Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

50. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 10.01.2014. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog programa rada Vlade Crne Gore za 2014. godinu
dokument  zaključci  prečišćeni tekst
2. Predlog pretpristupnog ekonomskog programa za Crnu Goru 2013-2016 dokument  zaključci
3. Predlog strategije razvoja prerađivačke industrije Crne Gore 2014-2018 s Izvještajem s javne rasprave dokument  zaključci
4.  Predlog uredbe o načinu i postupku utvrđivanja iznosa prosječne ponderisane maloprodajne cijene cigareta  dokument   zaključci  
II MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI VERIFIKACIJE 
5.  Informacija o potrebi izmjene određenih ugovora koji se odnose na izdavanje Obezbjeđenih obveznica sa varijabilnom kamatnom stopom koje dospijevaju 2017. godine, u ukupnom iznosu od 30 miliona eura, koja je realizovana u aprilu 2012. (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
6.  Informacija o sistemu računovodstva u javnom sektoru (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
7.  Informacija o izmjeni Finansijskog sporazuma za program I komponente IPE za 2011. godinu (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
8.  Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za 2013. godinu Strategije razvoja MSP 2011-2015 (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
9.  Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za 2013. godinu Strategije za cjeloživotno preduzetničko učenje 2008-2013 (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
10.  Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za 2013. godinu Strategije podsticanja konkurentnosti na mikro nivou 2011-2015. godine (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
11.  Izvještaj o radu Koordinacionog tijela za praćenje i sprovođenje Strategije razvoja sistema javnih nabavki za 2013. godinu (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
12.  Inicijalni izvještaj o primjeni Konvencije o pravima lica sa invaliditetom   dokument   zaključci  
13.  Predlog za zaključenje ugovora o poslovno tehničkoj saradnji između Ministarstva odbrane i AD "Luka Kotor"-Kotor s Predlogom ugovora (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
14.  Predlog dopisa Evropskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD), u cilju obezbjeđenja pravne podrške razvoju Zakona o faktoringu u Crnoj Gori i finansijske podrške Investiciono-razvojnom fondu Crne Gore (IRF) za faktoring usluge (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
15.  Predlog platforme za učešće dr Radoja Žugića, ministra finansija, na Konferenciji u Berlinu u periodu od 13. do 15. januara 2014. godine (za verifikaciju)       
16.  Predlog platforme za učešće crnogorske delegacije koju predvodi Branimir Gvozdenović, ministar održivog razvoja i turizma, na Međunarodnom sajmu turizma "Ferien", od 16. do 19. januara 2014. godine, Beč, Austrija (za verifikaciju)       
17.  Kadrovska pitanja (za verifikaciju)     zaključci  
17.1  Predlog rješenja o razrješenju zamjenika Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore-Kancelarija u Bijelom Polju (za verifikaciju)  dokument     
17.2  Predlog rješenja o imenovanju zamjenika Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore-Kancelarija u Bijelom Polju (za verifikaciju)  dokument     
17.3  Predlog rješenja o razrješenju savjetnika predsjednika Vlade Crne Gore (za verifikaciju)  dokument     
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI 
18.  Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbi čl.9 i 10 Zakona o sprječavanju nelegalnog poslovanja, koju su podnijeli Miloš Komnenić i Vanja Mugoša, advokati iz Podgorice (za verifikaciju)       
IV MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI NA UVID
19.  Izvještaj o učešću delegacije Ministarstva zdravlja na Ministarskoj konferenciji o prevenciji i kontroli nezaraznih bolesti, koja je održana u Aškabatu, Turkmenistan, 3. i 4. decembra 2013. godine