Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

Savjet za zaštitu životinja: Počinje izrada Strategije za pse lutalice

Savjet za zaštitu životinja: Počinje izrada Strategije za pse lutalice
Datum objave 09.11.2018 17:45 | Autor UBHVFP | Izvor: Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove

Ispis Štampaj stranicu


Savjet za zaštitu životinja nastavlja intenzivno sa aktivnostima na unapređenju uslova za adekvatnu zaštitu dobrobiti životinja, kako bi se i u ovoj oblasti postigli najviši standardi koji predstavljaju jedan od indikatora razvoja crnogorskog društva i odgovorilo savremenim potrebama naših građana.    

UBHVFPPodsjećamo da je Vlada prepoznajući potrebu angažovanijeg odnosa nadležnih institucija, kao i svih subjekata društva u rješavanju izazova u ovoj oblasti, Savjet osnovala u maju ove godine. U dosadašnjem periodu realizovano je niz konkretnih aktivnosti u cilju rješavanja, prevashodno, najaktuelnijih problema vezanih za nehuman odnos pojedinaca prema prema životinjama, neodgovoran odnos vlasnika prema kućnim ljubimcima, problem velikog broja pasa lutalica i pojava napada pasa na ljude. 

Na današnjoj petoj sjednici, koja je održana u prostorijama Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove sumirani su rezultati do sada realizovanih aktivnosti i definisani koraci za naredni period, posebno u dijelu unaprijeđenja stanja u oblasti kontrole populacije pasa lutalica i odgovornog vlasništva nad kućnim ljubimcima. Kao odgovor na te izazove, do sada su realizovane sljedeće aktivnosti:

- izabrana je najpovoljnija ponuda prema tenderu za nabavku softvera za nadogradnju postojeće elektronske baze za identifikaciju i registraciju životinja, sa bazom za pse, a koja će biti realizovana u narednih pola godine;

- Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, planom budžeta za 2019. godinu tražila je dodatna finansijska sredstva, kako bi se programom mjera obavezne zdravstvene zaštite životinja obuhvatila nabavka mikročipova za pse, nabavka vakcina protiv bjesnila i platila vakcinacija pasa protiv bjesnila; 

- u završnoj je fazi izrada brošure  u kojoj su u skladu sa propisima sumirane  odgovornosti i nadležnosti svih odgovornih u sistemu zaštite dobrobiti životinja sa ciljem da  u skladu sa ovlašćenjima i preduzmu mjere protiv neodgovornih držalaca kućnih ljubimaca i drugih životinja. 

Na današnjoj sjednici, osim članova Savjeta, učestvovala je i g-đa Aleksandra Hammond-Seaman, ekspertkinja na projektu  IPA 2014, zadužena za komponentu koja se odnosi na kontrolu populacije pasa lutalica.

G- đa Seaman upoznala je članove Savjeta sa okvirom za izradu Strategije za pse lutalice, koji podrazumijeva identifikaciju i registraciju životinja, zdravstvenu zaštitu, demografsku procjenu, kao i utvrđivanje broja pasa i praćenje populacije, promociju i jačanje svijesti cijele zajednice o odgovornom vlasništvu i postupanju sa psima lutalicama. 
Strategija će biti okvirni dokument zasnovan na najboljoj praksi i standardima Međunarodne organizacije za zdravlje životinja. Nakon toga, potrebno je da svaka lokalna uprava razvije strategiju za svoje područje. Takođe, ekspertkinja je upoznala članove Savjeta sa dosadašnjim aktivnostima na projektu - izrade metodologije brojanja i procjenu brojnosti pasa lutalica kao jedan od osnovnih koraka za uspješnu realizaciju Strategije, kao i sa planiranim treninzima. 

Kako ovaj strateški dokument zahtjeva međuresorsku saradnju i interdisciplinarnost, definisano je da članovi radne grupe za izradu strategije moraju biti predstavnici državnih organa, lokalne uprave, civilnog sektora i veterinarskih organizacija.

Cilj je uspostaviti funkcionalan i održiv sistem za kontrolu pasa lutalica kao i vlasničkih pasa, sa aktivnostima koje će se sistematski sprovoditi od strane svih uključenih aktera.

Savjet za zaštitu životinja