Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

Evropska komisija objavila H2020 MSCA poziv „Inovativne trening mreže“

Evropska komisija objavila H2020 MSCA poziv „Inovativne trening mreže“
Datum objave 13.09.2018 17:48 | Autor Ministarstvo nauke | Izvor: Ministarstvo nauke

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo nauke 

Evropska komisija objavila je danas poziv u okviru Marija Sklodovska Kiri Akcija „Inovativne trening mreže“ (MSCA Innovative Training Networks – ITN), koji se realizuje kroz EU Okvirni program za istraživanja i inovacije „Horizont 2020“.

Cilj poziva je obučavanje nove generacije kreativnih i inovativnih mladih istraživača sa preduzetničkim potencijalima, koji su sposobni da se suoče sa postojećim i budućim izazovima i da svoje znanje i ideje pretvore u proizvode i usluge od ekonomskog i društvenog značaja.

ITNpodržava mrežu obuka u istraživanjima i/ili zajedničke programe doktorskih studija, koji se realizuju u partnerstvu univerziteta, naučnoistraživačkih ustanova, istraživačkih instituta, privrednih subjekata i drugih društveno-ekonomskih partnera iz Evrope i šire.

Program se zasniva na jasno definisanim komparativnim prednostima partnerskih institucija i omogućava razmjenu znanja, aktivnosti umrežavanja i organizaciju konferencija i radionica.

Mladi istraživač, u smislu ovog poziva, je lice koje se na datum angažovanja od strane ustanove korisnika nalazi na prve četiri godine istraživačke karijere i koje nema diplomu doktorskih studija.

Korisnik je pravno lice iz akademskog ili ne-akademskog sektora koje potpisuje Ugovor o grantu i koje doprinosi direktno implementaciji istraživanja, transferu znanja i obuka u okviru projekta kroz zapošljavanje, mentorstvo, prijem i obuke mladog istraživača.

Krajnji cilj je unaprijeđenje karijere mladog istraživača, kroz praćenje napretka predloženog u Planu razvoja karijere, zbog čega je posebna pažnja na projektu usmjerena na potrebe istraživača, kvalitet predloženog treninga i kvalitet mentorstva. Korisnici granta kroz projekat trebaju da unaprijede saradnju i razmjenu znanja između sektora i disciplina, da unaprijede kvalitet programa obuka i doktorskih programa i kreiraju mreže partnera koje će doprinijeti jačanju internacionalizacije.

Postoje tri vrste ITN projekata:

» Evropske trening mreže (European Training Networks – ETN) su mreže čiji je cilj obučavanje visokokvalifikovanih mladih istraživača i stimulisanje preduzetništva, kreativnosti i inovacija u Evropi. Konzorcijum treba da čine najmanje 3 ustanove korisnici koje se nalaze u 3 različite zemlje članice EU ili pridružene zemlje.

» Evropski industrijski doktorati (European Industrial Doctorates – EID) podrazumijevaju uključivanje ne-akademskog sektora u doktorski trening, kako bi vještine koje stiče mladi istraživač bolje odgovarale na potrebe javnog i privatnog sektora. Konzorcijum treba da čine najmanje dvije ustanove korisnici koje se nalaze u 2 različite zemlje članice EU ili pridružene zemlje. Najmanje jedan član konzorcijuma treba da bude iz akademskog sektora i najmanje jedan član iz ne-akademskog sektora, prije svega iz privrednog sektora (mala i srednja preduzeća).

» Evropski zajednički doktorati (European Joint Doctorates – EJD) imaju za cilj promociju međunarodne, intersektorske i interdisciplinarne saradnje u oblasti treninga na nivou doktorskih studija u Evropi kroz kreiranje zajedničkih doktorskih programa, a čija je svrha postizanje zajedničnih diploma doktorskih studija ili diploma doktorskih studija koje izdaju dvije ili više ustanova korisnika. Konzorcijum treba da čine najmanje 3 ustanove korisnici koje izdaju doktorske diplome i koje se nalaze u 3 različite zemlje članice EU ili pridružene zemlje.

Rok za dostavljanje prijava projekata za ovaj poziv ističe 15. januara 2019. godine u 17:00 časova.

Više detalja o ovom pozivu uz propratnu dokumentaciju i prijavne formulare možete pogledati na sljedećoj web stranici: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-itn-2019.html

Priručnik za aplikante za ITN poziv možete pogledati na sljedećoj web stranici: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/h2020-guide-appl-msca-itn_en.pdf

Za sva dodatna pitanja, nedoumice, pojašnjenja, kao i pomoć oko pripremem projektne prijave možete se obratiti nacionalnim kontakt osobama za Marija Sklodovska Kiri akcije (NCP MSCA): Filipu Petroviću, e-mail: fpetrovic@ac.me, tel. 020 414 250, i Marijeti Barjaktarović Lanzardi, e-mail: marijeta.barjaktarovic@mna.gov.me; tel. 020 234 577.