:00 до 14:00, закључно са 18.01.2018., непосредно, предајом на архиви Министарства спорта или поштом на адресу: Министарство спорта, ул. Светлане Кане Радевић бр. 3, Подгорица. 
Комисија за расподјелу средстава спортским субјектима, неће разматрати неблаговремене и непотпуне пријаве.