Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

Vlada

Vijesti iz ministarstava

23.03.2020.

Obavještenje za odgovorna lica koja organizuju i vrše dostavu svih proizvoda

Operativni štab podstiče sve prodavce da svoju prodaju organizuju putem on-line ili telefonskih porudzbina uz isporuku ili dostavu. Dostavljanje proizvoda ima za cilj da smanji potrebu za napuštanjem kuće ili stana čime bi se uticalo na smanjeno kretanje gradjana po gradu i posebno njihovo okupljanje na jednom mjestu...

23.03.2020.

Donacija sektora kulture Nacionalnom koordinacionom tijelu za zarazne bolesti

Uvažavajući aktuelnu situaciju u Crnoj Gori izazvanu pandemijom virusa korona, a shodno preporukama Vlade Crne Gore, obavještavamo javnost da će javni funkcioneri Ministarstva kulture, organa uprave u oblasti kulture i nacionalnih ustanova kulture donirati 50 odsto martovske zarade Nacionalnom koordinacionom tijelu za zarazne bolesti. Iznos ove donacije je gotovo 10.000 eura.

22.03.2020.

Ministarstvo kulture pokreće kampanju „Živimo kulturu #ostanidoma“: Toliko toga možemo doživjeti od kuće

Ministarstvo kulture pokreće kampanju „Živimo kulturu #ostanidoma“: Toliko toga možemo doživjeti od kuće

Imajući u vidu aktuelnu situaciju izazvanu panedmijom korona virusa, Ministarstvo kulture pokreće kampanju „Živimo kulturu #ostanidoma“, sa ciljem da građanima Crne Gore, u danima socijalno izolovanog funkcionisanja, ponudi kulturne i umjetničke sadržaje onim kanalima komunikacije koji su dostupni iz kuće.

20.03.2020.

Ministar Bogdanović uputio telegram saučešća povodom smrti umjetnice Tijane Dujović Liščević

Povodom smrti umjentice Tijane Dujović Liščević, ministar kulture Aleksandar Bogdanović uputio je telegram saučešća njenoj porodici. Prerani odlazak umjetnice Tijane Dujović Liščević, predstavlja veliki gubitak za njenu porodicu i prijatelje, ali i za crnogorsku umjetničku zajednicu i ukupne savremene likovne tokove na ovim prostorima.

20.03.2020.

Konkurs za kreiranje i proizvodnju programskih sadržaja u dnevnim štampanim medijima u skladu sa situacijom i ekonomskim posledicama izazvanim pandemijom Covid-19

Ministarstvo kulture, u skladu sa Zaključkom Vlade sa sjednice održane 19.03.2020.godine, članom 3 Zakona o medijima („Sl.list RCG, br. 51/02, 62/02 i „Sl.list CG“, br.40/11), članom 2 Pravilnika o načinu i uslovima raspodjele sredstava iz budžeta Crne Gore za finansiranje određenih programskih sadržaja koje realizuju mediji, raspisuje konkurs za kreiranje i proizvodnju programskih sadržaja u dnevnim štampanim medijima u skladu sa situacijom i ekonomskim posledicama izazvanim pandemijom Covid-19...

20.03.2020.

U Nikšiću realizovan vrijedan projekat, stvoreni kvalitetniji uslovi za rad “Zahumlja”

U Nikšiću realizovan vrijedan projekat, stvoreni kvalitetniji uslovi za rad “Zahumlja”

Uprava javnih radova uspješno je realizovala projekat dogradnje objekta Javne ustanove “Zahumlje” u Nikšiću, za koji je Vlada Crne Gore iz budžeta izdvojila blizu 300 hiljada eura. Svi građevinski radovi i opremanje objekta završeni su proteklih dana, čime su se stekli uslovi za njegovu predaju korisniku na dalju upotrebu...

20.03.2020.

Dopuna Poziva za UNESCO Program participacije 2020-2021

Crnogorska nacionalna komisija za UNESCO obavještava zainteresovane da će u nacionalnoj predselekciji prednost imati projekti usmjereni za sanaciju posljedica nastalih usljed pandemije korona virusa.

20.03.2020.

Odluka o odbijanju zahtjeva za revizijom presude Evropskog suda za ljudska prava

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu („Evropski sud“) odbio je zahtjev podnosioca predstavke za revizijom presude KIPS DOO i Drekalović protiv Crne Gore (pravično zadovoljenje) (br. 28766/06 od 22. oktobra 2019.godine), čime je ova presuda postala pravosnažna...

17.03.2020.

Produžen rok za sufinansiranje naučno-tehnološke saradnje sa Republikom Austrijom

Produžen rok za sufinansiranje naučno-tehnološke saradnje sa Republikom Austrijom

Ministarstvo nauke obavještava zaintersovanu javnost da je zbog pandemije COVID19, a shodno dogovoru sa austrijskom stranom, produžen rok za prijavljivanje prijedloga projekata do 29. maja 2020. godine...

17.03.2020.

Građani da budu oprezni – pojava zloupotreba korona virusa u sajber prostoru

Direkcija za informatičku bezbjednost i odgovor na kompjuterske incidente (CIRT) u Ministarstvu javne uprave, posredstvom međunarodne razmjene informacija došla je do informacija o slučajevima zloupotreba korona virusa u sajber prostoru širom svijeta. Iz ovog razloga, pozivamo građane na dodatni oprez prilikom boravka u sajber prostoru.