Најаве

16.08.2018

Премијер Душко Марковић у петак увече на свечаном пуштању у рад Хотела Цхеди на Луштици

16.08.2018

ДОПУНА НАЈАВЕ: Премијер Марковић сјутра у званичној посјети СР Њемачкој на позив канцеларке Меркел

12.08.2018

Министарка Дамјановић и директор КЦЦГ на састанку у Цириху са представницима Швајцарске фондације

10.08.2018

Премијер Марковић у идући петак у званичној посјети СР Њемачкој на позив канцеларке Ангеле Меркел

31.07.2018

Министар унутрашњих послова Мевлудин Нухоџић сјутра у званичној посјети Републици Србији

26.07.2018

У петак ИИИ сједница Савјета за конкурентност

26.07.2018

ДОПУНА НАЈАВЕ: Материјал са 87. сједнице Владе и конференција за медије након сједнице

26.07.2018

Представљање резултата јавног позива за подршку преради у оквиру великог ИПАРД програма

25.07.2018

У четвртак, 26. јула 87. сједница Владе ЦГ

25.07.2018

Премијер Марковић данас на редовној координацији са руководиоцима инспекцијских органа

Питајте Владу

42. СЈЕДНИЦА ВЛАДЕ ЦРНЕ ГОРЕ - 28.09.201. ГОДИНЕ
И МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ПРИПРЕМЉЕНИ У СКЛАДУ С ПРОГРАМОМ РАДА ВЛАДЕ
1. Предлог закона о обезбјеђивању здравствено исправне воде за људску употребу с Извјештајем са јавне расправе
документ закључци
2. Предлог закона о измјени Закона о Државном тужилаштву
документ
закључци
3. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о царинској служби
документ
закључци
4. Предлог одлуке о организацијско-формацијској структури и величини Војске Црне Горе
документ
закључци

5. Предлог стратегије развоја система социјалне и дјечје заштите за период од 2018. до 2022. године с Предлогом акционог плана за 2018. годину
документ
закључци

6. Предлог стратегије развоја система социјалне заштите старијих за период од 2018. до 2022. године с Предлогом акционог плана за 2018. годину
документ
закључци

7. Предлог акционог плана за имплементацију Стратегије реформе правосуђа 2014-2018 (за период 2017-2018. године)
документ
закључци

8. Информација о успостављању националних структура за учешће Црне Горе у програмима територијалне сарадње с државама чланицама Европске уније у оквиру Инструмента претприступне подршке 2014-2020 (ИПА ИИ)
документ
закључци

9. Информација о разлозима за неиспуњење обавезе из Програма рада Владе Црне Горе за 2017. годину
документ
закључци
10. Предлог одлуке о одређивању лука према намјени
документ
закључци
11. Предлог одлуке о одређивању лука према врсти поморског саобраћаја
документ
закључци
12. Предлог одлуке о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности ради туристичке валоризације полуострва Луштица у КО Радовићи и у КО Миловићи у Општини Тиват
документ
закључци
13. Предлог одлуке о додјели концесије за коришћење дијела вода са изворишта "Ледени извор" Сјеножета, Општина Андријевица, за флаширање, односно паковање или допремање воде у комерцијалне сврхе с Предлогом уговора о концесији
документ
закључци
14. Кадровска питања
закључци
14.1 Предлог рјешења о разрјешењу и именовању члана Управног одбора Фонда рада
документ
14.2 Предлог рјешења о разрјешењу сталног представника Црне Горе при Организацији за храну и пољопривреду Уједињених нација (ФАО) и осталим организацијама УН система
документ
14.3 Предлог рјешења о именовању члана Преговарачке групе за вођење преговора о приступању Црне Горе Европској унији
документ
14.4 Предлог закључка о избору чланова Одбора директора "Рудник угља" АД Пљевља
документ
14.5 Предлог закључка о одређивању пуномоћника представика државног капитала на XXВИИ редовној Скупштини акционара "Рудник угља" АД Пљевља
документ
14.6 Предлог рјешења о престанку мандата генералне директорице Директората за правосуђе и о одређивању в.д. генералног директора Директората за организацију правосуђа, кривично законодавство и надзор у Министарству правде
документ
14.7 Предлог рјешења о престанку мандата генералног директора Директората за међународну правну сарадњу и европске интеграције и о одређивању в.д. генералног директора Директората за међународну правосудну сарадњу и пројекте у Министарству правде
документ
14.8 Предлог рјешења о одређивању в.д. генералног директора Директората за грађанско законодавство и надзор у Министарству правде
документ
14.9 Предлог закључка о одређивању пуномоћника –представника државног капитала на ванредној Скупштини акционара "Лука Бар" АД Бар
документ
14.10 Предлог рјешења о разрјешењу и именовању Управног одбора Агенције за љекове и медицинска средства
документ
ИИ МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СЕ ВЛАДИ ДОСТАВЉАЈУ С ПРЕДЛОГОМ ДА СЕ О ЊИМА НЕ РАСПРАВЉА
15. Предлог уредбе о утврђивању група производа над којима се врши надзор на тржишту (без расправе)
документ закључци
16. Предлог одлуке о отварању Сталне мисије Црне Горе при Организацији Сјеверноатлантског уговора (НАТО) у Бриселу (без расправе)
документ закључци
17.  Предлог одлуке о објављивању Споразума између Владе Црне Горе и Владе Републике Косово о сарадњи у области културе (без расправе)
документ закључци   
18.  Предлог одлуке о објављивању Споразума између Владе Црне Горе и Владе Републике Италије о узајамној размјени и заштити тајних података (без расправе)
документ закључци   
19.  Предлог одлуке о објављивању Меморандума о разумијевању о научној и технолошкој сарадњи између Министарства науке Црне Горе и Министарства образовања, науке, истраживања и спорта Републике Словачке (без расправе)
документ закључци   
20.  Споразум о Координационом комитету у оквиру процеса сарадње министарстава одбране у југоисточној Европи (СЕДМ-ЦЦ) (без расправе)
документ закључци   
21.  Информација о припреми Праваца развоја Црне Горе 2018‐2021. године, Предлог одлуке о образовању Координационог тима за припрему и праћење реализације Праваца развоја Црне Горе 2018‐2021. године и Предлог одлуке о образовању радне групе (без расправе)
документ закључци   
22.  Извјештај о инспекцијском надзору у области јавних набавки за период јануар - јун 2017. године (без расправе)
документ закључци   
23.  Предлог за одобрење додатних средстава из Буџета за извршавање мјера на газдовању шумама (без расправе)
документ закључци   
ИИИ МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ВЛАДИ ДОСТАВЉЕНИ РАДИ ДАВАЊА МИШЉЕЊА И САГЛАСНОСТИ
24.  Одлука о накнадама члановима Одбора директора "Радио - дифузног центра" доо Подгорица (без расправе)
документ закључци   
25.  Одлука о измјени Статута Јавне установе Природњачки музеј Црне Горе (без расправе)
документ закључци   
26.  Предлог за давање сагласности за исплату накнаде за Комисију за контролу државне помоћи, у складу са чланом 26 Закона о зарадама запослених у јавном сектору ("Службени лист ЦГ", бр. 16/16, 83/16 и 21/17) (без расправе)
документ закључци   
27.  Предлог за давање сагласности ЈУ ОШ "Вељко Дробњаковић" из Рисна за давање у закуп просторија уписаних у лист непокретности број 111 КО Рисан И у својини Црне Горе (без расправе)
документ закључци   
28.  Предлог за давање сагласности ЈУ Средњој стручној школи из Бара за давање у закуп просторија уписаних у лист непокретности број 2585 КО Нови Бар у својини Црне Горе (без расправе)
документ закључци   
29.  Предлог за давање сагласности ЈУ ОШ "Народни херој Саво Илић" из Котора за давање у закуп просторија уписаних у лист непокретности број 280 КО Доброта И у својини Црне Горе (без расправе)
документ закључци   
30.  Предлог за давање сагласности ЈУ Гимназији "Танасије Пејатовић" из Пљеваља за давање у закуп просторија уписаних у лист непокретности број 2274 КО Пљевља у својини Црне Горе (без расправе)
документ закључци   
31.  Предлог за давање сагласности за извођење припремних радова већег обима за изградњу објеката од општег интереса - постављање 35 кВ кабловских водова за прикључење новопланиране ТС 35/10 кВ "Нови Улцињ" на електроенергетску мрежу (без расправе)
документ закључци   
32.  Предлог за давање сагласности за продају непокретности у својини Црне Горе, уписане у лист непокретности број 91, КО Реч, општина Улцињ (без расправе)
документ закључци   
33.  Питања и предлози       
33.1  Предлог одлуке о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности ради изградње трафостанице ТС аутопут 2 у КО Матешево на територији општине Колашин за потребе изградње аутопута Бар - Бољаре дионица Смоковац - Матешево
документ закључци