Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

K O N K U R S za sufinansiranje projekata i programa iz oblasti kreativnih industrija i naučnih istraživanja u skladu sa Akcionim planom Programa “Kreativna Crna Gora: Identitet, imidž, promocija” u 2018. godini

Datum objave 26.10.2018 11:38 | Autor MKU | Izvor: Ministarstvo kulture

Ispis Štampaj stranicuMinistarstvo kulture Crne Gore, u skladu sa čl. 68 i čl. 70 st. 1 Zakona o kulturi („Sl.list Crne Gore“, br. 49/08, 16/11 i 38/12) objavljuje

K O N K U R S

za sufinansiranje projekata i programa iz oblasti kreativnih industrija i naučnih istraživanja u skladu sa Akcionim planom Programa “Kreativna Crna Gora: Identitet, imidž, promocija” u 2018. godini


Ministarstvo kulture Crne Gore sufinansiraće programe i projekte sa sljedećim tematskim okvirom:

1. SEKTOR KREATIVNIH INDUSTRIJA – realizacija projekata koji su u funkciji produkcije sadržaja koji referišu na inovativne oblike prezentacije identiteta i Države uz primjenu savremenog dizajna i multimedije..

2. NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI – iz oblasti crnogorske kulturne istorije, crnogorskih studija kulture, istorije i teorije umjetnosti Crne Gore, koji su plod autorskog rada ili institucionalnog angažmana.

CILJ KONKURSA je identifikacija tržišno orijentisanih projekata i proizvoda kojima se promoviše crnogorski kreativni i naučno-istraživački sektor, a svojim kvalitetom obezbjeđuju razvoj kulturne i kreativne industrije u Crnoj Gori.

PRAVO UČEŠĆA na konkursu imaju svi umjetnici (autori), proizvođači, zanatlije, timovi, amateri i sl. sa teritorije Crne Gore, odnosno fizička i pravna lica koja djeluju kao neka od navedenih struktura:
1) Samostalni autor i proizvođač, gdje je autor projekta ili proizvoda ujedno i proizvođač, odnosno implementator;
2) Autor sa eksternim proizvođačem, gdje je autor idejni nosioc projekta ili proizvoda a angažuje eksterno lice za implementaciju, odnosno proizvodnju;

PRIHVATLJIVE KATEGORIJE projekata i programa:
1) Arhitektura;
2) Dizajn: grafički, industrijski i modni;
3) Oglašavanje i marketing;
4) Muzika i performans;
5) IT servisi;
6) Izdavaštvo:
7) Zanati.
Projekat/program ili proizvod može biti spoj jedne ili više navedenih kategorija, koje sebe na prirodan i funkcionalan način dopunjavaju.

KARAKTERISTIKE koje projekat/program ili proizvod mora posjedovati su sljedeće:
1) Originalnost u osnovnom idejnom konceptu;
2) Multifunkcionalnost i modularnost u primjeni;
3) Orijentisanost tržištu uz mogućnost serijskog plasiranja i održivosti;
4) Afirmacija nacionalnog i kulurnog ideniteta Crne Gore;
5) Proizvodnja, implementacija ili sastavljanje proizvoda mora biti na teritoriji Crne Gore.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI - Ministarstvo će na osnovu ovog konkursa psarticipirati u sljedećim kategorijama troškova:
1) Obeznjeđivanje radnog ili izložbenog prostora;
2) Obezbjeđivanje osnovne opreme za rad (računari, opremanje radnog prosotora, alat, repro materijal);
3) Obezbjeđivanje osnovne tehnike za proizvodnju (3D štampači, CNC, laseri i druga slična tehnika koja pomaže osnovnu proizvodnju);
4) Obezbjeđivanje dijela kanala prodaje i plasmana;
5) Obezbjeđivanje budžeta za promotivne aktivnosti i oglašavanje;
6) Obezbjeđivanje sredstava za štampanje naučno-istraživačkih publikacija.

Ukoliko je selektovani autor fizičko lice, za potrebe relizacije ovog konkursa, potrebno je da obezbijedi relevantnu kompaniju partnera (producenta, pravno lice), koje će u njegovo ime raspolagati dodjeljenom podrškom ili da registruje svoju najakasnije 20 dana od dana objavljivanja rezultata ovog konkursa. Do trenutka registracije nove kompanije, sredstva ne mogu biti opredjeljena.

Autor može kandidovati više projekata ili proizvoda pod svojim imenom a najviše 3 (tri).

PRIJAVA NA KONKURS podrazumijeva dostavljanje sljedećih podataka:
1) Ime i prezime autora ako je fizičko lice, odnosno naziv kompanije ako je pravno lice;
2) Naziv projekta/programa ili proizvoda;
3) Opis pprograma/projekta ili proizvoda proizvoda koji uključuje: tematski okvir i cilj, funkcionalnost, perspektivu razvoja i korespondiranje sa kulturnim i nacionalnim identitom Crne Gore, odnosno kulturno-istorijkim kontekstom Crne Gore;
4) Nematerijalni resursi koje je potrebno autoru obezbijediti za implementaciju projekta/programa odnosno proizvodnju proizvoda;
5) Budžet implementacije odnosno proizvodnje, uzimajući u obzir kategorije: tehnike, zakupa prostora, promocije i sl.
6) Predračuni za sredstva predviđena budžetom, ukoliko je u pitanju roba;
7) Plan produkcije, primjene i distribucije sadržaja.

KRITERIJUMI VREDNOVANJA pristiglih programa/projekata ili proizvoda se odnose prvenstveno na njegovu perspektivu održivosti i to kroz:

1) Idejno-funkcionalni aspekt sa estetikom (20 poena);
2) Potencijal serijske proizvodnje i tržišna orijentisanost (30 poena);
3) Promocija kulturnog i nacionalnog identiteta (30 poena);
4) Budžet za implementaciju projekta odnosno proizvodnju proizvoda (20 poena);

Svi selektovani projekti/programi ili proizvodi moraju biti brendirani pod logotipom “Kreativna Crna Gora - Creative Montenegro” i plasirani na za to relevantna tržišta i događaje, sa ciljem promocije i pospješivanja njihovog daljeg razvoja.

Ministarstvo kulture će za ove namjene obezbijediti 50.000 eura.
Sredstva će selektovanim projektima/programima ili autorima biti uplaćena na “escrow” račun, koji su dužni otvoriti najkasnije 7 dana od dana objavljivanja rezultata konkursa kod neke od crnogorskih lokalnih banaka.

ROK: Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se zaključno sa 26.11.2018.godine u 10h, a odluku o izboru programa/projekata za sufinansiranje donijeće Ministarstvo kulture, po predlogu stručnih komisija, u skladu sa odredbama Zakona o kulturi.

DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE: Prijava sa potrebnom dokumentacijom dostavlja se na adresu: Ministarstvo kulture, Cetinje, Njegoševa bb.