Питајте Владу

39. СЈЕДНИЦА ВЛАДЕ ЦРНЕ ГОРЕ - 07.09.2017. ГОДИНЕ
И МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ПРИПРЕМЉЕНИ У СКЛАДУ С ПРОГРАМОМ РАДА ВЛАДЕ
1. Предлог закона о измјени и допунама Закона о буџету и фискалној одговорности
документ
закључци
2. Предлог одлуке о доношењу Детаљног урбанистичког плана "Агроиндустријска зона" у Подгорици с Извјештајем са јавне расправе
документ
закључци
3. Предлог програма социјалног становања за период 2017-2020. године
документ
закључци
3.1 Информација о оснивању гарантног фонда и микрокредитирања у оквиру Инвестиционо-развојног фонда Црне Горе А.Д.
документ
закључци

4. Предлог акционог плана за имплементацију Националне стратегије превенције штетне употребе алкохола и алкохолом узрокованих поремећаја у Црној Гори 2013-2020, за 2017/2018. годину
документ
закључци

5. Предлог акционог плана за реализацију Националног програма заштите потрошача (2015 - 2018), за период јул 2017 - јун 2018. године
документ
закључци

6. Извјештај о реализацији Националног програма заштите потрошача (2015 -2018), за период јул 2016 - јун 2017. године
документ
закључци

7. Предлог за давање мишљења Владе да је изградња два објекта инвеститора д.о.о. "Империо Холдингс Лимитед" Херцег Нови и "Рус Инвест Гроуп" д.о.о. Херцег Нови од значаја за развој државе
документ
закључци

8. Информација о учешћу на НАТО ЕАДРЦЦ међународној теренској вјежби управљања посљедицама ванредних ситуација "Босна и Херцеговина 2017"
документ
закључци
ИИ МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СЕ ВЛАДИ ДОСТАВЉАЈУ С ПРЕДЛОГОМ ДА СЕ О ЊИМА НЕ РАСПРАВЉА
9. Предлог одлуке о објављивању Билатералног споразума између Црне Горе и Републике Косово који се односи на Програм прекограничне сарадње између Црне Горе и Републике Косово у оквиру ИПЕ ИИ 2014-2020 Програм прекограничне сарадње ЦГ-Косово(без расправе)
документ
закључци
10. Предлог одлуке о објављивању Споразума о партнерству између Министарства европских послова Црне Горе, водећег партнера и Министарства администрације локалне самоуправе Републике Косова, партнера о управљању техничком подршком (без расправе)
документ
закључци
11. Предлог одлуке о преносу права располагања на непокретности у својини Црне Горе, Општини Даниловград, без накнаде, ради остварења јавног интереса - изградње помоћног стадиона локалног фудбалског клуба "Искра" (без расправе)
документ
закључци
12. Предлог одлуке о именовању независног ревизора (без расправе)
документ
закључци
13. Предлог основе за вођење преговора и потписивање Оквирне конвенције Свјетске туристичке организације Уједињених нација о етици у туризму с Предлогом оквирне конвенције о етици у туризму (без расправе)
документ
закључци
14. Информација о реализацији Уговора о концесији на основу енергетске дозволе за изградњу мале хидроелектране "Пишевска ријека" на водотоку Пишевска ријека с Предлогом анекса бр. 2 Уговора о концесији на основу енергетске дозволе (без расправе)
документ закључци
15. Информација о реализацији Уговора о концесији за изградњу малих хидроелектрана на водотоку Бистрица-притока Љубовиђе с Предлогом анекса бр. 1 Уговора о концесији за изградњу малих хидроелектрана на водотоку Бистрица-притока Љубовиђе (без расправе)
документ закључци
16. Информација о потписивању Протокола о сарадњи између Дипломатске академије Министарства вањских послова Црне Горе и Дипломатске академије Министарства вањских послова и вјера Републике Аргентине с Предлогом протокола (без расправе)
документ закључци
17. Информација о закључивању Протокола о сарадњи у области трансплантационе медицине између Министарства здравља Црне Горе и Министарства здравља Републике Хрватске с Предлогом протокола (без расправе)
документ закључци
18. Информација о закључивању Уговора о донацији између Цхина Роад & Бридге Цорпоратион Д.О.О. Пекинг и Министарства вањских послова Црне Горе с Предлогом уговора о донацији (без расправе)
документ закључци
19. Информација о понуди за право прече куповине непокретности у својини Иване Вујовић из Цетиња (без расправе)
документ закључци
20. Информација о понуди за право прече куповине непокретности у својини Ратка Ђурковића из Цетиња (без расправе)
документ закључци
21. Информација о понуди за право прече куповине непокретности у својини Јована Вицковића из Цетиња (без расправе)
документ закључци
22. Информација о давању пословних простора на коришћење ЈУ Дневни центар за дјецу са сметњама у развоју и особа са инвалидитетом Никшић с Предлогом уговора (без расправе)
документ закључци
23. Предлог правилника о унутрашњој организацији и систематизацији Министарства правде и Завода за извршење кривичних санкција (без расправе)
документ закључци
24. Предлог правилника о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији Министарства рада и социјалног старања (без расправе)
документ закључци
25. Предлог правилника о допуни Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији Министарства здравља (без расправе)
документ закључци
26. Предлог за обезбјеђење средстава за исплату накнада за рад предсједнику и члановима Арбитражне комисије за подјелу имовине и обавеза између Општине Плав и Општине Гусиње (без расправе)
документ закључци
27.  Предлог за преусмјерење средстава с потрошачке јединице Министарство културе на потрошачку јединицу Државни архив Црне Горе (без расправе)
документ закључци  
ИИИ МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ВЛАДИ ДОСТАВЉЕНИ РАДИ ДАВАЊА МИШЉЕЊА И САГЛАСНОСТИ
28.  Предлог мишљења на Инцијативу Завода за интелектуалну својину за покретање поступка за оцјену уставности и законитости члана 3 став 2 Уредбе о измјенама и допунама Уредбе о организацији и начину рада државне управе (без расправе)
документ закључци  
29.  Предлог за давање сагласности за отуђење непокретности у својини државе Црне Горе по основу права прече куповине у КО Никовићи, у Општини Тиват с Предлогом уговора о купопродаји непокретности (без расправе)
документ закључци  
30.  Предлог за давање сагласности ЈЗУ Дом здравља Колашин за продају алуминијских прозора, врата и портала са зграде (без расправе)
документ закључци  
31.  Захтјев за давање сагласности Владе у складу са чланом 26 Закона о зарадама запослених у јавном сектору и чланом 4 Одлуке о критеријумима за утврђивање висине накнаде за рад члана радног тијела (без расправе)
документ закључци  
32.  Питања и предлози      
32.1  Предлог да се Никола Дедеић, замјеник генералног секретара Владе Црне Горе, изабере за члана новог Одбора директора АД "Нови Дувански Комбинат", Подгорица
документ закључци  
32.2  Предлог одлуке о оснивању Националног савјета за образовање
документ закључци