Питајте Владу

12. СЈЕДНИЦА ВЛАДЕ ЦРНЕ ГОРЕ - 09.02.2017. ГОДИНЕ
И МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ПРИПРЕМЉЕНИ У СКЛАДУ С ПРОГРАМОМ РАДА ВЛАДЕ
1. Предлог општег плана заштите од штетног дејства вода, за воде од значаја за Црну Гору, за период од 2017. до 2022. године
документ
закључци
2. Предлог програма подстицања пројеката у водопривреди за 2017. годину документ
закључци
3. Предлог програма употребе средстава за управљање водним ресурсима за 2017. годину документ
закључци
4. Извјештај о раду Управе за шуме у 2016. години документ
закључци

5. Предлог програма газдовања шумама за 2017. годину документ
закључци

6. Информација о дугорочном задуживању у циљу обезбјеђивања дијела недостајућих средстава за финансирање Буџета за 2017. годину с Предлогом уговора о дугорочном кредиту документ
закључци

7. Предлог колективног уговора „Жељезничка инфраструктура Црне Горе“ АД - Подгорица документ
закључци

8. Извјештај о раду Комисије за праћење поступања надлежних органа у истрагама случајева пријетњи и насиља над новинарима, убистава новинара и напада на имовину медија за период од 23. септембра 2016. године до 23. јануара 2017. године документ
закључци

9. Кадровска питања
закључци
9.1 Предлог рјешења о престанку мандата генералне директорице Директората за развој и управљање здравственим системом у Министарству здравља
документ
9.2 Предлог рјешења о престанку мандата помоћника министра здравља
документ
9.3 Предлог рјешења о престанку мандата секретарке Министарства здравља
документ
9.4 Предлог рјешења о одређивању в.д. секретара Министарства здравља
документ
9.5 Предлог рјешења о одређивању в.д. генералног директора Директората за развој и управљање здравственим системом у Министарству здравља
документ
9.6 Предлог рјешења о одређивању в.д. генералног директора Директората за контролу и унапређење квалитета у области здравства у Министарству здравља
документ
9.7 Предлог рјешења о одређивању в.д. генералног директора Директората за рударство и геолошка истраживања у Министарству економије
документ
9.8 Предлог рјешења о одређивању в.д. секретара Министарства јавне управе
документ
9.9 Предлог рјешења о постављењу секретара Министарства просвјете
документ
9.10 Предлог рјешења о постављењу генералне директорице Директората за високо образовање у Министарству просвјете
документ
9.11 Предлог рјешења о престанку мандата в.д. генералног директора Генералног директората за билатералне послове у Министарству вањских послова
документ
9.12 Предлог рјешења о одређивању в.д. генералног директора Генералног директората за билатералне послове у Министарству вањских послова
документ
9.13 Предлог рјешења о престанку мандата помоћника министра одбране
документ
9.14 Предлог рјешења о именовању савјетнице потпредсједника Владе за економску политику и финансијски систем
документ
9.15 Предлог рјешења о именовању савјетника потпредсједника Владе за економску политику и финансијски систем
документ
9.16 Предлог закључка о одређивању пуномоћника – представника државног капитала на ванредној Скупштини акционара „ Луштица Деволопмент„ АД Тиват
документ
9.17 Предлог рјешења о разрјешењу Савјета Јавне установе Црногорско народно позориште
документ
9.18 Предлог рјешења о именовању Савјета Јавне установе Црногорско народно позориште
документ
9.19  Предлог рјешења о именовању Савјета Јавне установе Краљевско позориште Зетски дом  документ    
ИИ МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СЕ ВЛАДИ ДОСТАВЉАЈУ С ПРЕДЛОГОМ ДА СЕ О ЊИМА НЕ РАСПРАВЉА 
10.  Предлог одлуке о измјени Одлуке о образовању Савјета за научноистраживачку дјелатност (без расправе)
документ закључци
 
11.  Предлог одлуке о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности у КО Јабука у Општини Колашин за потребе изградње аутопута Бар - Бољаре, дионица Смоковац - Матешево (без расправе)
документ закључци
 
12.  Предлог одлуке о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности ради изградње ДВ 400 КВ Ластва - Пљевља, дионица Ластва - Чево (без расправе)
документ закључци
 
13.  Информација о понуди за право прече куповине непокретности на подручју Националног парка "Скадарско језеро" (подносилац захтјева Лађић Јованка, из Подгорице, пуномоћник Љепосаве Газиводе, Давора Газиводе и Дејана Газиводе, из Београда) (без расправе)
документ закључци
 
14.  Информација о понуди за право прече куповине непокретности у својини Ражнатовић Миша, из Подгорице (без расправе)
документ закључци
 
15.  Информација о понуди за право прече куповине непокретности у својини Милана Гутовића (без расправе)
документ закључци
 
16.  Извјештај о предсједавању Црне Горе ЦЕФТА 2006 Споразумом у 2016. години (без расправе)
документ закључци
 
17.  Предлог правилника о унутрашњој организацији и систематизацији Министарства европских послова (без расправе)
документ закључци
 
18.  Предлог закључка за уступање на управљање и коришћење моторног возила Министарству европских послова (без расправе)
документ закључци
 
19.  Предлог за измјену Закључка Владе Црне Горе, број: 08-3494, од 19. јануара 2017. године, са сједнице од 12. јануара 2017. године (без расправе)
документ закључци
 
ИИИ МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ВЛАДИ ДОСТАВЉЕНИ РАДИ ДАВАЊА МИШЉЕЊА И САГЛАСНОСТИ 
20.  Предлог мишљења на Предлог за оцјену уставности одредаба члана 58 ст. 6 и 8 Закона о комуналним дјелатностима ("Службени лист ЦГ", број 55/16) (без расправе)
документ закључци
 
21.  Финансијски план Радио-дифузног центра д.о.о. Подгорица за 2017. годину (без расправе)
документ закључци
 
22.  Предлог програма рада и финансијског плана Националне туристичке организације Црне Горе за 2017. годину (без расправе)
документ закључци
 
23.  План коришћења средстава Јавног предузећа за управљање морским добром Црне Горе за 2017. годину (без расправе)
документ закључци
 
24.  Предлог за давање сагласности за извођење припремних радова већег обима за изградњу објеката од општег интереса - реконструкцију магистралног пута М-2, дионица Рибаревина-Мојковац, км 1071+900 - км 1075+200 (без расправе)  документ закључци
 
25.  Питања и предлози       
25.1  Предлог основе за вођење преговора и закључивање Споразума о сарадњи између Владе Црне Горе и Савјета министара Босне и Херцеговине у процесу приступања Европској унији с Предлогом споразума  документ закључци
 
25.2  Предлог за допуну Закључка Владе Црне Горе, број: 07-64, од 13. јануара 2017. године, са сједнице од 12. јануара 2017. године  документ

 
НА УВИД
26.  Извјештај о званичној посјети делегације Владе Црне Горе, предвођене Османом Нурковићем, министром саобраћаја и поморства, Држави Катар, од 28. до 30. јануара 2017. године