Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

176. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 28.10.2016. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S PROGRAMOM RADA VLADE
1. Drugi izvještaj o realizaciji obaveza iz Akcionog plana za postepeno usklađivanje s pravnom tekovinom EU i izgradnju neophodnih kapaciteta za implementaciju i sprovođenje pravne tekovine EU za poglavlje 19 - Socijalna politika i zapošljavanje, mart 2016 - septembar 2016. godine
dokument zaključci
2. Predlog uredbe o vrstama ekstrakcionih rastvarača koji se mogu koristiti za preradu sirovina i hrane dokument zaključci
3. Predlog uredbe o načinu praćenja nivoa dioksina u hrani dokument zaključci
4. Predlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije 2014/145/ZVBP od 17. marta 2014. godine, 2014/151/ZVBP od 21. marta 2014. godine, 2014/238/ZVBP od 28. aprila 2014. godine, 2014/265/ZVBP od 12. maja 2014. godine, 2014/308/ZVBP od 28. maja 2014. godine, 2014/455/ZVBP od 11. jula 2014. godine, 2014/475/ZVBP od 18. jula 2014. godine, 2014/499/ZVBP od 25. jula 2014. godine, 2014/508/ZVBP od 30. jula 2014. godine, 2014/658/ZVBP od 8. septembra 2014. godine, 2014/801/ZVBP od 17. novembra 2014. godine, 2014/855/ZVBP od 28. novembra 2014. godine, 2015/241/ZVBP od 9. februara 2015. godine, 2015/432/ZVBP od 13. marta 2015. godine i 2015/1524/ZVBP od 14. septembra 2015. godine i 2016/359/ZVBP od 10. marta 2016. godine u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine
dokument
zaključci

5. Predlog akcionog plana za Nacionalnu strategiju za poboljšanje kvaliteta zdravstvene zaštite i bezbjednosti pacijenata 2017 – 2018.
dokument
zaključci

6. Predlog akcionog plana za ishranu 2017- 2018
dokument
zaključci

7. Kadrovska pitanja7.1  Informacija o obezbjeđivanju nesmetanog funkcionisanja i rada JU Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore
dokument zaključci
 
7.2  Predlog za prestanak mandata v.d. generalnog direktora Direktorata za rad u Ministarstvu rada i socijalnog staranja
dokument zaključci
 
7.3  Predlog za određivanje v.d. generalnog direktora Direktorata za rad u Ministarstvu rada i socijalnog staranja
dokument zaključci
 
7.4  Predlog za prestanak mandata v.d. generalnog sekretara Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija
dokument zaključci
 
7.5  Predlog za određivanje v.d. generalnog sekretara Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija  dokument zaključci
 
II MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI VERIFIKACIJE
8. Predlog odluke o izmjeni Odluke o urbanističko-arhitektonskom rješenju hotelskog resorta „Lazaret” u Meljinama, Opština Herceg Novi
dokument
zaključci

9. Predlog odluke o prenosu prava raspolaganja na nepokretnosti u svojini Crne Gore, Opštini Herceg Novi, bez naknade, radi ostvarenja javnog interesa - izgradnje trafostanice „Kumbor – Sjever“
dokument
zaključci

10. Predlog platforme za posjetu ministra Branimira Gvozdenovića Jordanu povodom učešća na Regionalnoj konferenciji „Investiranje u turizam za inkluzivnu budućnost: Izazovi i mogućnosti”, Petra, Jordan, 26. i 27. oktobra 2016. godine
dokument
zaključci

III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
11. Poslovni plan Društva sa ograničenom odgovornošću „Crnogorski operator tržišta električne energije” - Podgorica, za 2017. godinu s Finansijskim planom Društva sa ograničenom odgovornošću „Crnogorski operator tržišta električne energije” - Podgorica, za 2017. godinu
dokument
zaključci

12. Predlog za davanje saglasnosti za prodaju motornog vozila Citroen Jumper koje koristi JZU Dom zdravlja Herceg Novi
dokument
zaključci

13. Pitanja i predlozi13.1  Usmena informacija o nedostajućim sredstvima u Budžetu na 28. 10. 2016. godine       
IV MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI NA UVID
14. Izvještaj o posjeti prof. dr Milice Pejanović – Đurišić, ministra odbrane, Estoniji, od 28. do 30. septembra 2016. godine15. Izvještaj o službenoj posjeti crnogorske delegacije Republici Sloveniji, 22. i 23. juna 2016. godine