Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

3. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 20. DECEMBAR 2012. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S PROGRAMOM RADA VLADE
1. Utvrđivanje prioriteta Vlade Crne Gore u 2013. godini

2. Predlog nacionalnog programa kontrole tuberkuloze u Crnoj Gori 2013-2017
dokument zaključci
3. Izvještaj o realizaciji mjera iz Akcionog plana za unaprjeđenje zatvorskog sistema
dokument zaključci
4.  Informacija o implementaciji Zakona o nevladinim organizacijama dokument  zaključci   
II MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S TEKUĆIM AKTIVNOSTIMA VLADE 
5.  Predlog zakona o dopuni Zakona o radu dokument  zaključci   
6.  Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i namještenicima dokument  zaključci   
7.  Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju zloupotrebe droga   dokument  zaključci   
8.  Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o medjunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, s Predlogom programa javne rasprave  dokument  zaključci   
9.  Informacija o administrativnim kapacitetima i radnom statusu zaposlenih u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija s predlogom mjera za regulisanje istih dokument  zaključci   
10.  Informacija o prodaji viška naoružanja i vojne opreme dokument  zaključci   
11.  Informacija o uništenju viška naoružanja i vojne opreme dokument  zaključci   
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI VERIFIKACIJE 
12.  Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o izručenju između Crne Gore i Bosne i Hercegovine (za verifikaciju) dokument  zaključci   
13.  Predlog uredbe o Carinskoj tarifi za 2013. godinu (za verifikaciju) dokument  zaključci   
14.  Predlog odluke o izmjenama Odluke o obrazovanju Koordinacionog odbora za reformu lokalne samouprave (za verifikaciju) dokument  zaključci   
15.  Informacija o produženju perioda povlačenja kreditnih sredstva iz Finansijskog ugovora zaključenog između Evropske investicione banke i Želježničke infrastrukture AD Podgorica za Projekat “Želježnička infrastruktura II/B”, s Nacrtom amandmana 1 Finansijskog ugovora (za verifikaciju)  dokument  zaključci   
16.  Izvještaj o pregovorima za zaključenje bilateralnog Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Crne Gore i Vlade Države Katar održanim 29. i 30. novembra 2012. godine u Podgorici, s Predlogom sporazuma (za verifikaciju) dokument  zaključci   
17.  Informacija o aktivnostima na realizaciji Programa rekonstrukcije raskrsnica na državnim putevima Crne Gore (za verifikaciju) dokument  zaključci   
18.  Informacija o aktivnostima na realizaciji Projekta unapređenja lokalne putne infrastrukture (za verifikaciju) dokument  zaključci   
19.  Informacija o obezbjeđenju sredstava iz tekuće budžetske rezerve za izmirenje obaveza za gorivo za Ministarstvo prosvjete (za verifikaciju)      
20.  Predlozi za izmjenu zaključaka Vlade Crne Gore:  (za verifikaciju)       
20.1  Predlog za izmjenu zaključaka Vlade Crne Gore br. 06-1903/4 od 27.septembra 2012. godine sa sjednice 20. novembra 2012. godine (za verifikaciju)  dokument  zaključci   
20.2  Predlog za izmjenu zaključaka Vlade Crne Gore br. 06-2071/4 od 18. novembra 2012.godine sa sjednice od 11.oktobra 2012.godine (za verifikaciju)  dokument  zaključci   
20.3  Predlog za izmjenu zaključaka Vlade Crne Gore br.06-2350/4 od 29.novembra 2012. godine sa sjednice od 22. novembra 2012. godine (za verifikaciju)  dokument  zaključci   
21.  Predlozi za preusmjeravanje sredstava (za verifikaciju)       
22.  Kadrovska pitanja (za verifikaciju)    zaključci   
22.1  Predlog rješenja o imenovanju tri savjetnika potpredsjednika Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem (za verifikaciju) dokument     
22.2  Predlog rješenja o razrješenju pomoćnika ministra odbrane (za verifikaciju)  dokument     
22.3  Predlog rješenja o imenovanju zamjenika generalnog sekretara Vlade Crne Gore (za verifikaciju) dokument     
22.4  Predlog rješenja o imenovanju četiri savjetnika predsjednika Vlade Crne Gore (za verifikaciju) dokument     
22.5  Predlog rješenja o imenovanju savjetnika predsjednika Vlade Crne Gore (za verifikaciju)  dokument     
IV MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI 
23.  Predlog odluke o naknadama za korišćenje opštinskih i nekategorisanih puteva, na teritoriji Opštine Bar (za verifikaciju)