Manja slova Veća slova RSSPitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

PREDSJEDNIK VLADE CRNE GORE

Predsjednik Vlade Crne Gore

POTPREDSJEDNICI VLADE CRNE GORE

Potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem

Potpredsjednik Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku

Potpredsjednik Vlade za regionalni razvoj

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE CRNE GORE

Generalni sekretar Vlade Crne Gore

MINISTARSTVA I ORGANI UPRAVE U SASTAVU MINISTARSTAVA

Ministarstvo pravde

- Zavod za izvršenje krivičnih sankcija

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Uprava policije

Ministarstvo odbrane

Ministarstvo finansija

- Poreska uprava
- Uprava carina
- Uprava za igre na sreću
- Uprava za nekretnine

Ministarstvo vanjskih poslova

Uprava za dijasporu

Ministarstvo prosvjete

Ministarstvo nauke

Ministarstvo kulture

- Uprava za zaštitu kulturnih dobara

Ministarstvo ekonomije

- Zavod za intelektualnu svojinu

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva

- Lučka uprava
- Uprava pomorske sigurnosti
- Direkcija za saobraćaj
- Direkcija za željeznice

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

- Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove
- Uprava za šume
- Uprava za vode
- Agencija za duvan

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Direkcija javnih radova
- Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

Ministarstvo zdravlja

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava

Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Uprava za zbrinjavanje izbjeglica

Ministarstvo javne uprave

Ministarstvo sporta i mladih

MINISTAR BEZ PORTFELJA

Ministar bez portfelja

SAMOSTALNI ORGANI UPRAVE

Uprava za kadrove

Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma

Uprava za javne nabavke

Uprava za inspekcijske poslove

Uprava za ugljovodonike

Uprava za imovinu

SEKRETARIJATI

Sekretarijat za zakonodavstvo

Sekretarijat za razvojne projekte

ZAVODI

Zavod za statistiku

Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju

Zavod za školstvo

Zavod za metrologiju

Zavod za socijalnu i dječiju zaštitu

Državni arhiv

DIREKCIJE

Direkcija za zaštitu tajnih podataka