Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

Kreirano 11 novih servisa Ministarstva nauke na Portalu e-uprave

Datum objave 14.03.2018 13:44 | Autor MJU

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo javne uprave je u saradnji sa Ministarstvom nauke u prethodnom periodu kreiralo 11 novih elektronskih servisa na Portalu e-uprave, namijenjenih naučnicima i istraživačima iz Crne Gore.

S tim u vezi, pomenuti elektronski servisi pružaju mogućnost da se dijelu Akademske zajednice putem portala e-uprave, odnosno elektronskim putem, obezbijedi aplikacija na Konkurs za sufinansiranje naučnoistraživačke i inovativne djelatnosti u 2018. godini.

Konkurs predstavlja jedan od ključnih mehanizama za podršku naučnoistraživačkoj zajednici, u segmentima gdje je procijenjeno da je naučnicima i istraživačima iz Crne Gore, na osnovu prethodnih iskustava, podrška najviše potrebna, naročito imajući u vidu problem da sredstva obezbijede iz drugih fondova.

Dakle, kroz ove servise građani, odnosno korisnici Portala, mogu brzo, jednostavno i efikasno ostvarivati svoja prava i svoje obaveze. Moderne tehnologije omogućavaju državnoj upravi i organima lokalne uprave da se približe fizičkim i pravnim licima podižući kvalitet usluga i efikasnost uz smanjene troškova poslovanja za sve činioce informacionog društva.

 Lista od 11 novih servisa Ministarstva nauke, koje možete naći na linku su:

1. Učešće u programu ,,HORIZONT 2020”;

2. Učešće u programu IAEA tehničke saradnje;

3. Učešće u Eureka programu;

4. Sufinansiranje putnih troškova po osnovu mobilnosti istraživača u Evropi;

5. Stimulisanje istraživača koji su završili doktorske studije;

6. Sufinansiranje učešća na naučnim kongresima;

7. Sufinansiranje organizovanja naučnih kongresa u Crnoj Gori;

8. Podrška publikovanju u časopisima sa otvorenim pristupom;

9. Podrška uređivanju naučnih časopisa;

10. Stimulisanje zaštite i razvoja pronalazaka;

11. Promocija nauke i istraživanja u društvu Crne Gore.

MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE