Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

141. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 28.12.2015. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S PROGRAMOM RADA VLADE
1. Usmeni predlog da Vlada u Skupštini postavi pitanje svog povjerenja

2.  Amandmani na Predlog odluke o prihvatanju Aneksa br. 1 Ugovora o zakupu hotela "Kraljičina plaža"  dokument   zaključci  
3.  Amandmani na Predlog odluke o davanju u dugoročni zakup lokaliteta ostrvo Lastavica sa tvrđavom "Mamula", opština Herceg Novi  dokument   zaključci  
4.  Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost dokument   zaključci  
5. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica dokument  zaključci
6. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju s Izvještajem sa javne rasprave dokument  zaključci
7. Predlog zakona o javnim okupljanjima i javnim priredbama s Izvještajem sa javne rasprave
dokument
 zaključci

8. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskim medijima
dokument
 zaključci

9. Predlog zakona o uzimanju i presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja s Izvještajem sa javne rasprave
dokument
 zaključci

10. Predlog zakona o spoljnoj trgovini naoružanjem i vojnom opremom
dokument
 zaključci

11. Predlog zakona o bezbjednosnoj zaštiti brodova i luka
dokument
 zaključci

12. Predlog zakona o zaštiti prirode s Izvještajem sa javne rasprave
dokument
 zaključci

13. Predlog strategije razvoja Uprave policije za period 2016-2020. godine s Predlogom akcionog plana za njeno sprovođenje za period 2016-2017. godine i Izvještajem o javnim konsultacijama
dokument
 zaključci

14. Analiza za potrebe racionalizacije pravosudne mreže
dokument
 zaključci

15. Predlog strategije razvoja metrologije u Crnoj Gori za period 2016-2018
dokument
 zaključci

16. Informacija o aktivnostima na realizaciji prioritetnih projekata iz oblasti energetike
dokument
 zaključci

17. Informacija o suženju koridora iz Detaljnog prostornog plana autoputa Bar-Boljare, na dijelu zajedničke trase dva autoputa na teritoriji Glavnog grada Podgorica
dokument
 zaključci

18. Informacija o prioritetnim razvojnim projektima iz oblasti poljoprivrede
dokument
 zaključci

19. Informacija o realizaciji aktivnosti na uspostavljanju Direktorata za IPARD plaćanja
dokument
 zaključci

20. Predlog programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2016. godinu s Izvještajem o sprovođenju Programa u 2015. godini
dokument
 zaključci

21. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za implementaciju Strategije poboljšanja bezbjednosti u drumskom saobraćaju (2010-2019) u 2015. godini s Predlogom akcionog plana za 2016. godinu
dokument
 zaključci

II MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S TEKUĆIM AKTIVNOSTIMA VLADE
22. Nacrt prostornog plana posebne namjene za Obalno područje Crne Gore sa Strateškom procjenom uticaja na životnu sredinu i Predlogom programa održavanja javne rasprave
dokument
 zaključci

23. Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o crnogorskom državljanstvu
dokument
 zaključci

24. Predlog zakona o dopuni Zakona o inspekcijskom nadzoru
dokument
 zaključci

25. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnim taksama
dokument
 zaključci

26. Predlog odluke o planu privatizacije za 2016. godinu
dokument
 zaključci

27. Predlog uredbe o naknadi troškova i nagradi u upravnom postupku
dokument
 zaključci

28. Predlog uredbe o podsticanju direktnih investicija
dokument
 zaključci

29. Predlog uredbe o subvencijama za zapošljavanje određenih kategorija nezaposlenih lica
dokument
 zaključci

30. Predlog odluke o urbanističko - arhitektonskom rješenju hotelskog rizorta - Miločer, Opština Budva
dokument
 zaključci

31. Predlog odluke o prenosu prava raspolaganja na nepokretnosti u svojini Crne Gore, Opštini Žabljak, bez naknade
dokument
 zaključci

32. Informacija o aktivnostima na realizaciji ugovora o kupoprodaji hotela „Аs“ i regulisanju međusobnih odnosa učesnika u kupoprodaji hotela „As“ između HTP „Budvanska rivijera“ AD, Vlade Crne Gore i AD ZAO „Nega Tours“, kao i Aneksa br.1 Ugovora o regulisanju međusobnih odnosa učesnika u kupoprodaji hotela „As“ između Vlade Crne Gore, AD ZAO „Nega tours“ i „Montena Invest“ LTD
dokument  zaključci

33. Predlog za imenovanje revizorske kuće za nadzor ispunjenja obaveza definisanih Ugovorom o prodaji udjela „Montenegro defence industry“ d.o.o. Podgorica
dokument
 zaključci

34. Odluka o utvrđivanju granice između Opštine Berane i Opštine Petnjica na potezu Jukova česma - Zle njive i Izvještaj o radu Arbitražne komisije za teritorijalno razgraničenje opština Berane i Petnjica
dokument
 zaključci

35. Odluka o utvrđivanju granice između Opštine Plav i Opštine Gusinje na potezu Martinovići II i Murino i Izvještaj o radu Arbitražne komisije za teritorijalno razgraničenje opština Plav i Gusinje
dokument
 zaključci

36. Predlog strategije razvoja sistema javnih nabavki u Crnoj Gori za period 2016-2020. godine s Predlogom akcionog plana
dokument
 zaključci

37. Informacija o realizaciji zaključaka Skupštine Crne Gore povodom AD Solana „Bajo Sekulić“ Ulcinj
dokument
 zaključci

38. Informacija o realizaciji Projekta za potrebe izgradnje cjevovoda za vodosnabdijevanje u Opštini Andrijevica, koji se finansira iz sredstava Evropske investicione banke (EIB) s Predlogom ugovora
dokument
 zaključci

39.  Informacija o realizaciji kreditnog aranžmana sa Njemačkom bankom za razvoj (KfW) za realizaciju Projekta vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda na crnogorskom primorju – Faza V s Predlogom ugovora o kreditu i Predlogom ugovora o finansiranju i projektu  dokument   zaključci  
40.  Informacija o obezbjeđenju garancije izdate od strane Vlade Crne Gore, za kreditni aranžman između Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) s Predlogom ugovora o hipoteci i Predlogom ugovora o zalozi dokument   zaključci  
41.  Informacija o rezultatima pregovora sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope (CEB) za kreditni aranžman za projekat „Rješavanja stambenih potreba građana po povoljnim uslovima – Projekat 1000+“ s Predlogom okvirnog ugovora dokument   zaključci  
42.  Odluka o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Sportsko-kulturni centar D.O.O.“ Podgorica dokument   zaključci  
43.  Kadrovska pitanja    zaključci  
43.1  Predlog rješenja o postavljenju dva pomoćnika direktora Zavoda za metrologiju dokument     
43.2 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju sedam članova Savjeta za praćenje turističkog razvoja i pripremu i praćenje turističkih sezona dokument     
43.3  Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na ponovljenoj redovnoj Skupštini akcionara “Luka Bar” AD Bar dokument     
43.4  Predlog rješenja o imenovanju Savjeta za upravljanje prirodnim i kulturno – istorijskim područjem Kotora dokument     
43.5 Predlog rješenja o imenovanju savjetnika potpredsjednika Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem dokument     
43.6  Predlog rješenja o imenovanju v.d. direktora JU Biblioteka za slijepe Crne Gore dokument     
43.7  Predlog rješenja o imenovanju Savjeta JU Biblioteka za slijepe Crne Gore  dokument     
43.8  Predlog rješenja o razrješenju v.d. direktora JU Crnogorska kinoteka  dokument     
43.9  Predlog rješenja o imenovanju v.d. direktora JU Crnogorska kinoteka  dokument     
43.10  Predlog rješenja o imenovanju Savjeta JU Narodni muzej Crne Gore  dokument     
43.11  Predlog rješenja o imenovanju člana Savjeta JU Pomorski muzej Crne Gore  dokument     
43.12  Predlog rješenja o imenovanju poslovnog direktora JU Muzički centar Crne Gore  dokument     
43.13  Predlog rješenja o prestanku mandata v.d generalnog direktora Direktorata za željeznički saobraćaj u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva dokument     
43.14  Predlog rješenja o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za rudarstvo i geološka istraživanja u Ministarstvu ekonomije dokument     
43.15  Predlog rješenja o imenovanju v.d direktora Uprave za ugljovodonike  dokument     
43.16  Predloga rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora direktora “Monte put” d.o.o. Podgorica dokument     
43.17  Predlog za prestanak mandata pomoćnika ranijeg ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede       
43.18  Predlog za određivanje v.d. generalnog direktora Direktorata za vodoprivredu u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja       
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI VERIFIKACIJE 
44.  Predlog uredbe o carinskoj tarifi za 2016. godinu (za verifikaciju)  dokument  zaključci  
45.  Predlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe za sprovođenje Carinskog zakona (za verifikaciju) dokument   zaključci  
46.  Predlog uredbe o rekonstrukciji službenih zgrada (za verifikaciju) dokument   zaključci  
47.  Predlog uredbe o dopuni Uredbe o prestanku primjene pojedinih podzakonskih akata (za verifikaciju) dokument   zaključci  
48.  Predlog uredbe o izmjenama Uredbe o tarifnom sistemu za utvrđivanje podsticajne cijene električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoefikasne kogeneracije (za verifikaciju) dokument   zaključci  
49.  Predlog uredbe o realizaciji i postupku korišćenja sredstava iz instrumenta predpristupne pomoći Evrospske unije (IPARD II program) (za verifikaciju) dokument   zaključci  
50.  Predlog uredbe o higijeni hrane (za verifikaciju) dokument   zaključci  
51.  Predlog uredbe o aditivima koji se mogu koristiti u hrani (za verifikaciju) dokument   zaključci  
52.  Predlog uredbe o prehrambenim aromama koje se mogu koristiti za hranu (za verifikaciju) dokument   zaključci  
53.  Predlog uredbe o informisanju potrošača o hrani (za verifikaciju) dokument   zaključci  
54.  Predlog odluke o izmjeni i dopuni Programa usklađivanja pojedinih privrednih grana sa Zakonom o integrisanom sprječavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
55.  Predlog odluke o izmjeni Odluke o visini mjesečne naknade za korišćenje pružnog pojasa i zemljišta koje pripada infrastrukturi i poslovnog prostora (za verifikaciju) dokument   zaključci  
56.  Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju magistralnog puta Nikšić - granica sa BiH, lokalitet Trubjela (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
57.  Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju magistralnog puta Cetinje - Budva, lokalitet Markovići (za verifikaciju) dokument   zaključci  
58.  Predlog akcionog plana sprovođenja Strategije razvoja stručnog obrazovanja u Crnoj Gori (2016-2017) s Izvještajem o sprovođenju Akcionog plana u 2015. godini (za verifikaciju) dokument   zaključci  
59.  Nacrt nacionalne strategije održivog razvoja do 2030. godine s Predlogom programa javne rasprave (za raspravu) dokument   zaključci  
60.  Informacija o pripremi nacrta ugovora o korišćenju sredstava za podsticanje direktne investicije shodno Odluci o dodjeli sredstava za podsticanje direktnih investicija s predlozima ugovora (za verifikaciju) dokument   zaključci  
61.  Informacija o realizacija Akcionog plana za usvajanje Eurokodova s Predlogom ugovora (za verifikaciju) dokument   zaključci  
62.  Informacija o zaključivanju memoranduma o razumijevanju između Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja i Ministarstva ruralnog razvoja i zaštite potrošača savezne pokrajine Baden-Virtemberg s Predlogom memoranduma (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
63.  Informacija o zaključivanju memoranduma o saradnji u oblasti poljoprivrede, šumarstva i hrane između Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i prehrane Slovenije s Predlogom memoranduma (za verifikaciju) dokument   zaključci  
64.  Informacija o realizaciji aktivnosti na donošenju Strategije upravljanja vodama 2016-2035. godina (za verifikaciju) dokument   zaključci  
65.  Informacija o realizaciji obaveza koje proizilaze iz Izvještaja o četvrtom krugu uzajamne evaluacije (procjene) sistema za sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma Crne Gore (za verifikaciju) dokument   zaključci  
66.  Informacija o uspostavljanju unutrašnje revizije IT sistema (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
67.  Izvještaj o realizaciji indikativnog petogodišnjeg Akcionog plana za period april – decembar 2015. godine za Strategiju Crne Gore za sprovođenje pravne tekovine u oblasti slobode kretanja roba 2014-2018 (za verifikaciju) dokument   zaključci  
68.  Prvi dvogodišnji izvještaj Crne Gore o klimatskim promjenama (za verifikaciju) dokument   zaključci  
69.  Predlog finansijskog plana i Program rada Agencije za civilno vazduhoplovstvo za 2016. godinu (za verifikaciju) dokument   zaključci  
70.  Izmjene i dopune Plana objekata privremenog karaktera u obuhvatu Prostornog plana posebne namjene Bjelasica i Komovi za period 2015 – 2017. godina (za verifikaciju) dokument   zaključci  
71.  Predlog za dopunu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 08-1570, od 22. oktobra 2015. godine, sa sjednice od 15. oktobra 2015. godine (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
72.  Predlog za izmjenu Zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 08-1483/3, od 26. juna 2014. godine (za verifikaciju) dokument   zaključci  
73.  Predlog platforme za učešće prof. dr Petra Ivanovića, ministra poljoprivrede i ruralnog razvoja, na VIII globalnom forumu u oblasti hrane i poljoprivrede (GFFA), Berlin, od 14. do 16. januara 2016. godine (za verifikaciju) dokument   zaključci  
74.  Predlog platforme za učešće crnogorske delegacije na Svjetskom obrazovnom forumu, u Londonu, Velika Britanija, od 18. do 20. januara 2016. godine (za verifikaciju) dokument   zaključci  
75.  Predlozi za preusmjerenje sredstava       
75.1  Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Rezerva na potrošačku jedinicu Ministarstvo prosvjete (za verifikaciju) dokument   zaključci  
75.2  Predlog za preusmjerenje u cilju obezbeđenja finansijskih sredstava za potrebe Ministarstva finansija - Uprave za imovinu, Savjeta statističkog sistema i Savjeta za regulatornu reformu i unapređenje poslovnog ambijenta (za verifikaciju) dokument   zaključci  
IV MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI 
76.  Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti člana 39 stav 3 Zakona o državnoj imovini, koju su Ustavnom sudu Crne Gore, u ime Crnogorskog portala „Auditorium“, podnijeli advokati Predrag Mugoša i Vladimir Čejović (za verifikaciju) dokument   zaključci  
77.  Predlog za davanje saglasnosti za organizaciju FINA Svjetskog juniorskog prvenstva 2016. godine (za verifikaciju) dokument   zaključci  
78.  Predlog odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta opštine Bijelo Polje (za verifikaciju) dokument   zaključci  
79.  Zahtjev za davanje saglasnosti Vlade u skladu sa članom 4 stav 1 Odluke o kriterijumima za utvrđivanje visine naknade za rad člana radnog tijela ili drugog oblika rada („Službeni list CG“, br. 26/12, 34/12 i 27/13) (za verifikaciju) dokument   zaključci  
80.  Zahtjev za davanje saglasnosti Vlade u skladu sa članom 8 Odluke o kriterijumima za utvrđivanje visine naknade za rad člana radnog tijela ili drugog oblika rada („Službeni list CG“, br. 26/12, 34/12 i 27/13) (za verifikaciju) dokument   zaključci  
81.  Pitanja i predlozi       
81.1  Predlog uredbe o dopunama Uredbe o viznom režimu  dokument   zaključci  
81.2 Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima dokument   zaključci  
81.3 Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Malte o ekonomskoj saradnji s Predlogom sporazuma  dokument   zaključci  
V MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI NA UVID  
82.  Izvještaj o učešću delegacije Vlade Crne Gore na XI godišnjem sastanku ministara saobraćaja u okviru Memoranduma o razumijevanju za razvoj osnovne regionalne transportne mreže u Jugoistočnoj Evropi, 2. i 3. decembra 2015. godine, Republika Albanija       
83.  Izvještaj o učešću Ivana Brajovića, ministra saobraćaja i pomorstva, na Regionalnoj ministarskoj infrastrukturnoj konferenciji „Koridori za budućnost“, 9. decembra 2015. godine, Beograd, Republika Srbija      
84.  Izvještaj o posjeti prof. dr Petra Ivanovića, ministra poljoprivrede i ruralnog razvoja, Briselu, 11. i 12. decembra 2015. godine