Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

Vlada

Vijesti iz ministarstava

04.02.2019.

Novi Konkurs za NIID 2019. - Opredijeljeno 550.000 eura

Novi Konkurs za NIID 2019. - Opredijeljeno 550.000 eura Ministarstvo nauke Crne Gore raspisalo je Konkurs za sufinansiranje naučnoistraživačke i inovativne djelatnosti u 2019. godini u iznosu od 550.000 eura, koji je otvoren u toku cijele godine. Konkurs predstavlja jedan od ključnih mehanizama za podršku naučnoistraživačkoj zajednici, u segmentima gdje je procijenjeno da je naučnicima i istraživačima iz Crne Gore podrška najviše potrebna...

04.02.2019.

Prva međunarodna radionica na Zapadnom Balkanu posvećena pametnoj specijalizaciji (S3) 5. februara u Podgorici

Prva međunarodna radionica na Zapadnom Balkanu posvećena pametnoj specijalizaciji (S3) 5. februara u Podgorici

Prva međunarodna radionica na Zapadnom Balkanu posvećena procesu pametne specijalizacije (S3), u zajedničkoj organizaciji Ministarstva nauke Crne Gore i Udruženog istraživačkog centra Evropske komisije (JRC), biće održana sjutra (utorak, 5. februar) u konferencijskoj sali hotela CentreVille u Podgorici. Na otvaranju radionice učesnicima će se obratiti ministarka nauke, dr Sanja Damjanović, zamjenica generalnog direktora JRC-a, Čarlina Vičeva, šef Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori, Aivo Orav...

02.02.2019.

Nastavak obuke šumarskih inžinjera u cilju efikasnijeg gazdovanja šumama

Nastavak obuke šumarskih inžinjera u cilju efikasnijeg gazdovanja šumama

U cilju unapređenja uslova za efikasno gazdovanje šumama Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja i Uprava za šume kontinuirano sprovode i aktivnosti na edukaciji kadrova i osavremenjavanju tehnologije radova u šumarstvu.

01.02.2019.

Javni poziv za NVO- oblast razvoj i unapređenje prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica

Na osnovu član 32b stav 3 Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list CG", br. 39/11 i 37/17) u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2019. godini ("Službeni list Crne Gore", br. 80/18),

01.02.2019.

Javni poziv za NVO- oblast zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava- zaštita prava Roma/kinja i Egipćana/ki

Na osnovu člana 32b stav 3 Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list CG", br. 39/11 i 37/17) u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2019. godini ("Službeni list Crne Gore", br. 80/18), i Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list Crne Gore” broj 41/18) Ministarstvo ljudska i manjinska prava upućuje Javni poziv

01.02.2019.

Javni poziv za NVO- oblast LGBTI

Na osnovu člana 32b stav 3 Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list CG", br. 39/11 i 37/17) u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2019. godini ("Službeni list Crne Gore", br. 80/18),

01.02.2019.

Javni poziv za NVO- oblast zaštita od diskriminacije lica sa invaliditetom

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za predstavnika/cu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u 2019. godini u oblasti -zaštita od diskriminacije lica sa invaliditetom i promocija jednakosti...

01.02.2019.

Javni poziv za NVO- oblast rodna ravnopravnost

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za predstavnika/cu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u 2019. godini u oblasti – rodna ravnopravnost...

01.02.2019.

RTCG – „Istraživač“ posvećen stipendistima i nagrađenima za naučna dostignuća

RTCG – „Istraživač“ posvećen stipendistima i nagrađenima za naučna dostignuća

Radio i Televizija Crne Gore objavila je 30-minutnu emisiju pod nazivom „Istraživač“, posvećenu stipendistima Ministarstva nauke i dobitnicima nagrade za naučna dostignuća u 2018. godini... Video

31.01.2019.

Ambasador Rumunije u posjeti Ministarstvu rada i socijalnog staranja

Ambasador Rumunije u posjeti Ministarstvu rada i socijalnog staranja

Ambasador Rumunije u Crnoj Gori, Ferdinand Nagi, boravio je danas 31. januara 2019. godine u posjeti Ministarstvu rada i socijalnog staranja, tokom koje se sastao sa ministrom Kemalom Purišićem.