Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

Vlada

Vijesti iz ministarstava

22.02.2019.

Evropski dan u Rožajama

Evropski dan u Rožajama Glavni pregovarač, Aleksandar Drljević, boraviće sa članovima pregovaračke strukture i saradnicima u ponedjeljak, 25. februara 2019. u radnoj posjeti Rožajama.

22.02.2019.

Javni poziv za za dodjelu podrške pri nabavci voska za organsku i konvencionalnu proizvodnju meda za 2019. godinu

Javni poziv za za dodjelu podrške pri nabavci voska za organsku i konvencionalnu proizvodnju meda za 2019. godinu

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja u skladu sa Agrobudžetom za 2019. godinu i budžetskom linijom - 1.3.Program unapređivanja pčelarstva objavljuje Javni poziv za dostavljanje zahtjeva za podršku pri nabavci voska za organsku i konvencionalnu proizvodnju meda za 2019. godinu.

22.02.2019.

Javni poziv za dodjelu podrške mladim pčelarima početnicima za 2019. godinu

Javni poziv za dodjelu podrške mladim pčelarima početnicima za 2019. godinu

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja u saradnji sa Savezom pčelarskih organizacija, nastavlja sa podsticajima mladim ljudima u sektoru pčelarstva. U skladu sa agrobudžetskom linijom za 2019. godinu - Program unapređivanja pčelarstva, danas je objavljen Javni poziv za dostavljanje zahtjeva za podršku za mladog pčelara početnika za 2019. godinu.

22.02.2019.

Javni poziv za predlaganje predstavnika NVO u radnom tijelu za izradu teksta Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom sporu

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Sl. list Crne Gore", br. 41/18), Ministarstvo pravde upućuje javni poziv za predlaganje predstavnika NVO u radnom tijelu za izradu teksta Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom sporu...

21.02.2019.

Brisel: Crna Gora fokusirana na razvoj turizma i „plavi rast''

Brisel: Crna Gora fokusirana na razvoj turizma i „plavi rast

Crna Gora je, tokom svog predsjedavanja Strategijom Evropske unije za Jadransko-jonski region (EUSAIR), posvećena i značajno doprinosi promovisanju razvoja turizma i oblasti plavog rasta, koji predstavljaju važan faktor za sveukupan napredak Jadransko-jonskog regiona, poručeno je na sastanku Upravnog odbora EUSAIR-a.

21.02.2019.

Numeričko tabelarni prikaz podataka o promjenama nastalim u zaključenom biračkom spisku u opštini Tuzi

Ministarstvo unutrašnjih poslova, saglasno članu 17 Zakona o biračkom spisku objavljuje numeričko tabelarni prikaz podataka o promjenama nastalim u zaključenom biračkom spisku u opštini Tuzi.

21.02.2019.

Završni sastanak Nadzornog Odbora projekta Razvoj baze podataka puteva

Završni sastanak Nadzornog Odbora projekta Razvoj baze podataka puteva

Peti u nizu i posljednji sastanak Nadzornog Odbora projekta Razvoj baze podataka puteva kao tijela koje je formirano u cilju nadgledanja i ocjene uspješnosti sprovođenja rezultata; sagledavanja, diskusije i odobravanja izvještaja o napretku projekta održan je 20. februara 2019. godine u prostorijama Ministarstva saobraćaja i pomorstva.

21.02.2019.

U Direktoratu za dobru javnu upravu i djelovanje NVO počeo pilot projekat primjene CAF metoda

U Direktoratu za dobru javnu upravu i djelovanje NVO počeo pilot projekat primjene CAF metoda

Počeo je pilot projekat primjene CAF modela koji predstavlja zajednički okvir za unapređenje rada javnih organa i organizacija putem samoprocjene...

21.02.2019.

Objedinjena lista nezavisnih procjenjivača za 2019. godinu

Ministarstvo javne uprave je na osnovu člana 32đ Zakona o nevladinim organizacijama i člana 9 Uredbe o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa, a u vezi s Javnim pozivom Ministarstva javne uprave broj 01-006/18-4535/2 od 21. decembra 2018. godine, utvrdilo Listu nezavisnih procjenjivača za tri oblasti od javnog interesa.

20.02.2019.

Održan info dan o programu međunarodne razmjene naučnoistraživačkog osoblja unutar akcija Marija Sklodovska Kiri

Održan info dan o programu međunarodne razmjene naučnoistraživačkog osoblja unutar akcija Marija Sklodovska Kiri

U organizaciji Univerziteta Crne Gore, danas je održan info dan o programu „RISE“ namijenjenom međunarodnoj razmjeni naučno-istraživačkog osoblja. Program je dio Akcija Marija Sklodovska Kiri iz EU programa za istraživanje i inovacije, Horizont 2020. Rok za podnošenje projekata iz ovog programa je 2. april 2019.