Најаве

12.07.2018

Премијер Марковић у петак на Горици на свечаности поводом Дана државности

11.07.2018

У четвртак, 12. јула 85. сједница Владе ЦГ

10.07.2018

Премијер Душко Марковић уручиће у сриједу плакете златним црногорским ватерполистима из Малаге

10.07.2018

Додјела награда за најбољу новинарску причу на конкурсу “Европа кроз објектив”

10.07.2018

Званичан почетак реализације МИДАС 2 пројекта у сриједу у Колашину

09.07.2018

Потпредсједник Владе и министар пољопривреде Милутин Симовић у радној посјети Улцињу

08.07.2018

Премијер Марковић у уторак у Лондону на Самиту Западнобалканске шесторке

06.07.2018

Премијер Душко Марковић у суботу у Софији на Седмом самиту Механизма сарадње државе ЦЕИ и НР Кине (

06.07.2018

ДОПУНА НАЈАВЕ: Конференција за медије након 84. сједнице Владе ЦГ у 16:00

05.07.2018

У петак редовна сједница Колегијума за преговоре о приступању Црне Горе Европској унији

Питајте Владу

18. СЈЕДНИЦА ВЛАДЕ ЦРНЕ ГОРЕ - 23.03.2017. ГОДИНЕ
И МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ВЛАДИ ДОСТАВЉЕНИ РАДИ РАСПРАВЕ
1. Предлог закона о измјенама Закона о основама обавјештајно безбједносног сектора Црне Горе
документ
закључци
2. Предлог закона о измјени и допуни Закона о финансирању локалне самоуправе документ
закључци
3. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о територијалној организацији Црне Горе документ
закључци
4. Предлог закона о измјенама и допуни Закона о Главном граду документ
закључци

5. Предлог закона о измјенама Закона о повраћају одузетих имовинских права и обештећењу документ
закључци

6. Предлог закона о измјени Закона о ревизији средстава из фондова Европске уније
закључци

7. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о пољопривреди и руралном развоју документ
закључци

8. Предлог уредбе о измјенама и допунама Уредбе о визном режиму документ
закључци

9. Предлог уредбе о измјенама и допунама Уредбе о организацији и начину рада државне управе документ
закључци
10. Предлог одлуке о измјени Одлуке о образовању Савјета за реформу јавне управе документ
закључци
11. Предлог одлуке о преносу права својине на непокретности у својини Црне Горе-Синдикату безбједносних институција,без накнаде, ради реализације пројекта стамбене изградње објеката на урбанистичким парцелама 78 и 2090/1084 у оквиру ДУП "Коник-Стари аеродром документ
закључци
12. Информација о активностима на реализацији приоритетних пројеката из области пољопривреде документ
закључци
13. Пројекција дугорочног снабдијевања водом Црне Горе до 2040. године документ
закључци
14. Предлог плана припреме љетње туристичке сезоне за 2017. годину документ
закључци
15. Предлог плана давања концесија за детаљна геолошка истраживања и експлоатацију минералних сировина за 2017. годину са Извјештајем са јавне расправе документ закључци
16. Предлог плана активности за постизање родне равноправности (ПАПРР) 2017-2021 с Програмом спровођења за период 2017-2018. и Извјештајем о спровођењу Програма у 2016. години документ закључци
17. Предлог акционог плана за 2017. за спровођење Стратегије информисања јавности о приступању Црне Горе Европској унији 2014-2018. документ закључци
18. Извјештај о реализацији Акционог плана за 2016. за спровођење Стратегије информисања јавности о приступању Црне Горе Европској унији 2014-2018. документ закључци
19. Информација о реализацији Уговора о давању права на коришћење, узгој и заштиту шума и изградњи и одржавању шумских саобраћајница закљученог између Управе за шуме и ДОО "Вектра Јакић" Пљевља, број 482, од 17.04.2007. године документ закључци
20. Информација о организацији Другог форума градоначелника главних градова држава Централне и Источне Европе и НР Кине документ закључци
21. Извјештај о реализацији Акционог плана за спровођење Стратегије развоја Управе полиције (2016-2020), у 2016. години документ закључци
22. Извјештај о развоју и заштити права мањинских народа и других мањинских националних заједница у 2016. години документ закључци
23. Извјештај о раду и стању у управним областима из надлежности Министарства правде са органом у саставу у 2016. години документ закључци
24. Извјештај о раду Министарства вањских послова и европских интеграција/ Министарства вањских послова у 2016. години документ закључци
25. Извјештај о раду и стању у управним областима Министарства јавне управе у 2016. години документ закључци
26. Кадровска питања закључци
26.1 Предлог рјешења о престанку мандата помоћнице министра здравља документ
26.2 Предлог рјешења о одређивању в.д. генералног директора Директората за рад у Министарству рада и социјалног старања  документ
   
26.3 Предлог рјешења о одређивању в.д. генералног директора Директората за рад у Министарству рада и социјалног старања  документ
   
26.4 Предлог рјешења о престанку мандата генералне директорице Директората за управне унутрашње послове у Министарству унутрашњих послова  документ
   
26.5 Предлог рјешења о одређивању в.д. генералног директора Директората за грађанска стања и личне исправе у Министарству унутрашњих послова
документ
   
26.6 Предлог рјешења о именовању државног секретара у Министарству пољопривреде и руралног развоја  документ
   
26.7 Предлог рјешења о разрјешењу и именовању члана и замјеника члана Управног одбора Регионалне школе за државну управу (РеСПА/е) на високо руководном нивоу  документ
   
26.8 Предлог рјешења о одређивању в.д. генералног директора Директората за односе са вјерским заједницама у Министарству за људска и мањинска права  документ
   
ИИ МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СЕ ВЛАДИ ДОСТАВЉАЈУ С ПРЕДЛОГОМ ДА СЕ О ЊИМА НЕ РАСПРАВЉА
27. Предлог закона о потврђивању Европске конвенције о заштити животиња у међународном превозу (без расправе)  документ
закључци
 
28. Предлог закона о потврђивању Међународног споразума о маслиновом уљу и стоним маслинама из 2015. године (без расправе)  документ
закључци
 
29. Предлог закона о потврђивању Конвенције о оснивању европске и медитеранске организације за заштиту биља (без расправе)  документ
закључци
 
30. Предлог уредбе о захтјевима за производњу и стављање на тржиште хране за животиње за посебне нутритивне потребе (без расправе)
документ
закључци
 
31. Предлог уредбе о критеријумима за престанак статуса отпада од гвожђа, челика, алуминијума, бакра и стакла (без расправе)  документ
закључци
 
32. Предлог одлуке о привременом ослобађању од прибављања визе за држављане Рапублике Казахстан (без расправе)  документ
закључци
 
33. Предлог одлуке о привременом ослобађању од прибављања визе за држављане Републике Јерменије (без расправе)  документ
закључци
 
34. Предлог одлуке о привременом ослобађању од прибављања визе за држављане Руске Федерације (без расправе)  документ
закључци
 
35. Предлог одлуке о објављивању Споразума о сарадњи између Владе Црне Горе и Савјета министара Босне и Херцеговине у процесу приступања Европској унији (без расправе)  документ
закључци
 
36. Предлог одлуке о давању претходне сагласности Главном граду Подгорица за отуђење непокретности (без расправе)  документ
закључци
 
37. Предлог одлуке о давању претходне сагласности Главном граду Подгорица за отуђење непокретности (без расправе)  документ
закључци
 
38. Предлог одлуке о давању претходне сагласности Општини Будва за отуђење непокретности (без расправе)
документ
закључци
 
39. Предлог споразума између Министарства одбране ЦГ и Минстарства одбране Републике Хрватске о школовању кадета Министарства одбране ЦГ у Републици Хрватској на додипломским студијама "Војно вођење и управљање" и "Војно инжењерство" (без расправе)  документ
закључци
 
40. Предлог акционог плана за спровођење Индустријске политике Црне Горе до 2020. године, за 2017. годину и Извјештај о реализацији Акционог плана за спровођење Индустријске политике Црне Горе до 2020. године, у 2016. години (без расправе)  документ
закључци
 
41. Предлог програма подршке за модернизацију прерађивачке индустрије и Предлог протокола о сарадњи за реализацију Програма подршке за модернизацију прерађивачке индустрије (без расправе)  документ
закључци
 
42. Предлог за давање концесије за експлоатацију архитектонско-грађевинског (украсног) камена и техничко-грађевинског камена са лежишта "Височица", Општина Даниловград с Предлогом одлуке и Предлогом уговора о концесији (без расправе)  документ
закључци
 
43. Информација о реализацији Уговора о концесији за експлоатацију минералне сировине црвених боксита са лежишта "Заград", "Ђураков до ИИ", "Штитово ИИ" и "Биочки стан", општина Никшић, број 01-706/24, од 30.09.2015. године с Предлогом одлуке (без расправе)  документ
закључци
 
44. Информација о закључивању Меморандума о сарадњи између Министарства вањских послова Црне Горе - Управе за дијаспору и Центра за истраживање латиноамеричких миграција с Предлогом меморандума (без расправе)  документ
закључци
 
45. Информација о спровођењу Акционог плана Стратегије за интеграцију лица са инвалидитетом у Црној Гори за 2016. годину (без расправе)  документ
закључци
 
46. Извјештај о спровођењу Акционог плана за реализацију Стратегије развоја система социјалне и дјечје заштите у Црној Гори 2013-2017. године, у 2016. години (без расправе)  документ
закључци
 
47. Информација о приступању Црне Горе иницијативи за формирање Регионалног савјетодавног одбора за трагање и спасавање ваздухоплова (без расправе)  документ
закључци
 
48. Предлог за продају челичних хангара који се налазе на локалитету "Радовићи" у Тивту (без расправе)  документ
закључци  
49. Предлог за измјену Закључка Владе Црне Горе, број: 08-1371/3, од 12. јуна 2014. године, са сједнице од 5. јуна 2014. године (без расправе)  документ
закључци
 
ИИИ МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ВЛАДИ ДОСТАВЉЕНИ РАДИ ДАВАЊА МИШЉЕЊА И САГЛАСНОСТИ
50. Предлог мишљења на Иницијативу за покретање поступка за оцјену уставности одредбе члана 145 став 4 Закона о електронским комуникацијама ("Службени лист ЦГ", бр. 40/13, 56/13 и 2/17), коју је поднијела "Акција за људска права" (без расправе)  документ
закључци
 
51. Предлог годишњег програма рада за 2017. годину и финансијског плана за 2017. годину ДОО "Пројецт - Цонсултинг" (без расправе)  документ
закључци
 
52. Предлог за давање сагласности за продају непокретности у својини Црне Горе, уписаних у лист непокретности број 152, КО Нови Бар, Општина Бар с Предлогом уговора о купопродаји непокретности (без расправе)
документ
закључци  
53. Предлог за давање сагласности за установљење права службености на земљишту у својини Црне Горе, у корист општине Тиват, за постављање транзитног водоводног цјевовода, без накнаде с Предлогом уговора о установљењу права службености (без расправе)
документ
закључци  
54. Предлог за давање сагласности за отуђење моторних возила по систему "старо за ново" (без расправе)  документ
закључци
 
55. Предлог за давање сагласности на давање у закуп пословних простора у ЈЗУ Дом здравља Улцињ (без расправе)  документ
закључци
 
56. Питања и предлози
 
 
56.1 Информација о давању у закуп непокретности у својини државе Црне Горе укупне површине 475.394 м2 евидентиране у привременом листу непокрености број 283, КО Грахово, општина Никшић, на период од једне године уз могућност продужења периода закупа   документ
закључци
 
56.2 Информација о међународном јавном позиву за избор понуђача за израду и реализацију посебног програма улагања на основу којег лице може стећи црногорско држављанство пријемом с Предлогом рјешења о одбацивању понуда
документ
закључци
 
56.3 XИ извјештај о спровођењу Стратегије за превенцију и сузбијање тероризма, прања новца и финансирања тероризма 2015 -2018
документ
закључци
 
56.4 Предлог за измјену Закључка Владе Црне Горе, број: 07-459, од 2. марта 2017. године, са сједнице од 23. фебруара 2017. године
документ
закључци
 

НАПОМЕНА: Материјал за тачку 6 - Предлог закона о измјени Закона о ревизији средстава из фондова Европске уније разматран је на наредној - 19. сједници Владе Црне Горе.