Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

128. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 04.07.2019. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača s Izvještajem sa javne rasprave dokument
2. Predlog uredbe o uslovima za priključenje proizvođača električne energije na prenosnu i distributivnu mrežu
dokument
3. Predlog odluke o dugoročnom energetskom bilansu Crne Gore za period od 2020. do 2022. godine
dokument
4. Predlog strategije manjinske politike 2019 – 2023 s Predlogom akcionog plana za 2019-2020. godinu dokument


5. Predlog akcionog plana za implementaciju Strategije odbrane Crne Gore 2019-2022 dokument


6. Izvještaj o realizaciji Pravaca razvoja Crne Gore 2018 - 2021. godine, u 2018. godini dokument


7. Izvještaj o postupanju u upravnim stvarima za period od 01. 07. 2017. do 31. 12. 2018. godine dokument


8. Analiza stanja elektronskih usluga sa predlogom mjera za njihovo unapređenje dokument


9. Predlog akcionog plana - agenda reformi politike javnih nabavki i javno-privatnog partnerstva za period jul 2019 - decembar 2020. dokument
10. Informacija o kreditnom aranžmanu između Evropske investicione banke i Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore AD za finansiranje malih i srednjih preduzeća i prioritetnih projekata IV-B s Predlogom ugovora dokument
11. Informacija o projektu "Unapređenje efikasnosti pravosuđa" s Predlogom aneksa Sporazuma između Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Vlade Crne Gore dokument
12. Predlog mišljenja na Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o državnim službenicima i namještenicima (predlagači poslanici: Ranko Krivokapić, mr Raško Konjević i dr Draginja Vuksanović Stanković) dokument
13. Predlog kolaborativnog programa za inovacije 2019-2024 dokument
14. Predlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću "Radio-difuzni centar" - Podgorica dokument
15. Plan rada JP "Regionalni vodovod Crnogorsko primorje" Budva, za 2019. godinu dokument
16. Informacija o realizaciji projekta "Izgradnja trga i šetališta u Sutomoru", Opština Bar - II faza radova s Predlogom ugovora o realizaciji projekta
dokument
17. Informacija o organizaciji Sea Dance ljetnjeg muzičkog festivala u Budvi, koji će se održati u periodu od 30. avgusta do 1. septembra 2019. godine s Predlogom ugovora o saradnji na organizaciji "Sea Dance" ljetnjeg muzičkog festivala u Budvi dokument
18. Informacija o zahtjevu bivših radnika "Sindčel" doo u stečaju
19. Informacija o ustupanju na privremeno upravljanje i korišćenje višenamjenskog objekta od opšteg interesa u opštini Petnjica dokument
20. Izvještaj Crne Gore o sprovođenju hitnih preporuka CEDAW Komiteta o implementaciji Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena dokument
21. Predlozi rješenja o dodjeli statusa istaknuti kulturni stvaralac u 2019. godini dokument
22. Predlog za davanje saglasnosti za izvođenje pripremnih radova za građenje složenog inženjerskog objekta - sistem za vodosnabdijevanje autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo dokument
23. Predlog za davanje saglasnosti za izvođenje pripremnih radova za građenje složenog inženjerskog objekta - rekonstrukcija regionalnog puta R-23 Cerovo-Spuž, dionica Spuž – Rogami dokument
24. Predlog pravilnika o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova dokument
25. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog suda u Ulcinju dokument
26. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog suda u Nikšiću dokument
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
27.  Informacija o zaključivanju Note o pristupanju Aneksu 1 Sporazuma o podršci u toku vježbe potpisanog 21. decembra 2018. između Ministarstva odbrane Republike Sjeverne Makedonije i Oružanih Snaga Sjedinjenih Američkih Država U Evropi (bez rasprave)  dokument     
28.  Informacija o realizaciji Akcionog plana za implementaciju preporuka Državne revizorske institucije na kraju prvog kvartala 2019. godine (bez rasprave)  dokument     
29.  Informacija o zaključivanju Ugovora o subvencijama između Regije Pulja, Odjeljenja za ekonomski razvoj, inovativno obrazovanje, obuke i rad i Ministarstva kulture Crne Gore, u odnosu na projekat (bez rasprave)  dokument     
30.  Predlog platforme za učešće predsjednika Vlade Duška Markovića na Samitu predsjednika država i vlada zemalja Zapadno-balkanske šestorke u okviru Berlinskog procesa, Poznanj, Poljska, 5. jula 2019. godine (bez rasprave)
dokument     
31.  Predlog platforme za posjetu mr Predraga Boškovića, ministra odbrane, Republici Sjevernoj Makedoniji povodom realizacije vježbe "Odlučan udar" ("Decisive strike"), Krivolak, Republika Sjeverna Makedonija, 8. jula 2019. godine (bez rasprave)  dokument     
32.  Predlog platforme za učešće prof. dr Srđana Darmanovića, ministra vanjskih poslova, na Neformalnom sastanku ministara vanjskih poslova OEBS-a u Visokim Tatrama, Republika Slovačka, 8. i 9. jula 2019. godine (bez rasprave)  dokument     
33.  Predlog platforme za učešće Aleksandra Bogdanovića, ministra kulture, na Globalnoj konferenciji o slobodi medija u Londonu, 10. i 11. jula 2019. godine (bez rasprave)  dokument     
34.  Predlog platforme za posjetu mr Predraga Boškovića, ministra odbrane, Direktoratu za međunarodnu odbrambenu saradnju Ministarstva odbrane Izraela i kompaniji ELBIT, od 12. do 16. jula 2019. godine (bez rasprave)
dokument     
35.  Predlog platforme za učešće prof. dr Srđana Darmanovića, ministra vanjskih poslova, na Ministarskoj konferenciji za unapređenje vjerskih sloboda koja se organizuje u Stejt departmentu, Vašington, od 16. do 18. jula 2019. godine (bez rasprave)  dokument     
36.  Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Uprava policije na potrošačku jedinicu Uprava za imovinu (bez rasprave)  dokument     
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI 
37.  Predlog mišljenja na Predlog zakona o Crnogorskoj razvojnoj banci (predlagači poslanici: Andrija Mandić, Nebojša Medojević, Milan Knežević, prof. dr Branko Radulović i Milutin Đukanović) (bez rasprave)  dokument     
38.  Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba člana 8 stav 2, čl. 11,13 i 69 Zakona o finansiranju lokalne samouprave ("Službeni list CG", broj 3/19), koju je podnijela Ljiljana Moškov, iz Kotora (bez rasprave)  dokument     
39.  Predlog odluke o izmjeni Statuta Instituta za standardizaciju Crne Gore (bez rasprave)  dokument     
40.  Predlog statuta Zavoda za zapošljavanje Crne Gore (bez rasprave)
dokument     
41.  Pitanja i predlozi       
41.1  Usmena informacija o preduzetim aktivnostima na zaštiti Ulcinjske solane       
41.2  Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Komisije za evropske integracije       

NAPOMENA: Materijal za tačku 18 (Informacija o zahtjevu bivših radnika "Sindčel" doo u stečaju) i tačku 41.2 (Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Komisije za evropske integracije) će biti objavljen nakon tehničke redakcije.