Мања слова Већа слова РСС

Питајте Владу

 

Пријава злоупотребе службених возила

 

К О Н К У Р С за суфинансирање пројеката и програма из области креативних индустрија и научних истраживања у складу са Акционим планом Програма “Креативна Црна Гора: Идентитет, имиџ, промоција” у 2018. години

Датум објаве 26.10.2018 11:38 | Аутор МКУ | Извор: Министарство културе

Испис Штампај страницуМинистарство културе Црне Горе, у складу са чл. 68 и чл. 70 ст. 1 Закона о култури („Сл.лист Црне Горе“, бр. 49/08, 16/11 и 38/12) објављује

К О Н К У Р С

за суфинансирање пројеката и програма из области креативних индустрија и научних истраживања у складу са Акционим планом Програма “Креативна Црна Гора: Идентитет, имиџ, промоција” у 2018. години


Министарство културе Црне Горе суфинансираће програме и пројекте са сљедећим тематским оквиром:

1. СЕКТОР КРЕАТИВНИХ ИНДУСТРИЈА – реализација пројеката који су у функцији продукције садржаја који реферишу на иновативне облике презентације идентитета и Државе уз примјену савременог дизајна и мултимедије..

2. НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ ПРОЈЕКТИ – из области црногорске културне историје, црногорских студија културе, историје и теорије умјетности Црне Горе, који су плод ауторског рада или институционалног ангажмана.

ЦИЉ КОНКУРСА је идентификација тржишно оријентисаних пројеката и производа којима се промовише црногорски креативни и научно-истраживачки сектор, а својим квалитетом обезбјеђују развој културне и креативне индустрије у Црној Гори.

ПРАВО УЧЕШЋА на конкурсу имају сви умјетници (аутори), произвођачи, занатлије, тимови, аматери и сл. са територије Црне Горе, односно физичка и правна лица која дјелују као нека од наведених структура:
1) Самостални аутор и произвођач, гдје је аутор пројекта или производа уједно и произвођач, односно имплементатор;
2) Аутор са екстерним произвођачем, гдје је аутор идејни носиоц пројекта или производа а ангажује екстерно лице за имплементацију, односно производњу;

ПРИХВАТЉИВЕ КАТЕГОРИЈЕ пројеката и програма:
1) Архитектура;
2) Дизајн: графички, индустријски и модни;
3) Оглашавање и маркетинг;
4) Музика и перформанс;
5) ИТ сервиси;
6) Издаваштво:
7) Занати.
Пројекат/програм или производ може бити спој једне или више наведених категорија, које себе на природан и функционалан начин допуњавају.

КАРАКТЕРИСТИКЕ које пројекат/програм или производ мора посједовати су сљедеће:
1) Оригиналност у основном идејном концепту;
2) Мултифункционалност и модуларност у примјени;
3) Оријентисаност тржишту уз могућност серијског пласирања и одрживости;
4) Афирмација националног и кулурног иденитета Црне Горе;
5) Производња, имплементација или састављање производа мора бити на територији Црне Горе.

ПРИХВАТЉИВИ ТРОШКОВИ - Министарство ће на основу овог конкурса псартиципирати у сљедећим категоријама трошкова:
1) Обезњеђивање радног или изложбеног простора;
2) Обезбјеђивање основне опреме за рад (рачунари, опремање радног просотора, алат, репро материјал);
3) Обезбјеђивање основне технике за производњу (3Д штампачи, ЦНЦ, ласери и друга слична техника која помаже основну производњу);
4) Обезбјеђивање дијела канала продаје и пласмана;
5) Обезбјеђивање буџета за промотивне активности и оглашавање;
6) Обезбјеђивање средстава за штампање научно-истраживачких публикација.

Уколико је селектовани аутор физичко лице, за потребе релизације овог конкурса, потребно је да обезбиједи релевантну компанију партнера (продуцента, правно лице), које ће у његово име располагати додјељеном подршком или да региструје своју најакасније 20 дана од дана објављивања резултата овог конкурса. До тренутка регистрације нове компаније, средства не могу бити опредјељена.

Аутор може кандидовати више пројеката или производа под својим именом а највише 3 (три).

ПРИЈАВА НА КОНКУРС подразумијева достављање сљедећих података:
1) Име и презиме аутора ако је физичко лице, односно назив компаније ако је правно лице;
2) Назив пројекта/програма или производа;
3) Опис ппрограма/пројекта или производа производа који укључује: тематски оквир и циљ, функционалност, перспективу развоја и кореспондирање са културним и националним идентитом Црне Горе, односно културно-историјким контекстом Црне Горе;
4) Нематеријални ресурси које је потребно аутору обезбиједити за имплементацију пројекта/програма односно производњу производа;
5) Буџет имплементације односно производње, узимајући у обзир категорије: технике, закупа простора, промоције и сл.
6) Предрачуни за средства предвиђена буџетом, уколико је у питању роба;
7) План продукције, примјене и дистрибуције садржаја.

КРИТЕРИЈУМИ ВРЕДНОВАЊА пристиглих програма/пројеката или производа се односе првенствено на његову перспективу одрживости и то кроз:

1) Идејно-функционални аспект са естетиком (20 поена);
2) Потенцијал серијске производње и тржишна оријентисаност (30 поена);
3) Промоција културног и националног идентитета (30 поена);
4) Буџет за имплементацију пројекта односно производњу производа (20 поена);

Сви селектовани пројекти/програми или производи морају бити брендирани под логотипом “Креативна Црна Гора - Цреативе Монтенегро” и пласирани на за то релевантна тржишта и догађаје, са циљем промоције и поспјешивања њиховог даљег развоја.

Министарство културе ће за ове намјене обезбиједити 50.000 еура.
Средства ће селектованим пројектима/програмима или ауторима бити уплаћена на “есцроw” рачун, који су дужни отворити најкасније 7 дана од дана објављивања резултата конкурса код неке од црногорских локалних банака.

РОК: Пријаве са потребном документацијом достављају се закључно са 26.11.2018.године у 10х, а одлуку о избору програма/пројеката за суфинансирање донијеће Министарство културе, по предлогу стручних комисија, у складу са одредбама Закона о култури.

ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: Пријава са потребном документацијом доставља се на адресу: Министарство културе, Цетиње, Његошева бб.