Питајте Владу

26. СЈЕДНИЦА ВЛАДЕ ЦРНЕ ГОРЕ - 18.05.2017. ГОДИНЕ
И МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ПРИПРЕМЉЕНИ У СКЛАДУ С ПРОГРАМОМ РАДА ВЛАДЕ
1. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о јавним набавкама
документ
закључци
2. Информација о резултатима зимске туристичке сезоне 2016/17. године
документ
закључци
3. Информација о структури кредитне подршке Инвестиционо-развојног фонда Црне Горе АД
документ
закључци
4. Информација о употреби експлозивних направа и других недозвољених алата у сврху улова рибе са предлогом мјера за сузбијање незаконитог риболова
документ
закључци

5. Кадровска питања
закључци

5.1 Предлог рјешења о одређивању в.д. генералног директора Директората за правну тековину ЕУ у Министарству европских послова
документ


5.2 Предлог закључка о одређивању пуномоћника - представника државног капитала на поновљеној редовној Скупштини акционара Института за физикалну медицину, рехабилитацију и реуматологију "Др Симо Милошевић" АД Игало
документ


5.3 Предлог закључка о давању сагласности за разрјешење директора Дирекције јавних радова
документ


5.4 Предлог закључка о давању сагласности за одређивање в.д. директора Дирекције јавних радова
документ
5.5 Предлог рјешења о разрјешењу и именовању Управног одбора Фонда за здравствено осигурање Црне Горе
документ
5.6 Предлог рјешења о одређивању в.д. генералног директора Директората за развој у Министарству економије
документ
5.7 Предлог рјешења о разрјешењу и именовању члана Управног одбора ЈУ Дјечији дом "Младост" Бијела
документ
5.8 Предлог рјешења о разрјешењу и именовању члана Скупштине "Контрола летења Србије и Црне Горе" д.о.о.
документ
5.9 Предлог рјешења о разрјешењу и именовању члана Надзорног одбора "Контрола летења Србије и Црне Горе" д.о.о.
документ
5.10 Предлог рјешења о именовању Одбора директора "Црногорски оператор тржишта електричне енергије" д.о.о. Подгорица
документ
5.11 Предлог рјешења о одређивању в.д. генералног директора Генералног директората за НАТО и политику безбједности у Министарству вањских послова
документ
ИИ МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СЕ ВЛАДИ ДОСТАВЉАЈУ С ПРЕДЛОГОМ ДА СЕ О ЊИМА НЕ РАСПРАВЉА
6. Предлог одлуке о преносу права располагања на непокретностима Општини Пљевља ради остварења јавног интереса - проширења градског гробља (без расправе)
документ закључци
7. Предлог одлуке о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности ради измјештања далековода 10 КВ од СТС "Матешево" до СТС "Баре Краљске" и СТС "Матешево" до СТС "Јабука" са трасе аутопута Бар-Бољаре,дионица Смоковац-Матешево(без расправе)
документ закључци
8. Предлог одлуке о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности ради туристичке валоризације полуострва Луштица у захвату Детаљног урбанистичког плана "Голф и Доњи Радовићи Запад" (без расправе)
документ закључци
9. Информација о реализацији Уговора о концесији по комбинованом ДБОТ аранжману за истраживање водотока Црња и техно-економско коришћење водног енергетског потенцијала за производњу електричне енергије у малим хидроелектранама (без расправе)
документ закључци
10. Информација о реализацији Уговора о концесији за изградњу малих хидроелектрана на водотоку Трепачка ријека (без расправе)
документ закључци
11. Извјештај о реализацији Акционог плана за спровођење Стратегије за цјеложивотно предузетничко учење 2015-2019. година, у 2016. години (без расправе)
документ закључци
12. Предлог правилника о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији Министарства јавне управе (без расправе)
документ закључци
13. Предлог за измјену Закључка Владе Црне Горе, број: 08-3130, од 15. децембра 2016. године, са сједнице од 8. децембра 2016. године (без расправе)
документ закључци
ИИИ МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ВЛАДИ ДОСТАВЉЕНИ РАДИ ДАВАЊА МИШЉЕЊА И САГЛАСНОСТИ
14. Предлог за давање сагласности за установљење права службености на земљишту у својини Црне Горе, у општинама Тиват и Херцег Нови у корист Јавног предузећа Регионални водовод Црногорско приморје, Будва с Предлогом уговора (без расправе)
документ закључци
15.  Предлог за давање сагласности за продају непокретности у својини Црне Горе уписане у лист непокретности број 2256, КО Куње, Општина Бар с Предлогом уговора о купопродаји непокретности (без расправе)
документ закључци  
16.  Предлог за давање сагласности за продају непокретности у својини Црне Горе, уписане у лист непокретности број 2900, КО Нови Бар, Општина Бар с Предлогом уговора о купопродаји непокретности (без расправе)
документ закључци  
17.  Питања и предлози       
17.1  Предлог за допуну Закључка Владе Црне Горе, број: 07-901, од 13. априла 2017. године, са сједнице од 6. априла 2017. године
документ закључци  
17.2  Предлог закона о измјенама и допунама Закона о међународним рестриктивним мјерама
документ закључци  
17.3  Информација о наставку сарадње са Стамбеном задругом "Солидарно" с Предлогом споразума о обезбјеђивању средстава за рјешавање стамбених потреба запослених у просвјети
документ закључци   
17.4  Усмена информација о току јавне расправе о Нацрту закона о планирању и изградњи