Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

146. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 18.02.2016. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S PROGRAMOM RADA VLADE
1. Predlog mišljenja na amandman na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima (predlagači poslanici: Zoran Jelić, Marta Šćepanović, Šefkija Murić i Veljko Zarubica)
dokument zaključci
2. Dugoročni plan razvoja odbrane 2016 - 2025
dokument zaključci
3. Kadrovska pitanja zaključci
3.1 Predlog rješenja o postavljenju počasnog konzula Crne Gore u Sao Paulu - Federativna Republika Brazil
dokument


3.2 Predlog rješenja o postavljenju generalne direktorice Direktorata za upravne unutrašnje poslove u Ministarstvu unutrašnjih poslova
dokument


3.3 Predlog rješenja o imenovanju predsjednika i tri člana Komisije za kontrolu državne pomoći
dokument


3.4 Predlog mišljenja za izbor direktora Regulatorne agencije za energetiku
dokument


3.5 Predlog rješenja o razrješenju člana Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad za opštine Bijelo Polje i Mojkovac i imenovanju Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad za opštine Mojkovac i Kolašin
dokument


3.6 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevica i Petnjica
dokument


3.7 Predlog rješenja o imenovanju Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad za Opštinu Danilovgrad
dokument


3.8 Predlog rješenja o razrješenju Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad za Opštinu Plav i imenovanju Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad za opštine Plav i Gusinje
dokument


II MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI VERIFIKACIJE
4. Predlog uredbe o izmjeni Uredbe o načinu obavezne provjere sposobnosti, bližim kriterijumima i načinu ocjenjivanja kandidata za vršenje poslova radnog mjesta u državnom organu (za verifikaciju)
dokument
zaključci

5. Predlog odluke o izmjeni Odluke o određivanju ministarstava koja imaju državne sekretare (za verifikaciju)
dokument
zaključci

6. Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje sporazuma između Vlade Crne Gore i Savjeta ministara Bosne i Hercegovine o kolokaciji diplomatsko-konzularnih predstavništava s Predlogom sporazuma (za verifikaciju)
dokument
zaključci

7. Predlog platforme za učešće dr Igora Lukšića, potpredsjednika Vlade i ministra vanjskih poslova i evropskih integracija, na sastancima Ujedinjenih nacija na visokom nivou, Njujork, SAD, od 20. do 27. februara 2016. godine (za verifikaciju)
dokument
zaključci

8. Predlog platforme za učešće Pavla Goranovića, ministra kulture, na sastanku Savjeta ministara kulture Jugoistočne Evrope - unaprjeđenje kulture za održivi razvoj, 24. i 25. februara 2016. godine, Istanbul, Republika Turska (za verifikaciju)
dokument
zaključci

9. Pitanja i predlozi9.1 Predlog platforme za učešće predsjednika Vlade Crne Gore Mila Đukanovića na Investicionom samitu za zemlje Zapadnog Balkana u organizaciji EBRD, London, 22. februar 2016. godine
dokument
zaključci