Најаве

16.08.2018

Премијер Душко Марковић у петак увече на свечаном пуштању у рад Хотела Цхеди на Луштици

16.08.2018

ДОПУНА НАЈАВЕ: Премијер Марковић сјутра у званичној посјети СР Њемачкој на позив канцеларке Меркел

12.08.2018

Министарка Дамјановић и директор КЦЦГ на састанку у Цириху са представницима Швајцарске фондације

10.08.2018

Премијер Марковић у идући петак у званичној посјети СР Њемачкој на позив канцеларке Ангеле Меркел

31.07.2018

Министар унутрашњих послова Мевлудин Нухоџић сјутра у званичној посјети Републици Србији

26.07.2018

У петак ИИИ сједница Савјета за конкурентност

26.07.2018

ДОПУНА НАЈАВЕ: Материјал са 87. сједнице Владе и конференција за медије након сједнице

26.07.2018

Представљање резултата јавног позива за подршку преради у оквиру великог ИПАРД програма

25.07.2018

У четвртак, 26. јула 87. сједница Владе ЦГ

25.07.2018

Премијер Марковић данас на редовној координацији са руководиоцима инспекцијских органа

Питајте Владу

15. СЈЕДНИЦА ВЛАДЕ ЦРНЕ ГОРЕ - 02.03.2017. ГОДИНЕ
И МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ВЛАДИ ДОСТАВЉЕНИ РАДИ РАСПРАВЕ
1. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о невладиним организацијама
2. Предлог одлуке о измјенама и допунама Одлуке о ближим условима и поступку за исплату старачке накнаде документ
закључци
3. Предлог одлуке о образовању тима за припрему Предлога плана кризног комуницирања Владе Црне Горе документ
закључци
4. Извјештај о спровођењу мјера из Акционог плана за имплементацију Стратегије за трајна рјешења питања која се тичу расељених и интерно расељених лица у Црној Гори, са посебним освртом на подручје Коника до 31. 12. 2016. године документ
закључци

5. Предлог стратегије за трајно рјешавање питања расељених и интерно расељених лица у Црној Гори са посебним освртом на област Коник 2017-2019 с Предлогом акционог плана за имплементацију Стратегије за 2017. годину документ
закључци

6. Информација о помоћи комерцијалним и локалним радио и ТВ емитерима документ закључци

7. Извјештај о раду и стању у управним областима Министарства финансија, органа у саставу и органа над којима Министарство врши надзор у 2016. години документ
закључци

8. Кадровска питања
закључци

8.1 Предлог рјешења о постављењу помоћнице секретара Секретаријата за законодавство документ
8.2 Предлог рјешења о постављењу помоћнице секретара Секретаријата за законодавство документ
8.3 Предлог рјешења о разрјешењу Савјета Јавне установе Национална библиотека Црне Горе "Ђурђе Црнојевић" документ
8.4 Предлог рјешења о одређивању в.д. генералног директора Директората за политику одбране у Министарству одбране документ
8.5 Предлог закључка о давању сагласности за одређивање в.д. директора Управе поморске сигурности документ
8.6 Предлог рјешења о престанку мандата секретара Министарства унутрашњих послова документ
8.7 Предлог рјешења о именовању државног секретара у Министарству унутрашњих послова документ
8.8 Предлог рјешења о именовању члана Управног одбора Акредитационог тијела Црне Горе документ
8.9 Предлог рјешења о одређивању в.д. секретара Министарства унутрашњих послова документ
8.10 Предлог рјешења о именовању извршног директора "Монте пут" д.о.о. Подгорица документ
8.11 Предлог рјешења о именовању савјетника потпредсједника Владе за регионални развој документ
8.12 Предлог закључка о давању сагласности за разрјешење директора Управе царине и за одређивање в.д. директора Управе царине документ
ИИ МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СЕ ВЛАДИ ДОСТАВЉАЈУ С ПРЕДЛОГОМ ДА СЕ О ЊИМА НЕ РАСПРАВЉА
9. Предлог одлуке о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности за измјештање НН мреже СТС "Јелин Дуб" - Павличићи од 7+900 км до 8+050 км у КО Биоче, Општина Подгорица и НН мреже СТС "Клопот" - Глувчев До (без расправе) документ закључци
10. Предлог одлуке о објављивању Административног споразума за спровођење Споразума између Црне Горе и Словачке Републике о социјалном осигурању (без расправе) документ закључци
11. Предлог одлуке о допунама Статута Поште Црне Горе АД Подгорица (без расправе) документ закључци
12. Предлог акционог плана за спровођење Стратегије унапређења квалитета живота ЛГБТ особа у Црној Гори 2013-2018. године, за 2017. годину с Извјештајем о реализацији Акционог плана у 2016. години (без расправе) документ закључци
13. Предлог концесионог акта за давање концесије за коришћење дијела вода са изворишта "Ледени извор" Сјеножета, Општина Андријевица, за флаширање, односно паковање или допремање воде у комерцијалне сврхе с Нацртом уговора о концесији (без расправе) документ закључци
14. Информација о понуди за право прече куповине непокретности у својини Невене Шћепановић (без расправе) документ закључци
15. Предлог за продужење периода реализације инвестиционог пројекта из Уговора о коришћењу средстава за подстицање директних инвестиција број 02/2-45/144, од 01.08.2016. године с Предлогом анекса И Уговора о коришћењу средстава (без расправе)  документ закључци   
16. Предлог за измјену Закључка Владе Црне Горе, број: 07-3383, од 27. јануара 2017. године, са сједнице од 19. јануара 2017. године (без расправе)  документ закључци   
17. Предлог за измјену Закључка Владе Црне Горе, број: 08-3155, од 22. децембра 2016. године, са сједнице од 15. децембра 2016. године (без расправе)  документ закључци   
18. Предлог за преусмјерење средстава с потрошачке јединице Министарство јавне управе на потрошачку јединицу Министарство вањских послова (без расправе)  документ закључци   
ИИИ МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ВЛАДИ ДОСТАВЉЕНИ РАДИ ДАВАЊА МИШЉЕЊА И САГЛАСНОСТИ
19. Статут Јавне установе Филмски центар Црне Горе (без расправе)
документ закључци   
20. Предлог правилника о унутрашњој организацији и систематизацији Јавне установе Народни музеј Црне Горе (без расправе)
документ закључци   
21. Предлог правилника о унутрашњој организацији и систематизацији Основног државног тужилаштва у Херцег Новом (без расправе)  документ закључци   
22. Предлог правилника о унутрашњој организацији и систематизацији Основног државног тужилаштва у Плаву (без расправе)  документ закључци   
23. Предлог правилника о унутрашњој организацији и систематизацији Основног државног тужилаштва у Рожајама (без расправе)  документ закључци   
24. Предлог за давање сагласности за проширење шеталишта "5 Даница" у Херцег Новом, конструкцијом на стубовима, изнад катастарске парцеле 940, КО Топла, Општина Херцег Нови (без расправе)  документ закључци   
25. Захтјев за давање сагласности за исплату накнада члановима сталних стручних комисија (без расправе)
документ закључци   
26. Захтјев за давање сагласности за исплату накнада члановима Жирија за додјелу државне награде Мирослављево јеванђеље (без расправе)
документ закључци   
27. Захтјев за давање сагласности Владе у складу са чланом 8 Одлуке о критеријумима за утврђивање висине накнаде за рад члана радног тијела или другог облика рада ("Службени лист ЦГ", бр. 26/12, 34/12 и 27/13) (без расправе)
документ закључци   
28. Питања и предлози       
28.1 Предлог одлуке о измјенама и допунама Одлуке о успостављању структуре за преговоре о приступању Црне Горе Европској унији
документ закључци   
28.2 Пледлог одлуке о утврђивању јавног интереса за екпропријацију непокретности за потребе изградње аутопута Бар-Бољаре, дионица Смоковац-Матешево у КО Лутово и КО Пелев Бријег у Главном граду Подгорица  документ закључци   
28.3 Информација о финансирању Пројекта стварања кластера и трансформације руралних подручја (РЦТП) и Нацрт финансијског споразума за Пројекат стварања кластера и руралне трансформације (РЦТП) између Црне Горе и Међународног фонда за развој пољопривреде
документ закључци   
28.4 Предлог за измјену Закључка Владе Црне Горе, број: 08-3287, од 29. децембра 2016. године, са сједнице од 22. децембра 2016. године
документ закључци   
28.5 Предлог за измјену Закључка Владе Црне Горе, број: 08-2873, од 17. новембра 2016. године, са сједнице од 10. новембра 2016. године  документ закључци