Мања слова Већа слова РСС

Најаве

13.12.2019

Премијер Марковић сјутра у Ватикану са папом Фрањом

13.12.2019

Трећи црногорски шумарски форум на тему „Реформа система управљања шумама“

13.12.2019

Министарка Дамјановић данас на Министарској конференцији Централно-европске иницијативе (ЦЕИ)

12.12.2019

Премијер Марковић у петак на прослави 10 година ИРФ-а

12.12.2019

Министар Нухоџић на отварању конференције „Како етнонационализам води ка насилном екстремизму“

11.12.2019

У четвртак, 12. децембра 148. сједница Владе ЦГ

11.12.2019

Потпредсједник Симовић и градоначелник Вуковић у Љешанској нахији

11.12.2019

Нурковић и Бањевић о Предлогу закона о улагању у консолидацију и развој Монтенегро Аирлинеса

10.12.2019

Предсједник Владе уручиће студентима у сриједу седамнаест награда за докторске стипендије

10.12.2019

Предсједник Владе састаће се у сриједу са представницима Заједнице општина Црне Горе

Питајте Владу

 

Пријава злоупотребе службених возила

 

Упућен јавни позив за споразумни престанак радног односа уз исплату отпремнине запосленом свим органима на централном и локалном нивоу

Датум објаве 23.07.2019 09:17 | Аутор МЈУ

Испис Штампај страницу


Министарка јавне управе, Сузана Прибиловић, упутила је предлог јавног позива свим органима и институцијама на централном и локалном нивоу за споразумни престанак радног односа уз исплату отпремнине запосленом. Позив је упућен, у складу Законом о зарадама запослених у јавном сектору, Одлуком о отпремнини у случају споразумног престанка радног односа запослених у јавном сектору, те закључком Владе од 11. јула 2019. године.

На Јавни позив, у складу са Законом о зарадама, могу се пријавити запослени у служби државног органа, органу државне управе, суду, државном тужилаштву, фонду, као и у другим органима основаним у складу са законом; запослени у органу локалне управе, органу и служби локалне самоуправе; запослени у независном или регулаторном тијелу основаном у складу са законом; запослени у установи чији је оснивач држава или локална самоуправа; запослени у агенцији, привредном друштву које је у већинском власништву државе или у другом правном лицу чији је оснивач држава или врши јавна овлашћења; запослени у агенцији, привредном друштву које је у већинском власништву локалне самоуправе или у другом правном лицу чији је оснивач локална самоуправа или врши јавна овлашћења; лице у служби у Војсци Црне Горе; и полицијски службеник.

На јавни позив се могу пријавити запослени који имају најмање шест година радног стажа и који до 30. августа 2019. године поднесу старјешини свог органа захтјев за споразумни престанак радног односа уз исплату отпремнине.

У складу са одлуком о отпремнини, запослени може да се оствари право на отпремнину у висини до 50% мјесечне бруто зараде за сваку годину радног стажа, с тим да износ отпремнине не може бити већи од 15 бруто зарада запосленог.

Запослени који испуњава услове за одлазак у пензију и ако му до 67 година живота недостају до двије године, може остварити право на отпремнину у износу до шест бруто зарада.

Висина бруто зараде, одређује се као просјечан износ посљедње три бруто зараде које су запосленом припадале прије исплате отпремнине.

Страјешина органа ће о захтјеву заинтересованог запосленог одлучити до 30. септембра 2019. године.

Запослени коме престане радни однос на основу писаног споразума, односно споразумног престанка радног односа, а оствари право на отпремнину не може засновати радни однос у јавном сектору, укључујући све институције, правна лица и привредна друштва у јавном сектору, у периоду од пет година од дана споразумног престанка радног односа.

Министарство јавне управе ће водити евиденцију о запосленима који су остварили право на отпремнину и исту објавити на својој интернет страници.

Јавни позив за споразумни раскид радног односа се реализује у оквиру Плана оптимизације јавне управе 2018-2020. Циљ оптимизације је да се пружи подршка успостављању администрације која на квалитетнији начин одговара на потребе грађана и приватног сектора уз истовремено растерећивање државног и општинских буџета.

Јавни позив за споразумни престанак радног односа-централни ниво

Образац захтјева за споразумни престанак радног односа-централни ниво

 Предлог јавног позива за локалне самоуправе

Образац захтјева за споразумни престанак радног односа - локални ниво

 Таблица симулације износа отпемнине по основу споразумног престанка радног односа

 МИНИСТАРСТВО ЈАВНЕ УПРАВЕ