Најаве

16.08.2018

Премијер Душко Марковић у петак увече на свечаном пуштању у рад Хотела Цхеди на Луштици

16.08.2018

ДОПУНА НАЈАВЕ: Премијер Марковић сјутра у званичној посјети СР Њемачкој на позив канцеларке Меркел

12.08.2018

Министарка Дамјановић и директор КЦЦГ на састанку у Цириху са представницима Швајцарске фондације

10.08.2018

Премијер Марковић у идући петак у званичној посјети СР Њемачкој на позив канцеларке Ангеле Меркел

31.07.2018

Министар унутрашњих послова Мевлудин Нухоџић сјутра у званичној посјети Републици Србији

26.07.2018

У петак ИИИ сједница Савјета за конкурентност

26.07.2018

ДОПУНА НАЈАВЕ: Материјал са 87. сједнице Владе и конференција за медије након сједнице

26.07.2018

Представљање резултата јавног позива за подршку преради у оквиру великог ИПАРД програма

25.07.2018

У четвртак, 26. јула 87. сједница Владе ЦГ

25.07.2018

Премијер Марковић данас на редовној координацији са руководиоцима инспекцијских органа

Питајте Владу

4. СЈЕДНИЦА ВЛАДЕ ЦРНЕ ГОРЕ - 15.12.2016. ГОДИНЕ
И МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ВЛАДИ ДОСТАВЉЕНИ РАДИ РАСПРАВЕ
1. Предлог одлуке о Енергетском билансу Црне Горе за 2017. годину документ
закључци
2. Предлог одлуке о образовању Националне инвестиционе комисије документ
закључци
3. Предлог одлуке о обрасцу захтјева, изгледу и садржају исељеничке књижице документ
закључци
4. Предлог стратегије за заштиту лица са инвалидитетом од дискриминације и промоцију једнакости за период 2017-2021. године с Предлогом акционог плана за 2017-2018. годину документ
закључци

5. Информација о процедури доношења закона и других аката чији је предлагач Влада документ
закључци

6. Информација о реализацији Партнерских циљева у 2016. години документ
закључци

7. Предлог анекса бр. 1 Уговора о обавези пружања услуга превоза путника од јавног интереса (бр. 115/16 од 29. 03. 2016. године) документ
закључци

8. Информација о реализацији пројекта реконструкције објекта бившег Руског посланства на Цетињу за потребе Министарства вањских послова с Предлогом анекса И Уговора о реализацији реконструкције објекта бившег Руског посланства на Цетињу документ
закључци

9. Информација о куповини пословног простора за потребе смјештаја представника органа државне управе, органа управе и других институција чији је оснивач Влада Црне Горе у Бијелом Пољу с Предлогом уговора о преносу права располагања документ
закључци
10. Информација о тренутној епизоотиолошкој ситуацији с предлогом надокнаде штете држаоцима чије су животиње угинуле од болести плавог језика документ
закључци
11. Други извјештај експертске групе Савјета Европе ГРЕТА о имплементацији Конвенције Савјета Европе за борбу против трговине људима у Црној Гори документ
закључци
12. Кадровска питања
закључци
12.1 Предлог за именовање три савјетника предсједника Владе Црне Горе документ
12.2 Предлог за разрјешење и именовање члана Социјалног савјета Црне Горе документ
12.3 Предлог за опозив Антуна Сбутеге са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Републици Италији, са сједиштем у Риму, на резидентној основи и предлози за опозив у Републици Малти и Републици Сан Марино документ
ИИ МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ВЛАДИ ДОСТАВЉЕНИ РАДИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ
13. Предлог одлуке о измјенама Одлуке о образовању Савјета за реформу јавне управе (за верификацију) документ закључци
14. Предлог одлуке о измјени и допуни Одлуке о одређивању министарстава која имају државне секретаре (за верификацију) документ закључци
15. Предлог одлуке о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности ради изградње далековода ДВ 400 кв и 400 м + 110 кВ Чево - Пљевља (за верификацију) документ закључци
16. Предлог одлуке о утврђивању јавног интереса за непотпуну експропријацију непокретности ради изградње ДВ 400 кв Ластва -Пљевља, дионица Ластва - Чево (за верификацију) документ закључци
17.

Предлог одлуке о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности за реконструкцију регионалог пута Р-20 Беране - Калаче, дионица Беране - Петњица, улаз у Петњицу (за верификацију)
документ закључци
18.

Предлог одлуке о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности за изградњу малих хидроелектрана на водотоку Ђуричка ријека са притокама на територији Општине Плав (за верификацију)
документ закључци
19.

Предлог одлуке о утврђивању јавног интереса за непотпуну експропријацију непокретности ради изградње регионалног водоводног система за црногорско приморје (за верификацију)
документ закључци
20.

Предлог одлуке о давању претходне сагласности Општини Никшић за отуђење имовинских права на непокретности, без накнаде, НВО-у "Удружење пензионера" Никшић ради рјешавања стамбених питања пензионера (за верификацију)
документ закључци
21.

Предлог одлуке о давању претходне сагласности Општини Никшић за отуђење имовинских права на непокретности, без накнаде, Стамбеној задрузи здравствених радника Црне Горе "Здравство" Подгорица, ради рјешавања стамбених питања (за верификацију)
документ закључци
22.

Предлог одлуке о давању претходне сагласности Општини Никшић за отуђење непокретности (за верификацију)
документ закључци
23.

Предлог за уступање на коришћење земљишта у својини Државе, Општини Мојковац, без накнаде, ради постављања монтажног објекта за излагање пчелињих производа, на период од 5 година, уз могућност продужења с Предлогом уговора (за верификацију)
документ закључци
24.  Предлог за измјену Закључка Владе Црне Горе, број: 08-382, од 17. марта 2016. године, са сједнице од 10. марта 2016. године (за верификацију)
документ закључци  
25.  Предлог за измјену Закључка Владе Црне Горе, број: 08-2900, од 17. новембра 2016. године, са сједнице од 10. новембра 2016. године (за верификацију)
документ закључци  
26.  Предлог за измјену Закључка Владе Црне Горе, број: 08-2598, од 6. октобра 2016. године, са сједнице од 29. септембра 2016. године (за верификацију)
документ закључци  
27.  Предлог платформе за учешће мр Милутина Симовића, потпредсједника Владе за економску политику и финансијски систем, на Самиту предсједника Влада земаља чланица Централно-европске иницијативе (ЦЕИ), 12. и 13. децембра 2016. године (за верификацију)
документ закључци  
28.  Предлог платформе за учешће проф. др Срђана Дармановића, министра вањских послова, на састанку министара вањских послова Америчко-јадранске повеље (А5), 15. и 16. децембра 2016. године, у Загребу, Хрватска (за верификацију)
документ закључци  
29.  Предлог платформе за учешће Мевлудина Нухоџића, министра унутрашњих послова и делегације Министарства унутрашњих послова на Форуму ЕУ-Западни Балкан у области правде и унутрашњих послова, 15. и 16. децембра 2016, Брдо код Крања (за верификацију)
документ закључци  
30.  Предлог платформе за посјету делегације Владе Црне Горе, предвођене министром саобраћаја и поморства Османом Нурковићем, Републици Турској, од 19. до 21. децембра 2016. године (за верификацију)
документ закључци  
31.  Предлози за преусмјерење средстава (за верификацију)       
31.1  Предлог за преусмјерење средстава с потрошачке јединице Министарство културе на потрошачку јединицу Државни архив (за верификацију)
документ закључци  
31.2  Предлог за преусмјерење средстава с потрошачке јединице Министарство вањских послова и европских интеграција на потрошачку јединицу Генерални секретаријат Владе (за верификацију)
документ закључци  
31.3  Предлог за преусмјерење средстава (за верификацију)
документ закључци  
31.4  Предлог за преусмјерење средстава с потрошачке јединице Предсједник Црне Горе на потрошачку јединицу Средства за рјешавање стамбених потреба (за верификацију)
документ закључци  
ИИИ МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ВЛАДИ ДОСТАВЉЕНИ РАДИ ДАВАЊА МИШЉЕЊА И САГЛАСНОСТИ 
32.  Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији Основног државног тужилаштва у Бару (ТУ бр. 198/16, од 5. 7. 2016. године) (за верификацију)
документ закључци  
33.  Измјена и допуна Плана коришћења средстава Јавног предузећа за управљање морским добром Црне Горе за 2016. годину (за верификацију)
документ закључци  
34.  Предлог за давање сагласности за закључење судског поравнања са физичким лицима на име накнаде за експропријацију непокретности у КО Радовиће, на локалитету Луштица (за верификацију)
документ закључци  
35.  Предлог за давање сагласности за продају непокретности – земљишта (двије катастарске парцеле, укупне површине 721 м²), и то: катастарске парцеле бр. 1164, површине 502 м² и катастарске парцеле бр. 1184, површине 219 м² (за верификацију)
документ закључци  
ИВ МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ВЛАДИ ДОСТАВЉЕНИ НА УВИД
36  Извјештај о учешћу делегације Владе Црне Горе предвођене Османом Нурковићем, министром саобраћаја и поморства, на XИИ годишњем састанку министара саобраћаја на развоју индикативног проширења свеобухватне и главне мреже за Западни Балкан