Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

2. sjednica Vlade Crne Gore - 14. decembar 2012. godine
I MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S PROGRAMOM RADA VLADE
1. Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2013. godinu
dokument  zaključci 
2. Utvrđivanje prioriteta Vlade Crne Gore u 2013. godini
3. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna dokument  zaključci
4. Informacija o rezultatima reforme prekršajnog sistema i primjeni novog Zakona o prekršajima
dokument
 zaključci  
II MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S TEKUĆIM AKTIVNOSTIMA
5. Predlog odluke o obrazovanju radne grupe za pripremu pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 4 – Sloboda kretanja kapitala  dokument  zaključci  
6. Predlog odluke o obrazovanju radne grupe za pripremu pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 17 – Ekonomska i monetarna unija
dokument
 zaključci  
7. Predlog odluke o izmjenama Odluke o obrazovanju i sastavu Komisije za žalbe
dokument
 zaključci  
8. Informacija o programima podrške Evropske unije Crnoj Gori za 2012. godinu
dokument
 zaključci  
9. Izvještaj o usaglašenosti za Crnu Goru u odnosu na Izvještaj GRECO-a o Trećoj evaluaciji, na temu inkriminacija i transparentnosti finansiranja političkih partija
dokument
zaključci  
10. Predlog platforme za učešće dr Igora Lukšića potpredsjednika Vlade za evropske integracije i ministra vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore na III sastanku Savjeta za stabilizaciju i pridruživanje u Briselu, 18.12.2012.g.-INTERNO
     
11. Predlog platforme za učešće dr Igora Lukšića potpredsjednika Vlade i ministra vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore na Međuvladinoj konferenciji o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za pregovaračko poglavlje Nauka i istraživanje- INTERNO
     
12. Izvještaj s prvog tehničkog sastanka u vezi izmjena i dopuna Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica i Crne Gore,zbog pristupanja Hrvatske EU,video konferencija Podgorica-Brisel, 22. novembar 2012.g
dokument
 zaključci  
13. Informacija o realizaciji projekata iz oblasti obnovljivih izvora energije
dokument
 zaključci  
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI VERIFIKACIJE
14. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Slovačke o saradnji i međusobnoj pomoći u slučaju prirodnih i drugih katastrofa (za verifikaciju)
dokument
 zaključci  
15. Predlog odluke o upućivanju pripadnika u mirovnu misiju Ujedinjenih nacija na Kipru (UNFCYP) (za verifikaciju)
dokument
 zaključci  
16. Predlog platforme za učešće potpredsjednika Vlade i ministra vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore dr Igora Lukšića na sastanku Partnerske komisije Američko-jadranske povelje(A5),Zagreb,Republika Hrvatska,14.decembar 2012.g.(za verifikaciju)

   
17. Predlozi za preusmjeravanje sredstava: (za verifikaciju)
     
18. Kadrovska pitanja (za verifikaciju)
   zaključci  
18.1 Predlog rješenja o imenovanju člana Pregovaračke grupe za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji (za verifikaciju)
dokument
   
18.2 Predloga rješenja o razrješenju i imenovanju šefa Državne delegacije za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji (za verifikaciju)
dokument
   
18.3 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika -predstavnika državnog kapitala na VII vanrednoj Skupštini akcionara Željezničkog prevoza Crne Gore AD Podgorica (za verifikaciju)
dokument
   
18.4 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika -predstavnika državnog kapitala na XVIII redovnoj Skupštini akcionara Rudnika uglja AD Pljevlja(za verifikaciju)
dokument
   
IV MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
19. Inicijativa za ocjenu ustavnosti odredaba čl.71,72 i 80 do 93 Zakona o prekršajima (za verifikaciju)
     
20. Inicijativa za pokretanje postupaka za ocjenu ustavnosti odredaba Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju vrijednosti koeficijenta za obračun fiksnog dijela zarade nosilaca pravosudnih i ustavnosudskih funkcija (za verifikaciju)
     
V NA UVID
21. Izvještaj o učešću delegacije Crne Gore na čelu sa potpredsjednikom Vlade i ministrom vanjskih poslova i evropksih integracija Igorom Lukšićem na 19. zasijedanju Ministarskog savjeta OEBS-a, Dablin, 6. i 7. decembar 2012. godine
     
22. Izvještaj o zvaničnoj posjeti Nebojše Kaluđerovića ministra vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore Švajcarskoj Konfederaciji, 19-20. novembra 2012. godine
     
23. Izvještaj o učešću Nebojše Kaluđerovića ministra vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore na Konferenciji ministara vanjskih poslova jugoistočne Evrope u organizaciji Instituta Aspen, Berlin, SR Njemačka, 21-23. novembra 2012. godine
     
24. Informacija o potrebama Uprave za kadrove za obezbjeđivanje neophodnog poslovnog prostora
     
25. Predlog za izmjenu zaključka Vlade Crne Gore br. 06-2353/3 od 29. novembra 2012. godine