Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

20. sjednica Vlade Crne Gore - 26.04.2013. godine
I MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S PROGRAMOM RADA VLADE
1. Prilog Izvještaju Evropske komisije o napretku Crne Gore u 2013. za period 1. septembar 2012. - 25. april 2013.
dokument zaključci
2. Trideset prvi kvartalni izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa stabilizacije i pridruživanja Evropskoj uniji za period januar-mart 2013. dokument zaključci
II MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S TEKUĆIM AKTIVNOSTIMA VLADE
3.  Predlog zakona o sprječavanju nelegalnog poslovanja  dokument  zaključci
 
4.  Predlog uredbe o izmjenama Uredbe o vrstama unutrašnjih organizacionih jedinica i zvanjima službenika Agencije za nacionalnu bezbjednost  dokument  zaključci
 
5.  Predlog uredbe o tarifi javnih izvršitelja  dokument  zaključci
 
6.  Informacija o praćenju realizacije obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Predlogom tabele godišnjeg izvještavanja   dokument  zaključci
 
7.  Predlog odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 21 – Transevropske mreže  dokument  zaključci
 
8.  Predlozi finansijskih sporazuma za 2012. i 2013. godinu između Vlade Crne Gore i Evropske komisije o Programu prekogranične saradnje Hrvatska - Crna Gora u okviru komponente Prekogranične saradnje Instrumenta za pretpristupnu podršku  dokument  zaključci
 
9.  Informacija o realizaciji zaključaka Vlade, br.06-104/4 od 31. januara 2013.godine, u vezi statusa privatizacionih ugovora iz oblasti turizma  dokument  zaključci
 
10.  Analiza potreba za radnom snagom za vrijeme turističke sezone  dokument  zaključci
 
11.  Izvještaj o razvoju i zaštiti prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u 2012. godini   dokument  zaključci
 
12.  Izvještaj o saradnji ministarstava/organa državne uprave s nevladinim organizacijama u 2012. godini  dokument  zaključci
 
13.  Informacija o pokazateljima finansijskog stanja lokalne samouprave u 2012. godini   dokument  zaključci
 
14.  Informacija o zaključivanju Memoranduma o razumijevanju za podršku i saradnju u realizaciji Trans-Jadranskog i Jonsko-Jadranskog cjevovoda, s Predlogom memoranduma  dokument  zaključci
 
15.  Informacija o upotrebi sredstava Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća  dokument  zaključci
 
16.  Drugi izvještaj o funkcionisanju portala „Glas građana – e-peticije“   dokument  zaključci
 
17.  Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva saobraćaja i pomorstva       
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI VERIFIKACIJE  
18.  Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o Međunarodnoj hidrografskoj organizaciji (za verifikaciju)  dokument  zaključci   
19.  Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Opštini Danilovgrad za ustupanje nepokretnosti bez naknade (za verifikaciju)  dokument  zaključci
 
20.  Predlog odluke o prestanku važenja Odluke o obrazovanju Koordinacionog odbora za reformu lokalne samouprave (za verifikaciju)  dokument  zaključci
 
21.  Izvještaj o sprovođenju Akcionog plana zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa u 2012. godini (za verifikaciju)  dokument  zaključci
 
22.  Izvještaj o radu Investiciono – razvojnog fonda Crne Gore A.D., za 2012. godinu, s finansijskim iskazima i Izvještajem nezavisnog revizora za 2012. godinu (za verifikaciju)  dokument  zaključci
 
23.  Predlog osnove za vodjenje pregovora i zaključivanje Protokola o prekograničnom nadzoru između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore (za verifikaciju)   dokument  zaključci
 
24.  Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Kosovo o priznavanju perioda osiguranja za ostvarivanje prava na penziju, sa Nacrtom sporazuma (za verifikaciju)  dokument  zaključci
 
25.  Izvještaj o posjeti Duška Markovića, potpredsjednika Vlade i ministra pravde, Republici Srbiji, 8. aprila 2013. godine (za verifikaciju)   
 
26.  Predlog platforme za učešće crnogorske delegacije koju će predvoditi prof. dr Vujica Lazović,potpredsjednik Vlade i ministar za informaciono društvo i telekomunikacije, na "Svjetskom samitu o informacionom društvu-WSIS Forum 2013"(za verifikaciju)       
27.  Predlog platforme za posjetu prof. dr Milice Pejanović Đurišić, ministra odbrane, Republici Turskoj, od 6. do 8. maja 2013. godine (za verifikaciju)       
28.  Predlog platforme za učešće crnogorske delegacije koju će predvoditi mr Predrag Bošković, ministar rada i socijalnog staranja na drugom ministarskom sastanku Platforma Zapadnog Balkana za obrazovanje i obuku,Torino,7.-9.maj 2013.godine (za verifikaciju)       
29.  Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj 06-231/2 od 16.februara 2012. godine (za verifikaciju)  dokument  zaključci
 
30.  Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore broj 06-733/3 od 4. aprila 2013. godine (za verifikaciju)  dokument  zaključci
 
31.  Predlozi za preusmjeravanje sredstava (za verifikaciju)       
32.  Kadrovska pitanja (za verifikaciju)    zaključci
 
32.1  Predlog rješenja o prestanku mandata pomoćnika ranijeg ministra turizma i zaštite životne sredine (za verifikaciju)  dokument     
32.2  Predlog zaključka o imenovanju članova Odbora direktora Investiciono - razvojnog fonda Crne Gore AD (za verifikaciju)  dokument     
IV MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI 
33.  Predlog mišljenja na Predlog deklaracije o ubrzanom razvoju energetike Crne Gore /predlagači poslanici Demokratskog fronta/ (za verifikaciju)       
34.  Predlog mišljenja na Inicijativu za ocjenu ustanovnosti odredaba člana 159 stav 6 i člana 190 stav 1 tačka 1 i stava 3 istog člana Zakona o energetici (za verifikaciju)       
35.  Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka ustavnosti odredbi člana 9 Zakona o zaradama i drugim primanjima nosilaca pravosudnih i ustavnosudskih funkcija (za verifikaciju)       
36.  Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, dio kat.parcele broj:1150/1, upisane u list nepokretnosti broj:687, KO Krimovice,Opština Kotor (za verifikaciju)       
V TEKUĆA PITANJA 
37.  Informacija o pregovorima sa Njemačkom bankom za obnovu (KfW) i Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) vezano za obezbjeđivanje kreditnih sredstava za realizaciju projekta postavljanja visokonaponskog kabla Tivat – Pljevlja  dokument  zaključci
 
VI MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI NA UVID 
38.  Izvještaj o učešću prof. Branislava Mićunovića, ministra kulture na Konferenciji ministara kulture zemalja članica Savjeta Evrope, Moskva, 15. i 16. aprila 2013. godine       
39.  Izvještaj o učešću prof. Branislava Mićunovića, ministra kulture na Godišnjem sastanku Savjeta ministara kulture Jugoistočne Evrope,Republika Slovenija, Ljubljana, od 8. do 10. aprila 2013. godine