Најаве

16.08.2018

Премијер Душко Марковић у петак увече на свечаном пуштању у рад Хотела Цхеди на Луштици

16.08.2018

ДОПУНА НАЈАВЕ: Премијер Марковић сјутра у званичној посјети СР Њемачкој на позив канцеларке Меркел

12.08.2018

Министарка Дамјановић и директор КЦЦГ на састанку у Цириху са представницима Швајцарске фондације

10.08.2018

Премијер Марковић у идући петак у званичној посјети СР Њемачкој на позив канцеларке Ангеле Меркел

31.07.2018

Министар унутрашњих послова Мевлудин Нухоџић сјутра у званичној посјети Републици Србији

26.07.2018

У петак ИИИ сједница Савјета за конкурентност

26.07.2018

ДОПУНА НАЈАВЕ: Материјал са 87. сједнице Владе и конференција за медије након сједнице

26.07.2018

Представљање резултата јавног позива за подршку преради у оквиру великог ИПАРД програма

25.07.2018

У четвртак, 26. јула 87. сједница Владе ЦГ

25.07.2018

Премијер Марковић данас на редовној координацији са руководиоцима инспекцијских органа

Питајте Владу

14. СЈЕДНИЦА ВЛАДЕ ЦРНЕ ГОРЕ - 23.02.2017. ГОДИНЕ
И МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ПРИПРЕМЉЕНИ У СКЛАДУ С ПРОГРАМОМ РАДА ВЛАДЕ
1. Предлог закона о измјени Закона о средствима за исхрану биља
документ закључци
2. Предлог уредбе о измјени и допуни Уредбе о Влади Црне Горе
документ
закључци
3. Предлог стратегије за интегрисано управљање миграцијама у Црној Гори за период 2017-2020. године с Предлогом акционог плана за имплементацију Стратегије за 2017. годину
документ
закључци
4. Предлог шенгенског акционог плана
документ
закључци

5. Дванаести квартални извјештај о укупним активностима у оквиру процеса интеграције Црне Горе у Европску унију за период октобар - децембар 2016
документ
закључци

6. Предлог одлуке о плану приватизације за 2017. годину
документ
закључци

7. Извјештај о раду Савјета за приватизацију и капиталне пројекте у 2016. години са Извјештајем о спровођењу Плана приватизације за 2016. годину
документ
закључци

8. Одлука о висини мјесечне академијске награде члановима Црногорске академије наука и умјетности за 2017. годину
документ
закључци

9. Предлог јавног огласа за учешће у поступку додјеле средстава за подстицање директних инвестиција
документ
закључци
10. Информација о спровођењу Споразума о начину исплате потраживања на основу извршних-правоснажних пресуда Привредног суда у Подгорици, потписаног између овлашћених представника Аеродрома Црне Горе АД, у својству извршног повјериоца и Монтенегро Аирлинеса
документ
закључци
11. Извјештај о раду Министарства науке у 2016. години
документ
закључци
12. Кадровска питања

закључци
12.1 Предлог рјешења о одређивању в.д. генералног директора Директората за електронску управу и информатичку безбједност у Министарству јавне управе
документ
12.2 Предлог рјешења о разрјешењу и именовању члана Одбора за спровођење, праћење, примјену и тумачење Гранског колективног уговора за област културе
документ
12.3 Предлог закључка о повлачењу Предлога Владе Црне Горе за постављење изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе – сталног представника Црне Горе при Организацији за храну и пољопривреду Уједињених нација (ФАО), са сједиштем у Риму
документ
12.4 Предлог рјешења о именовању сталног представника Црне Горе при Организацији за храну и пољопривреду Уједињених нација (ФАО) и осталим организацијама УН система, са сједиштем у Риму
документ
12.5 Предлог рјешења о престанку мандата генералне директорице Директората за финансирање и уговарање средстава ЕУ помоћи у Министарству финансија
документ
12.6 Предлог рјешења о одређивању в.д. генералног директора Директората за финансирање и уговарање средстава ЕУ помоћи у Министарству финансија
документ
12.7 Предлог рјешења о разрјешењу в.д. државног секретара за политичка питања у Министарству вањских послова и европских интеграција
документ
12.8 Предлог рјешења о одређивању в.д. државног секретара за политичка питања у Министарству вањских послова
документ
12.9 Предлог рјешења о престанку мандата генералног директора Директората за безбједносно заштитне послова и надзор у Министарству унутрашњих послова
документ
12.10 Предлог рјешења о одређивању в.д. генералног директора Директората за послове надзора у Министарству унутрашњих послова
документ
12.11 Предлог рјешења о именовању три члана Државне комисије за контролу поступака јавних набавки
документ
12.12 Предлог рјешења о одређивању в.д. генералног директора Генералног директората за мултилатералне послове у Министарству вањских послова
документ
12.13 Предлог рјешења о престанку мандата генералног директора Директората за промоцију информационог друштва у Министарству за информационо друштво и телекомуникације
документ
12.14 Предлог рјешења о одређивању в.д. генералног директора Директората за међународну сарадњу и програме помоћи у Министарству јавне управе
документ
ИИ МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СЕ ВЛАДИ ДОСТАВЉАЈУ С ПРЕДЛОГОМ ДА СЕ О ЊИМА НЕ РАСПРАВЉА
13.  Предлог одлуке о допуни Одлуке о образовању Националне инвестиционе комисије (без расправе)
документ
закључци
 
14.  Предлог акционог плана за спровођење Стратегије развоја акредитације за 2017. годину (без расправе)
документ
закључци
 
15.  Предлог акционог плана за спровођење Стратегије развоја стандардизације за 2017. годину (без расправе)
документ
закључци
 
16.  Информација о понуди за право прече куповине непокретности у својини Радмиле Ђуришић (без расправе)
документ
закључциф
 
17.  Предлог за измјену и допуну Закључка Владе Црне Горе, број: 08-3097, од 15. децембра 2016. године, са сједнице од 8. децембра 2016. године (без расправе)
документ
закључци
 
ИИИ МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ВЛАДИ ДОСТАВЉЕНИ РАДИ ДАВАЊА МИШЉЕЊА И САГЛАСНОСТИ 
18.  Одлука о објављивању Јавног позива за прикупљање понуда за закуп земљишта на обалама ријеке Бојане према Плану објеката привременог карактера у зони морског добра у Општини Улцињ за период од 2016. до 2018. године (без расправе)
документ
закључци
 
19.  Финансијски план Контроле летења Србије и Црне Горе СМАТСА доо Београд за 2017. годину (без расправе)
документ
закључци
 
20.  Предлог за давање сагласности за продају непокретности и установљење права службености на земљишту у својини Црне Горе, у Општини Пљевља с предлозима уговора (без расправе)
документ
закључци
 
21.  Питања и предлози       
21.1  Предлог одлуке о измјенама Одлуке о продаји дрвних сортимената, број: 08-2590, од 29. септембра 2016. године
документ
закључци
 
21.2  Информација о реализацији закључака Владе Црне Горе, број: 08-1035, са сједнице од 21. априла 2016. године
документ
закључци