Најаве

16.08.2018

Премијер Душко Марковић у петак увече на свечаном пуштању у рад Хотела Цхеди на Луштици

16.08.2018

ДОПУНА НАЈАВЕ: Премијер Марковић сјутра у званичној посјети СР Њемачкој на позив канцеларке Меркел

12.08.2018

Министарка Дамјановић и директор КЦЦГ на састанку у Цириху са представницима Швајцарске фондације

10.08.2018

Премијер Марковић у идући петак у званичној посјети СР Њемачкој на позив канцеларке Ангеле Меркел

31.07.2018

Министар унутрашњих послова Мевлудин Нухоџић сјутра у званичној посјети Републици Србији

26.07.2018

У петак ИИИ сједница Савјета за конкурентност

26.07.2018

ДОПУНА НАЈАВЕ: Материјал са 87. сједнице Владе и конференција за медије након сједнице

26.07.2018

Представљање резултата јавног позива за подршку преради у оквиру великог ИПАРД програма

25.07.2018

У четвртак, 26. јула 87. сједница Владе ЦГ

25.07.2018

Премијер Марковић данас на редовној координацији са руководиоцима инспекцијских органа

Питајте Владу

29. СЈЕДНИЦА ВЛАДЕ ЦРНЕ ГОРЕ - 09.06.2017. ГОДИНЕ
И МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ВЛАДИ ДОСТАВЉЕНИ РАДИ РАСПРАВЕ
1. Предлог закона о извршењу Одлуке Уставног суда Црне Горе У - И број 6/16, од 19. априла 2017. године („Службени лист ЦГ“, број 31/17)
документ
закључци
2. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о социјалној и дјечјој заштити документ закључци
3. Предлог закона о завршном рачуну Буџета Црне Горе за 2016. годину документ закључци
4.  Предлог фискалне стратегије Црне Горе 2017 - 2020. године  документ закључци  
5.  Предлог акционог плана за сузбијање сиве економије   документ  закључци   
6.  Предлог закона о измјенама Закона о пореској администрацији  документ  закључци   
7.  Предлог закона о измјенама и допунама Закона о забрани дискриминације  документ  закључци   
8.  Предлог уредбе о измјенама и допунама Уредбе за спровођење Царинског закона  документ  закључци   
9.  Предлог уредбе о допуни Уредбе о ближим критеријумима и методологији за одређивање тржишне вриједности непокретности  документ  закључци   
10.  Предлог одлуке о измјени Одлуке о образовању Савјета за реформу јавне управе  документ  закључци   
11.  Информација о испуњености услова за ступање на снагу Уговора о дугорочном закупу локације Острво Ластавица са тврђавом „Мамула“ - Херцег Нови с Предлогом меморандума о испуњењу претходних услова за ступање на снагу Уговора о дугорочном закупу локације Острво Ластавица са тврђавом „Мамула“ - Херцег Нови документ  закључци   
12.  Финансијски извјештај Друштва са ограниченом одговорношћу "Регионални ронилачки центар за подводно деминирање и обуку ронилаца" - Херцег Нови у 2016. години, са Годишњим планом рада и Финансијским планом за 2017. годину документ закључци   
13.  Предлог овлашћења за располагање дијелом средстава Генералног секретаријата Владе Црне Горе одобрених Законом о буџету за 2017. годину  документ  закључци   
14.  Кадровска питања   закључци   
14.1  Предлог рјешења о престанку мандата генералне директорице Директората за електронске комуникације, поштанску дјелатност и радио спектар у Министарству за информационо друштво и телекомуникације  документ     
14.2  Предлог рјешења о одређивању в.д. генералног директора Директората за електронске комуникације, поштанску дјелатност и радио спектар у Министарству економије  документ     
14.3  Предлог закључка о избору чланова Одбора директора "Институт за црну металургију" АД Никшић документ     
14.4  Предлог закључка о одређивању пуномоћника – представника државног капитала на XВИ редовној Скупштини акционара "Институт за црну металургију" АД Никшић  документ     
14.5  Предлог рјешења о одређивању в.д. генералног директора Директората за енергетску ефикасност у Министарству економије  документ     
14.6  Предлог рјешења о одређивању в.д. генералног директора Директората за трансформацију и инвестиције у Министарству економије  документ     
14.7  Предлог рјешења о постављењу генералне директорице Директората за економику и пројекте у здравству у Министарству здравља  документ     
14.8  Предлог рјешења о престанку мандата в.д. секретара Министарства јавне управе  документ     
14.9  Предлог закључка о давању сагласности за разрјешење директора Акредитационог тијела Црне Горе документ     
14.10  Предлог закључка о давању сагласности за одређивање в.д. директора Акредитационог тијела Црне Горе  документ     
ИИ МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СЕ ВЛАДИ ДОСТАВЉАЈУ С ПРЕДЛОГОМ ДА СЕ О ЊИМА НЕ РАСПРАВЉА
15.  Предлог закона о потврђивању Додатног протокола уз Конвенцију Савјета Европе о превенцији тероризма  документ  закључци   
16.  Предлог одлуке о давању претходне сагласности Главном граду Подгорица за отуђење непокретности  документ  закључци   
17.  Предлог одлуке о образовању Савјета за информациону безбједност  документ  закључци   
18.  Предлог одлуке о образовању Савјета за праћење спровођења Стратегије извршења кривичних санкција (2017-2021) и Акционог плана за спровођење Стратегије извршења кривичних санкција за период 2017 - 2021. година  документ  закључци   
19.  Предлог правилника о унутрашњој организацији и систематизацији Генералног секретаријата Владе Црне Горе  документ  закључци   
20.  Информација о реализацији Уговора о концесији за изградњу малих хидроелектрана на водотоку Бистрица број: 310-21/2017-1 од 13.01.2017. године с Предлогом уговора о преносу Уговора о концесији за изградњу малих хидроелектрана на водотоку Бистрица број: 310-21/2017-1 од 13.01.2017. године  документ  закључци   
21.  Извјештај о поступку давања концесије на основу енергетске дозволе за изградњу мале хидроелектране „Буковица“ на дијелу водотока Буковица с Предлогом одлуке о давању концесије и Предлогом уговора о концесији  документ  закључци   
22.  Информација о потреби учлањења Црне Горе у Међународну организацију за развој права - ИДЛО са Споразумом о оснивању Међународне организације за развој права од 5. фебруара 1988. године са измјенама и допунама од 30. јуна 2002. године, 30. новембра 2002. године, 28. марта 2008. године и 13. децембра 2012. године  документ  закључци   
23.  Информација са ИИ сједнице међувладиног Мјешовитог одбора за спровођење Споразума између Црне Горе и Републике Хрватске о заштити права црногорске мањине у Републици Хрватској и хрватске мањине у Црној Гори, која је одржана 24. и 25. маја 2017. године, у Загребу  документ  закључци   
24.  Измјене и допуне Плана објеката привременог карактера у зони морског добра за период 2016 - 2018. године  документ  закључци   
25.  Планови објеката привременог карактера на подручју националних паркова „Скадарско језеро“, „Ловћен”, „Биоградска гора” и „Дурмитор”, за период 2017-2019. година  документ закључци   
26.  Предлог за обезбјеђење средстава из Текуће буџетске резерве за помоћ ДОО „Комуналне услуге – Градац“ – Мојковац  документ  закључци   
ИИИ МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ВЛАДИ ДОСТАВЉЕНИ РАДИ ДАВАЊА МИШЉЕЊА И САГЛАСНОСТИ
27.  Предлог правилника о унутрашњој организацији и систематизацији Основног државног тужилаштва у Улцињу  документ  закључци   
28.  Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији ЈУ Филмски центар Црне Горе  документ  закључци   
29.  Предлог за давање сагласности за продају огријевног дрвета у НП „Дурмитор“ и НП „Ловћен“  документ  закључци   
30.  Питања и предлози       
30.1  Нацрт закона о Пријестоници  документ  закључци   
30.2  Извјештај о раду Инвестиционо-развојног фонда Црне Горе А.Д. у 2016. години с финансијским исказима и Извјештајем независног ревизора за 2016. годину  документ  закључци   
30.3  Информација о иницијативи за пренамјену садржаја »Објекта 1« намјене – универзитетски садржаји, Универзитет Црне Горе, у циљу успостављања Научно-технолошког парка Црне Горе  документ  закључци