Питајте Владу

3. СЈЕДНИЦА ВЛАДЕ ЦРНЕ ГОРЕ - 08.12.2016. ГОДИНЕ
И МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ВЛАДИ ДОСТАВЉЕНИ РАДИ РАСПРАВЕ
1. Пети полугодишњи извјештај о укупним активностима у оквиру процеса интеграције Црне Горе у Европску унију за период јануар - јун 2016
документ закључци
2. Једанаести квартални извјештај о укупним активностима у оквиру процеса интеграције Црне Горе у Европску унију за период јул - септембар 2016 документ
закључци
3. Предлог одлуке о утврђивању висине новчане накнаде припаднику Војске Црне Горе у мировној операцији Европске уније "ЕУ НАВФОР-АТАЛАНТА" документ
закључци
4. Предлог акционог плана реализације Стратегије сарадње са исељеницима 2015-2018, који се односи на период 2016-2018. године документ
закључци

5. Информација о квалитативним и квантитативним резултатима љетње туристичке сезоне 2016. године документ
закључци

6. Информација о предлозима закона и других аката који су достављени на разматрање и усвајање 25. сазиву Скупштине Црне Горе документ
закључци

7. Кадровска питања
закључци

7.1 Предлог рјешења о именовању државног секретара у Министарству економије документ


7.2 Предлог рјешења о одређивању в.д. секретара Министарства економије документ
7.3 Предлог рјешења о именовању државног секретара у Министарству економије документ
7.4 Предлог рјешења о одређивању в.д. генералног директора Директората за индустрију и предузетништво у Министарству економије документ
7.5 Предлог закључка о одређивању пуномоћника – представника државног капитала на XXВ редовној Скупштини акционара Рудника угља АД Пљевља документ
7.6 Предлог рјешења о престанку дужности државне секретарке у Министарству здравља документ
7.7 Предлог рјешења о именовању државног секретара у Министарству здравља документ
7.8 Предлог рјешења о одређивању в.д. генералног директора Директората за економику и пројекте у здравству у Министарству здравља документ
7.9 Предлог рјешења о разрјешењу члана Савјета ЈУ Центар савремене умјетности Црне Горе документ
7.10 Предлог рјешења о одређивању в.д. генералног директора Директората за високо образовање у Министарству просвјете документ
7.11 Предлог закључка о избору чланова Одбора директора Рудника угља АД Пљевља документ закључци
7.12 Предлог за разрјешење предсједника и шест чланова и именовање предсједника и четири члана Вијећа за националну безбједност документ
ИИ МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ВЛАДИ ДОСТАВЉЕНИ РАДИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ
8. Информација о закључивању Споразума о сарадњи на пројекту - Успостављање и промоција менторинг система за мала и средња предузећа на Западном Балкану (фаза ИИ) у Црној Гори с Предлогом споразума (за верификацију) документ закључци
9. Информација о пословном простору у Новој Далматинској улици, у Подгорици с Предлогом уговора о уступању на коришћење пословних простора без накнаде (за верификацију) документ закључци
10. Информација о понуди за право прече куповине непокретности на подручју Националног парка "Скадарско језеро" (подносиоци захтјева: Јовићевић Божидар, Јовићевић Бранко и Јовићевић Томислав, из Цетиња) (за верификацију) документ закључци
11. Информација о понуди за право прече куповине непокретности на подручју Националног парка "Скадарско језеро" (подносилац захтјева Друштво за менаџмент послове и управљање некретнинама "МИГ" А.Д. Подгорица) (за верификацију) документ закључци
12. Информација о понуди за право прече куповине непокретности на подручју Националног парка "Ловћен" (подносилац захтјева Мартиновић Лидија, из Цетиња) (за верификацију) документ закључци
13. Информација о понуди за право прече куповине непокретности на подручју Националног парка "Ловћен" (подносиоци захтјева Бећир Гојко и Бећир Данило, из Котора) (за верификацију) документ закључци
14. Информација о понуди за право прече куповине непокретности на подручју Националног парка "Ловћен" (подносилац захтјева Чавор Војислав, из Подгорице) (за верификацију) документ закључци
15. Информација о понуди за право прече куповине непокретности на подручју Националног парка "Ловћен" (подносилац захтјева Радовић Милица, из Тивта) (за верификацију)  документ
закључци  
16. Информација о понуди за право прече куповине непокретности у својини Ћаћић Ивана (за верификацију)
документ
закључци  
17. Предлог овлашћења министру спорта за располагање средствима Управе за младе и спорт одобреним Законом о буџету Црне Горе за 2016. годину (за верификацију)
документ
закључци  
18. Предлог за рјешавање сукоба надлежности између Комуналне полиције Општине Бар и Управе за инспекцијске послове-Инспекције заштите простора по иницијативи Ђурић Бојане из Сутомора због изградње бетонског-оградног зида и помоћног објекта (за верификацију)  документ
закључци  
19. Извјештај о закључењу преговора о Додатном протоколу 5 уз Споразум о измјени и приступању Централноевропском споразуму о слободној трговини с Предлогом додатног протокола 5 (за верификацију)
документ
закључци  
20. Предлог платформе за учешће црногорске делегације, коју ће предводити Драгица Секулић, министарка економије, на састанку ЦЕФТА Заједничког комитета, који ће бити одржан 9. децембра 2016. године, у Подгорици (за верификацију)  документ
закључци  
21. Предлог платформе за посјету проф. мр Јанка Љумовића, министра културе и Вере Јоличић-Кулиш, в.д. државне секретарке за политичка питања у Министарству вањских послова, Љубљани, Република Словенија, од 11. до 13. децембра 2016. (за верификацију)  документ
закључци  
22. Предлог платформе (са Прилогом) за учешће црногорске делегације на ВИ састанку Одбора за стабилизацију и придруживање, Брисел, Белгија, 19. децембра 2016. године (за верификацију)
документ
закључци  
23. Предлози за преусмјерење средстава (за верификацију)
     
23.1 Предлог за преусмјерење средстава с потрошачке јединице Дирекција за заштиту тајних података на потрошачке јединице Министарство вањских послова и Министарство одбране (за верификацију)
документ
закључци  
23.2 Предлог за преусмјерење средстава с потрошачке јединице Министарство за информационо друштво и телекомуникације на потрошачку јединицу Министарство вањских послова и европских интеграција (за верификацију)  документ
закључци  
ИИИ МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ВЛАДИ ДОСТАВЉЕНИ РАДИ ДАВАЊА МИШЉЕЊА И САГЛАСНОСТИ
24. Предлог мишљења на Иницијативу за покретање поступка за оцјену уставности одредбе члана 39 став 2 Закона о туристичким организацијама ("Службени лист РЦГ", бр. 11/04 и 46/07 и "Службени лист ЦГ", број 45/14) (за верификацију)
документ
закључци  
25. Предлог за давање сагласности за продају непокретности у својини Црне Горе, уписаних у лист непокретности број 91, КО Реч, Општина Улцињ с Предлогом уговора о купопродаји непокретности (за верификацију)
документ
закључци  
26. Питања и предлози
     
26.1 Предлог одлуке о образовању и саставу Комисије за процјену штета од елементарних непогода
документ
закључци  
26.2 Информација о обавјештењу о првој продаји непокретности у својини Лазаревић Војина
документ
закључци  
26.3 Предлог закона о измјенама и допунама Закона о употреби јединица Војске Црне Горе у међународним снагама и учешћу припадника цивилне заштите, полиције и запослених у органима државне управе у мировним мисијама и другим активностима
документ
закључци  
26.4 Предлог одлуке о давању претходне сагласности Главном граду Подгорица за отуђење непокретности
документ
закључци