Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

Na osnovu člana 15 stav 1 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18), Ministarstvo kulture o b j a v lj u j e

J A V N I P O Z I V za sprovođenje javne rasprave o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija Crne Gore

Datum objave 03.01.2019 11:02 | Autor MKU | Izvor: Ministarstvo kulture

Ispis Štampaj stranicuna način da sva zainteresovana pravna i fizička lica, odnosno organi, organizacije i udruženja dostave svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi na adresu: Ministarstvo kulture, Njegoševa bb, Cetinje ili u elektronskom obliku na e-mail adresu: filip.obadovic@mku.gov.me.

Javna rasprava o Nacrtu zakona trajaće 40 dana od dana objavljivanja ovog poziva na internet stranici ovog ministarstva i portalu e-uprave.

Primjedbe, predlozi i sugestije se dostavljaju na obrascu koji se nalazi u prilogu.

Ministarstvo kulture će nakon završetka javne rasprave sve prispjele primjedbe, predloge i sugestije evidentirati, razmotriti i uzeti u obzir prilikom pripreme konačnog teksta Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija Crne Gore i o tome sačiniti odgovarajući izvještaj i isti objaviti na internet stranici ovog ministarstva i portalu e-uprave.

Priloge možete preuzeti na linkovima niže: