Питајте Владу

 

Пријава злоупотребе службених возила

 

6. СЈЕДНИЦА ВЛАДЕ ЦРНЕ ГОРЕ - 17. ЈАНУАР 2013. ГОДИНЕ
И МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ПРИПРЕМЉЕНИ У СКЛАДУ С ПРОГРАМОМ РАДА ВЛАДЕ
1. Предлог акционог плана за имплементацију Стратегије побољшања безбједности у друмском саобраћају за 2013. годину документ закључци
ИИ МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ПРИПРЕМЉЕНИ У СКЛАДУ С ТЕКУЋИМ АКТИВНОСТИМА ВЛАДЕ
2. Предлог уредбе о критеријумима за унутрашњу организацију и систематизацију послова у органима државне управе документ закључци
3.  Предлог уредбе о допуни Уредбе о начину вођења казнене евиденције   документ  закључци
 
4.  Предлог одлуке о образовању радне групе за припрему преговора о приступању Црне Горе Европској унији за област правне тековине Европске уније која се односи на преговарачко поглавље 27 – Животна средина   документ  закључци
 
5.  Четврти извјештај о спровођењу Стратегије за превенцију и сузбијање тероризма, прања новца и финансирања тероризма за период 2010 – 2014. године и Акционог плана за период 2010 – 2012. године  документ  закључци
 
6.  Трећи извјештај о реализацији мјера из Интегрисаног акционог плана за имплементацију Стратегије за трајна рјешења питања која се тичу расељених и интерно расељених лица у Црној Гори, са посебним освртом на подручје Коника за 2012. годину с Предлогом интегрисаног акционог плана за имплементацију Стратегије за 2013. годину   документ  закључци
 
6.1  Информација о рјешавању проблема прикључења електричне енергије контејнерском насељу камп Коник И са предлогом мјера   документ  закључци
 
7.  Информација о значају и процедури стицања статуса посматрача при Организацији америчких држава   документ  закључци
 
8.  Предлог платформе за представљање Националног извјештаја о стању људских права у Црној Гори, Општи периодични преглед Уједињених нација, Други циклус, 28.јануар 2013. године, Женева    
 
9.  Предлог платформе за званичну посјету Мила Ђукановића предсједника Владе Црне Горе Бриселу, Белгија, 21. јануар 2013. године        
ИИИ МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ВЛАДИ ДОСТАВЉЕНИ РАДИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ 
10.  Предлог одлуке о измјенама Одлуке о образовању Координационог тијела за праћење имплементације Стратегије побољшања безбједности у друмском саобраћају (2010-2019) (за верификацију)  документ  закључци
 
11.  Предлог за измјену Закључка Владе Црне Горе бр. 06-2156/3 од 25. октобра 2012. године (за верификацију)  документ  закључци
 
12.  Кадровска питања (за верификацију)    закључци
 
12.1  Предлог рјешења о престанку мандата помоћника министра пољопривреде (за верификацију)  документ     
12.2  Предлог рјешења о одређивању в.д. помоћника министра пољопривреде и руралног развоја (за верификацију)  документ     
12.3  Предлог рјешења о постављењу в.д. помоћника министра пољопривреде и руралног развоја (за верификацију)  документ     
12.4  Предлог рјешења о разрјешењу и именовању члана Комисије за политички систем, унутрашњу и вањску политику (за верификацију)  документ     
12.5  Предлог рјешења о разрјешењу директора и одређивању в.д. директора Завода за школство (за верификацију)  документ     
12.6  Предлог рјешења о престанку мандата два помоћника министра рада и социјалног старања (за верификацију)  документ     
12.7  Предлог рјешења о одређивању два в.д. помоћника министра рада и социјалног старања (за верификацију)  документ     
12.8  Предлог за постављење сталног представника-амбасадора Црне Горе у Савјету за људска права УН (за верификацију)  документ     
12.9  Предлог рјешења о престанку мандата помоћника министра унутрашњих послова и јавне управе и одређивању в.д. помоћника министра унутрашњих послова (за верификацију)  документ     
ИВ ТЕКУЋА ПИТАЊА 
13.  Предлог одлуке о давању претходне сагласности Главном граду Подгорица за пренос права својине на грађевинском земљишту Јеврејској заједници Црне Горе, без накнаде   документ  закључци
 
14.  Приједлог за давање сагласности Главном граду Подгорица за подизање спомен обиљежја Шеику Заиду бин Султан Ал Нахијану,оснивачу Уједињених Арапских Емирата   документ  закључци
 
В МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ВЛАДИ ДОСТАВЉЕНИ НА УВИД 
15.  Извјештај о званичној посјети др Игора Лукшића потпредсједника Владе за европске интеграције и министра вањских послова и европских интеграција Бриселу, 17-19. децембра 2012. године