Најаве

16.08.2018

Премијер Душко Марковић у петак увече на свечаном пуштању у рад Хотела Цхеди на Луштици

16.08.2018

ДОПУНА НАЈАВЕ: Премијер Марковић сјутра у званичној посјети СР Њемачкој на позив канцеларке Меркел

12.08.2018

Министарка Дамјановић и директор КЦЦГ на састанку у Цириху са представницима Швајцарске фондације

10.08.2018

Премијер Марковић у идући петак у званичној посјети СР Њемачкој на позив канцеларке Ангеле Меркел

31.07.2018

Министар унутрашњих послова Мевлудин Нухоџић сјутра у званичној посјети Републици Србији

26.07.2018

У петак ИИИ сједница Савјета за конкурентност

26.07.2018

ДОПУНА НАЈАВЕ: Материјал са 87. сједнице Владе и конференција за медије након сједнице

26.07.2018

Представљање резултата јавног позива за подршку преради у оквиру великог ИПАРД програма

25.07.2018

У четвртак, 26. јула 87. сједница Владе ЦГ

25.07.2018

Премијер Марковић данас на редовној координацији са руководиоцима инспекцијских органа

Питајте Владу

41. СЈЕДНИЦА ВЛАДЕ ЦРНЕ ГОРЕ - 21.09.2017. ГОДИНЕ
И МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ПРИПРЕМЉЕНИ У СКЛАДУ С ПРОГРАМОМ РАДА ВЛАДЕ
1. Предлог одлуке о допуни Одлуке о специјалном додатку документ закључци
2. Предлог одлуке о одређивању региона за производњу вина документ
закључци
3. Информација о активностима на реализацији приоритетних пројеката из области пољопривреде, ИИИ квартал 2017. године документ
закључци
4. Извјештај о раду Савјета за приватизацију и капиталне пројекте за период јануар - јун 2017. године са Извјештајем о спровођењу Плана приватизације за период јануар - јун 2017. године документ
закључци

Извјештај о резултатима преговора по основу међународног јавног тендера за давање у дугорочни закуп земљишта у својини државе Црне Горе и објеката у својини ХТП "Улцињска ривијера" АД, Улцињ с Предлогом одлуке о давању у дугорочни закуп
документ закључци  
6. Предлог за давање сагласности за повлачење тужбе у парничном поступку који се води код Основног суда у Подгорици, у правној ствари тужиоца државе Црне Горе - Дирекције за саобраћај, против тужене "Црнагорапут" АД, ради накнаде солидарне обавезе
документ
закључци

7. Кадровска питања
закључци

7.1 Предлог рјешења о разрјешењу и именовању члана Управног одбора Завода за запошљавање Црне Горе
документ


7.2 Предлог рјешења о престанку мандата секретара Министарства пољопривреде и руралног развоја
документ


7.3 Предлог рјешења о именовању државног секретара у Министарству финансија
документ
7.4 Предлог рјешења о разрјешењу и именовању два члана Социјалног савјета Црне Горе
документ
7.5 Предлог закључка о давању сагласности за постављење главне пореске инспекторке у Пореској управи
документ
7.6 Предлог рјешења о постављењу генералне директорице Директората за грађанска стања и личне исправе у Министарству унутрашњих послова
документ
7.7 Предлог рјешења о постављењу генералног директора Директората за стратешко – развојне послове у Министарству унутрасњих послова
документ
ИИ МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СЕ ВЛАДИ ДОСТАВЉАЈУ С ПРЕДЛОГОМ ДА СЕ О ЊИМА НЕ РАСПРАВЉА
8. Предлог закона о потврђивању Метарске конвенције (без расправе)
документ закључци
9. Предлог одлуке о затварању Генералног конзулата Црне Горе у Минхену - Савезна Република Њемачка (без расправе)
документ закључци
10. Предлог одлуке о отварању амбасаде Црне Горе у Краљевини Шпанији (без расправе)
документ закључци
11. Предлог одлуке о преносу права располагања на непокретности Општини Тиват ради остварења јавног интереса - изградње саобраћајнице од Солила до краја ПУП-а Општине Тиват за фазу 2 трасе МР 1 (без расправе)
документ закључци
12. Предлог одлуке о давању претходне сагласности Општини Пљевља за отуђење непокретности (без расправе)
документ закључци
13. Предлог одлуке о објављивању Споразума о научној и технолошкој сарадњи између Владе Црне Горе и Владе Републике Македоније (без расправе)
документ закључци
14. Предлог основе за вођење преговора и закључивање Споразума између Црне Горе и Републике Бугарске о превозу путника и терета у међународном друмском саобраћају с Предлогом споразума (без расправе)
документ закључци
15. Информација о закључењу Меморандума о разумијевању између Министарства вањских послова Црне Горе и Министарства вањских послова Републике Индонезије о билатералним консултацијама с Предлогом меморандума (без расправе)
документ закључци
16. Предлог за уступање на привремено управљање и коришћење земљишта у својини Црне Горе Општини Беране, без накнаде, ради привременог складиштења чврстог комуналног отпада за територију Општине Беране, на период од 5 година (без расправе)
документ закључци
ИИИ МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ВЛАДИ ДОСТАВЉЕНИ РАДИ ДАВАЊА МИШЉЕЊА И САГЛАСНОСТИ
17. Предлог мишљења на Инцијативу за покретање поступка за оцјену законитости Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији Министарства пољопривреде и руралног развоја, коју је поднијела Мирјана Драшковић, из Подгорице (без расправе)
документ закључци
18. Питања и предлози
18.1 Предлог за давање концесије за експлоатацију минералне сировине техничко-грађевинског камена (еруптива) са лежишта "Штитарица – Округлички крш", Општина Мојковац
документ закључци
18.2  Предлог за давање концесије за експлоатацију минералне сировине техничко-грађевинског камена (кречњака) са лежишта "Штитарица – Таскавац", Општина Мојковац
документ закључци  
18.3  Предлог за исплату средстава из Текуће буџетске резерве у циљу пружања помоћи Мексику
  закључци