Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

Završna konferencija EU projekta ,,Tehnička podrška razvoju institucionalnih mehanizama saradnje Vlade i NVO u Crnoj Gori“

Završna konferencija EU projekta ,,Tehnička podrška razvoju institucionalnih mehanizama saradnje Vlade i NVO u Crnoj Gori“
Datum objave 02.12.2019 15:00 | Autor MJU

Ispis Štampaj stranicu


gov.me gov.me

Završna konferencija EU projekta ,,Tehnička podrška razvoju institucionalnih mehanizama saradnje Vlade i nevladinih organizacija u Crnoj Gori“, održana je danas u Podgorici. Na konferenciji su govorili ministarka javne uprave, Suzana Pribilović, šef Sektora za saradnju Delegacije EU u Crnoj Gori, Herman Spitz i rukovodilac EU projekta tehničke pomoći dr Igor Vidačak.

„Na današnjoj konferenciji imamo priliku da govorimo o međusektorskoj saradnji i pitanjima koja su važna za održivost nevladinih organizacija i doprinosu strateškim ciljevima koje smo zajedno postavili i osvrnemo se na ono šta smo do sada uradili, a šta nas očekuje u narednom periodu u odnosu na rezultate primjene Strategije unapređenja povoljnog okruženja za djelovanje NVO 2018-2020“, kazala je ministarka Pribilović.

„Uspostavili smo stabilan institucionalan okvir za koordinaciju politika iz oblasti saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija. Poslovi registracije NVO, donošenje i praćenje propisa koji se odnose na rad NVO i njihovu saradnju sa institucijama države objedinjeni su u Ministarstvu javne uprave i obrazovan je Savjet za saradnju organa državne uprave i nevladinih organizacija“, kazala je Pribilović.

Ona je istakla da je okosnica legislativnog okvira Zakon o nevladinim organizacijama i podzakonska akta, koji bliže definišu model finansiranja projekata i programa NVO iz državnog budžeta i kofinasniranje projekata NVO podržanih iz fondova Evropske unije. Završena je treća godina programiranja prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa NVO u tim oblastima u skladu sa izdvajanjem od najmanje 0,3% tekućeg budžeta za ovu namjenu, kao i za oblast zaštite lica sa invaliditetom u skladu sa izdvajanjem od 0,1% tekućeg budžeta.
„I u 2018. i u 2019. godini preko 4,4 miliona eura je opredijeljeno samo po ovom pravnom osnovu za projekte/programe NVO iz državnog budžeta. Kofinansiranje projekata podržanih iz EU fondova je još jedna praksa na koju smo jako ponosni“, napomenula je Pribilović.

„Delegacija Evropske unije je podrškom datom u ovoj oblasti uspjela pomaknuti stvari u boljem pravcu i posebna zahvalnost upućujem Igoru Vidačaku i timu koji upravlja projektom tehničke podrške na pruženoj podršci, pomoći, podijeljenom znanju i iskustvu, te posvećenosti našem zadatku i namjeri da unaprijedimo međusektorsku saradnju i ojačamo naše kapacitete'', kazala je Pribilović.

Ona je istakla da će Ministarstvo, ne samo putem kofinansiranja, već i drugim oblicima saradnje, prije svega, dobro osmišljenim saradničkim ulogama na EU projektima nastaviti da odgovara na potrebe nevladinih organizacija, odnosno potrebe određenih grupa i cijelog društva.

Herman Spitz, šef Sektora za saradnju Delegacije EU u Crnoj Gori, kazao je da projekat koji se danas završava predstavljao tehničku pomoć, i da je, sa ukupnim iznosom od 700 000 eura, najveći projekat finansiran od Fonda za civilno društvo (CSF) koji je najvažniji izvor finansiranja civilnog društva u Crnoj Gori. ,,Cilj projekta je razvijanje i njegovanje saradnje Vlade i organizacije civilnog društva’’, saopštio je Spitz.

On je ocijenio da je proteklih godina EU uspostavila dobru saradnju sa organizacijama civilnog društva u Crnoj Gori. Pomoć u razvoju civilnog društva i jačanju njegove uloge u demokratskom društvu jedan je od prioriteta EU. To se odražava na kontinuirano povećavanje finansijskih okvira za IPA fondove civilnog društva. On je kazao da posljednji Izvještaj o napretku EU potvrđuje ,da se pravno, institucionalno i finansijsko okruženje u kom djeluju organizacije civilnog društva, sveukupno poboljšalo’’ tokom prethodnih nekoliko godina. ,,Nadam se da će Savjet za saradnju sa NVO dodatno ojačati svoju ulugu i vidljivost u monitoringu implementacije razvoja Vladine strategije za razvoj NVO, te da će to doprinijeti smislenom političkom dijalogu između Vlade i civilnog društva'', zaključio je Špic.

Igor Vidaček, rukovodilac EU projekta tehničke pomoći je zahvalio timu Ministarstva javne uprave, Delegaciji EU u Crnoj Gori i NVO organizacijama civilnog društva koje su dale podršku implementaciji ovog projekta. „Reforme u području saradnje Vlade i nevladinih organizacija u kreiranju i implementaciji javnih politika su među najkompleksnijim reformama u procesu pristupanja EU zato što zadiru u promjenu stilova upravljanja na svim nivoima državne uprave, ali i traže promjene obrazaca ponašanja i uvjerenja", ocijenio je Vidaček. On se osvrnuo na ključne preporuke i lekcije za dalje aktivnosti podrške EU u ovoj oblasti.

U okviru konferencije održan je panel “Unapređenje podsticajnog okruženja za djelovanje NVO u Crnoj Gori – trenutni status i buduće aktivnosti” na kojem su govorile Marija Janković, Ministarstvo javne uprave, Dragana Marković, Kancelarija za evropske integracije i Milena Bešić, CEDEM, sa ciljem razmjene iskustva u dosadašnjem djelovanju nevladinih organizacija i ostvarenoj međusektorskoj saradnji, kao i definisanja preporuka za poboljšanje normativnog okvira i predloga za otvaranje novih vidova međusektorske saradnje.

Na konferenciji su predstavljeni rezultati primjene Strategije unapređenja podsticajnog okruženja za djelovanje NVO 2018-2020. u odnosu na unapređenje pravnog i institucionalnog okvira za djelovanje NVO i jačanje saradnje javne uprave i NVO u procesu kreiranja i primjene javnih politika, povećanje finansijske održivosti nevladinih organizacija, učešće NVO u socio-ekonomskom razvoju i uloga NVO u procesu pristupanja Crne Gore u EU.

VIDEO I FOTO: www.flickr.com

MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE