Најаве

22.04.2018

Министар Дармановић у Њујорку на састанцима УН-а на високом нивоу

19.04.2018

Предсједник Владе Душко Марковић говориће у петак на свечаној академији поводом 90 година ПКЦГ

19.04.2018

У четвртак, 19. априла 73. сједница Владе ЦГ

18.04.2018

Министарка правде Републике Србије Нела Кубуровић сјутра у званичној посјети Црној Гори

17.04.2018

Предсједник Марковић сјутра у Скопљу на радном састанку високе представнице Могерини са лидерима ЗБ

16.04.2018

Предсједник Марковић састаће се у Тивту са високом представницом Могерини

17.04.2018

Конференција „Изазови у сусрет примјене новог Закона о државним службеницима и намјештеницима“

17.04.2018

Министарке Секулић и Прибиловић на Дигиталном самиту Западног Балкана у Скопљу

16.04.2018

Конференција за медије поводом презентације Извјештаја Европске комисије о Црној Гори

14.04.2018

Премијер Душко Марковић гласаће између 08:50 и 09:10

Питајте Владу

27. СЈЕДНИЦА ВЛАДЕ ЦРНЕ ГОРЕ - 25.05.2017. ГОДИНЕ
И МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ПРИПРЕМЉЕНИ У СКЛАДУ С ПРОГРАМОМ РАДА ВЛАДЕ
1. Предлог закона о измјенама и допунама Кривичног законика Црне Горе
документ закључци
2. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о заштити културних добара
документ
закључци
3. Предлог одлуке о измјени Одлуке о образовању Радне групе за припрему и вођење преговора о приступању Црне Горе Европској унији за област правне тековине Европске уније која се односи на преговарачко поглавље 24 – Правда, слобода и безбједност
документ
закључци
4. Предлог за измјену Закључка Владе Црне Горе, број: 07-931, од 20. априла 2017. године, са сједнице од 13. априла 2017. године
документ
закључци

5. Предлог одлуке о расподјели добити Монтепут д.о.о. Подгорица
документ
закључци

6. Предлог програма подстицајних мјера у области туризма за 2017/2018. годину
документ
закључци

7. Информација о учешћу црногорских институција у раду европских правосудних мрежа
документ
закључци

8. Информација о закључивању Протокола о оснивању и функционисању Заједничког центра за полицијску сарадњу између Министарства унутрашњих послова Црне Горе, Министарства унутрашњих послова Републике Албаније и МУП-а Републике Косово
документ
закључци

9. Извјештај о реализацији Програма изградње, одржавања, реконструкције и модернизације жељезничке инфраструктуре за 2016. годину
документ
закључци
10. Информација о потреби спровођења Програма оспособљавања и радног ангажовања младих са стеченим високим образовањем на пословима спрјечавања сиве економије - "Стоп сивој економији"
документ
закључци
11. Кадровска питања
закључци
11.1 Предлог рјешења о разрјешењу предсједника и члана Комисије за жалбе за повраћај имовнског права или обештећење
документ
11.2 Предлог рјешења о именовању предсједника и члана Комисије за жалбе за повраћај имовнског права или обештећење
документ
11.3 Предлог рјешења о опозиву почасног конзула Црне Горе у Росарију, Република Аргентина
документ
11.4 Предлог рјешења о одређивању в.д. генералног директора Директората за рибарство у Министарству пољопривреде и руралног развоја
документ
11.5 Предлог закључка о давању сагласности за именовање директора Управе царина
документ
ИИ МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СЕ ВЛАДИ ДОСТАВЉАЈУ С ПРЕДЛОГОМ ДА СЕ О ЊИМА НЕ РАСПРАВЉА
12. Предлог одлуке о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности ради реконструкције дијела саобраћајнице Голубовци-Матагужи-Тузи (без расправе)
документ закључци
13. Предлог одлуке о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности за реконструкцију магистралног пута М-8 Градац - Пљевља - Михајловица (граница са Србијом) дионица Пљевља - Михајловица (граница са Србијом) (без расправе)
документ закључци
14. Предлог одлуке о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности за реконструкцију магистралног пута М-21 Барски мост - Бијело Поље, дионица Барски мост - гранични прелаз Добраково (без расправе)
документ закључци
15. Предлог одлуке о висини трошкова полагања правосудног испита и накнаде за рад Комисије за полагање правосудног испита (без расправе)
документ закључци
16. Предлог одлуке о висини накнаде за рад Комисије за полагање испита за приправнике у судовима и Државном тужилаштву (без расправе)
документ закључци
17. Информација о потенцијалном водоснабдијевању насеља у близини аутопута са Генералним приказом обезбјеђења воде за експлоатационе потребе дионице аутопута Смоковац-Матешево (без расправе)
документ закључци
18. Предлог за преусмјерење средстава с потрошачке јединице Министарство одрживог развоја и туризма на потрошачку јединицу Министарство вањских послова (без расправе)
документ закључци
ИИИ МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ВЛАДИ ДОСТАВЉЕНИ РАДИ ДАВАЊА МИШЉЕЊА И САГЛАСНОСТИ
19. Предлог мишљења на Иницијативу за покретање поступка за оцјену уставности одредбе члана 203б Законика о кривичном поступку ("Службени лист ЦГ", бр. 57/09, 49/10 и 35/15) (без расправе)
документ закључци
20. Предлог правилника о унутрашњој организацији и систематизацији Основног државног тужилаштва у Цетињу (без расправе)
документ закључци
21.  Предлог правилника о висини накнаде за рад лица за подршку дјетету у вези са породичним односима (без расправе)
документ закључци  
22.  Статут Регулаторне агенције за енергетику (без расправе)
документ закључци  
23.  Предлог за давање сагласности за продају непокретности у својини Црне Горе - катастарске парцеле број 848/6, КО Грбе, општина Даниловград, уписане у лист непокретности број 59 с Предлогом уговора о продаји непокретности (без расправе)
документ закључци  
24.  Предлог за давање сагласности ЈЗУ Дом здравља Тиват за давање у закуп стоматолошко – зуботехничких ординација (без расправе)
документ закључци  
25.  Питања и предлози      
25.1  Предлог мишљења на Финансијски извјештај Агенције за електронске комуникације и поштанску дјелатност за 2016. годину с Извјештајем о раду Агенције за електронске комуникације и поштанску дјелатност за 2016. годину и Извјештајем о извршеној ревизији
документ закључци  
25.2  Информација о значају давања у закуп имовине у власништву државе а која се налази на сјеверу Црне Горе
документ закључци