Питајте Владу

10. СЈЕДНИЦА ВЛАДЕ ЦРНЕ ГОРЕ - 27.01.2017. ГОДИНЕ
И МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ПРИПРЕМЉЕНИ У СКЛАДУ С ПРОГРАМОМ РАДА ВЛАДЕ
1. Предлог програма рада Владе Црне Горе за 2017. годину
документ закључци
2. Предлог програма приступања Црне Горе Европској унији 2017-2018
документ
закључци
3. Предлог програма економских реформи за Црну Гору за период 2017 - 2019. година
документ
закључци
4. Четврти квартални извјештај о реализацији обавеза из Програма приступања Црне Горе Европској унији за период 2016-2018
документ
закључци

5. Предлог уредбе о условима, начину и динамици спровођења мјера аграрне политике за 2017. годину - Агробуџет
документ
закључци

6. Предлог уредбе о измјенама и допунама Уредбе о војно дипломатским представницима
документ
закључци

7. Предлог уредбе о зарадама и другим примањима војно дипломатских представника
документ
закључци

8. Предлог одлуке о измјени Одлуке о образовању Координационог тима за управљање у ванредним ситуацијама
документ
закључци

9. Предлог правилника о унутрашњој организацији и систематизацији Министарства унутрашњих послова
документ
закључци
10. Информација о Финансијском споразуму за Дунавски транснационални програм за период 2014-2020, који се односи на учешће Црне Горе у Дунавском транснационалном програму 2014-2020, у оквиру Ипа ИИ перспективе с Предлогом финансијског споразума
документ
закључци
11. Информација о Финансијском споразуму и Споразуму о спровођењу Програма међурегионалне сарадње Медитеран за период 2014-2020, који се односе на учешће Црне Горе у транснационалном Интеррег – Медитеранском програму 2014 – 2020, у оквиру Ипа ИИ перспективе
документ
закључци
12. Информација о закључењу Споразума о начину исплате потраживања у ратама по основу извршне исправе Рјешења о извршењу И.бр.5219/2016 од 15.08.2016. године, донијетог од стране јавног извршитеља Александра Бошковића, из Подгорице
документ
закључци
13. Извјештај о реализацији Програма стручног оспособљавања лица са стеченим високим образовањем за 2016/2017. годину
документ
закључци
14. Извјештај о раду Секретаријата за законодавство у 2016. години
документ
закључци
15. План рада и Финансијски план Монтепута доо - Подгорица за 2017. годину и Извјештај о реализацији Плана рада и Финансијског плана за период јануар-децембар 2016. године
документ закључци
16. План рада за 2017. годину ЈП "Регионални водовод Црногорско приморје"
документ закључци
17. Предлози рјешења о додјели статуса "Истакнути културни стваралац" у 2017. години
документ закључци
18. Кадровска питања
закључци
18.1 Предлог рјешења о престанку мандата генералног директора Генералног директората за конзуларне послове у Министарству вањских послова
документ
18.2 Предлог рјешења о разрјешењу члана Савјета Јавне установе Центар савремене умјетности Црне Горе
документ
18.3 Предлог за опозив изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Републици Мађарској, на резидентној основи, са сједиштем у Будимпешти
документ
18.4 Предлог рјешења о престанку мандата помоћника директора Управе за имовину
документ
18.5 Предлог закључка о одређивању пуномоћника – представника државног капитала на ванредној Скупштини акционара "Монтенегро Аирлинес" АД Подгорица
документ
18.6 Предлог закључка о одређивању пуномоћника - представника државног капитала на XВИ ванредној Скупштини акционара Електропривреде Црне Горе АД Никшић
документ
ИИ МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СЕ ВЛАДИ ДОСТАВЉАЈУ С ПРЕДЛОГОМ ДА СЕ О ЊИМА НЕ РАСПРАВЉА
19. Предлог уредбе о престанку важења Уредбе о Регистру лиценци за обављање привредних дјелатности (без расправе)
документ закључци
20. Предлог одлуке о накнадама члановима Одбора директора Поште Црне Горе АД Подгорица (без расправе)
документ закључци
21.  Стратегија интернационализације Универзитета Црне Горе 2016-2020 (без расправе)
документ закључци
 
22.  Предлог техничког споразума између Министарства одбране Црне Горе и Министра одбране Републике Француске у вези са пружањем логистичке подршке црногорском војном особљу које учествује у војној операцији Европске уније АТАЛАНТА (без расправе)
документ закључци
 
23.  Предлог за измјену састава Међувладине заједничке комисије за економску и трговинску сарадњу између Црне Горе и Народне Републике Кине (без расправе)
документ закључци
 
24.  Предлог платформе за званичну посјету предсједника Владе Душка Марковића Републици Србији, 3. и 4. фебруара 2017. године (без расправе)
документ закључци
 
ИИИ МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ВЛАДИ ДОСТАВЉЕНИ РАДИ ДАВАЊА МИШЉЕЊА И САГЛАСНОСТИ 
25.  Предлог мишљења на Иницијативу за покретање поступка за оцјену уставности одредбе члана 53 Закона о приправницима у судовима и државном тужилаштву и правосудном испиту ("Службени лист ЦГ", број 55/16), коју је поднио Арменд Хусић (без расправе)
документ закључци
 
26.  Предлог правилника о унутрашњој организацији и систематизацији Основног државног тужилаштва у Беранама (без расправе)
документ закључци
 
27.  Статут о измјенама Статута Фонда пензијског и инвалидског осигурања Црне Горе (без расправе)
документ закључци
 
28.  Предлог за давање сагласности за извођење припремних радова већег обима за изградњу објеката од општег интереса - реконструкцију магистралног пута М-6 Илино Брдо - Вилуси, у захвату Просторно-урбанистичког плана Општине Никшић (без расправе)
документ закључци
 
29.  Предлог за давање сагласности за издавање у закуп пословних простора у ЈЗУ Општа болница Бар (без расправе)
документ закључци
 
30.  Питања и предлози       
30.1  Предлог одлуке о одређивању министарстава која имају државне секретаре