Питајте Владу

6. СЈЕДНИЦА ВЛАДЕ ЦРНЕ ГОРЕ - 22.12.2016. ГОДИНЕ
И МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ВЛАДИ ДОСТАВЉЕНИ РАДИ РАСПРАВЕ
1. Предлог уредбе о измјени Уредбе о посебном додатку на основну зараду, посебним накнадама трошкова и другим примањима за вријеме рада у дипломатско-конзуларном представништву документ
закључци
2. Информација о активностима на реализацији приоритетних пројеката из области туризма документ
закључци
3. Информација о програмима подршке Европске уније Црној Гори у 2016 документ
закључци
4. Предлог годишњег плана рада Инвестиционо - развојног фонда Црне Горе А.Д. за пословну 2017. годину и Предлог финансијског плана Инвестиционо-развојног фонда Црне Горе А.Д. за 2017. годину документ
закључци

5. Информација о наставку пројекта реализације комуналних инфраструктурних пројеката који се финансирају из средстава Европске инвестиционе банке с Предлогом уговора о финансирању документ
закључци

6. Предлог уговора о заједничким развојним и истраживачким пројектима између Министарства одбране Црне Горе и Контроле летења Србије и Црне Горе СМАТСА доо Београд документ
закључци

7. Информација о прерасподјели пословног простора за потребе смјештаја Министарства спорта и Завода за школство


8. Кадровска питања
закључци

8.1 Предлог за именовање чланова Комисије за стамбена питања Владе Црне Горе документ
8.2 Предлог за разрјешење и именовање националног координатора за НАТО документ
ИИ МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ВЛАДИ ДОСТАВЉЕНИ РАДИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ
9. Предлог закона о потврђивању Конвенције Међународне организације рада о идентификационим документима помораца (ревидирана) број 185 (за верификацију) документ
закључци
10. Предлог уредбе о коришћењу здравствених и нутритивних тврдњи приликом означавања, рекламирања и презентације хране (за верификацију) документ
закључци
11. Предлог уредбе о измјени и допуни Уредбе о информисању потрошача о храни (за верификацију) документ
закључци
12. Предлог одлуке о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности за реконструкцију регионалног пута Р-1 Цетиње-Његуши, од км 2+0000 до км 21+500 (за верификацију) документ закључци
13. Предлог одлуке о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности за измјештање постојећег далековода 35 кв са трасе аутопута Бар - Бољаре, дионица Смоковац - Матешево (за верификацију) документ закључци
14. Предлог одлуке о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности за одлагање вишка материјала у КО Пелев Бријег у Општини Подгорица и за експропријацију непокретности у КО Клопот и КО Пелев Бријег у Општини Подгорица (за верификацију) документ закључци
15. Предлог акционог плана за ријетке болести 2017-2020. година (за верификацију) документ закључци
16. Предлог акционог плана за унапређење менталног здравља у Црној Гори 2017 -2018 (за верификацију) документ закључци
17. Предлог акционог плана за имплементацију Стратегије реинтеграције лица враћених на основу споразума о реадмисији за 2017. годину (за верификацију) документ закључци
18. Информација о планираним активностима на припреми зимске туристичке сезоне 2016/2017. године (за верификацију) документ закључци
19. Информација о реализацији израде "Локалне студије локације Хајла-Штедим" у Рожајама, у оквиру пројекта "Ски центар на локалитету Хајла, Рожаје" (за верификацију) документ закључци
20. Информација о рјешавању питања отпремнина преосталих радника Новог дуванског комбината Подгорица (за верификацију) документ закључци
21. Информација о реализацији закључака Владе Црне Горе, број: 08-2566, са сједнице од 6. октобра 2016. године с Предлогом уговора о раскиду Уговора о плаћању дијела пореског дуга имовином пореског обвезника Трговачког предузећа "ПКБ" (за верификацију) документ закључци
22. Информација о закључивању Меморандума о разумијевању између Министарства пољопривреде и руралног развоја Црне Горе и Министарства спољне трговине и економских односа Босне и Херцеговине о сарадњи на имплементацији пројекта (за верификацију) документ закључци
23. Информација о потреби потписивања Међународног споразума о маслиновом уљу и стоним маслинама с Предлогом споразума (за верификацију) документ закључци
24. Информација о реализацији НАТО ЕАДРЦЦ међународне теренске вјежбе управљања посљедицама ванредних ситуација "Црна Гора 2016" (за верификацију) документ закључци
25. Информација о реализацији пројекта Електрификација катуна у Рожајама "Добро Буче" и "Гиљево поље" (за верификацију)  документ
закључци   
26. Информација о реализацији пројекта израде "Студије изводљивости заштите Плавског језера" (за верификацију)  документ
закључци   
27. Извјештај о спровођењу Закона о извршењу казни затвора, новчане казне и мјера безбједности (за верификацију)  документ
закључци   
28. Извјештај о спроведеним активностима на реализацији Конкурса за додјелу ловишта на коришћење у 2015. години с предлозима одлука и предлозима уговора (за верификацију)  документ
закључци   
29. Предлог за измјену састава Мјешовите комисије за економску сарадњу између Црне Горе и Републике Словеније (за верификацију)  документ
закључци   
30. Предлог правилника о унутрашњој организацији и систематизацији Министарства спорта (за верификацију)  документ
закључци   
31. Предлог платформе за посјету Александра Андрије Пејовића, министра европских послова, Загребу, Република Хрватска, 20. и 21. децембра 2016. године (за верификацију)  документ
закључци   
32. Предлог за измјену Закључка Владе Црне Горе, број: 08-2557, од 6. октобра 2016. године, са сједнице од 29. септембра 2016. године (за верификацију)  документ
закључци   
33. Предлог за измјену Закључка Владе Црне Горе, број: 08-2473, од 22. септембра 2016. године, са сједнице од 15. септембра 2016. године (за верификацију)  документ
закључци   
34. Предлог за измјену Закључка Владе Црне Горе, број: 08-2694, од 28. октобра 2016. године, са сједнице од 20. октобра 2016. године (за верификацију)  документ
закључци   
35. Предлози за преусмјерење средстава (за верификацију)       
35.1 Предлог за преусмјерење средстава с потрошачке јединице Министарство за информационо друштво и телекомуникације на потрошачку јединицу Министарство унутрашњих послова (за верификацију)  документ
закључци   
35.2 Предлог за преусмјерење средстава с потрошачке јединице Центар за обуку у судству и државном тужилаштву на потрошачку јединицу Управа за кадрове (за верификацију)  документ
закључци   
35.3 Предлог за преусмјерење средстава с потрошачке јединице Фонд ПИО на потрошачку јединицу Министарство рада и социјалног старања (за верификацију)  документ
закључци   
35.4 Предлог за преусмјерење средстава с потрошачке јединице Министарство пољопривреде и руралног развоја на потрошачку јединицу Министарство вањских послова и европских интеграција (за верификацију)  документ
закључци   
35.5 Предлог за преусмјерење средстава с потрошачке јединице Министарство одрживог развоја и туризма на потрошачку јединицу Национална туристичка организација Црне Горе (за верификацију)  документ
закључци   
35.6 Предлог за преусмјерење средстава (за верификацију)  документ
закључци   
35.7 Предлог за преусмјерење средстава (за верификацију)  документ
закључци   
ИИИ МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ВЛАДИ ДОСТАВЉЕНИ РАДИ ДАВАЊА МИШЉЕЊА И САГЛАСНОСТИ
36. Предлог мишљења на Иницијативу за покретање поступка за оцјену уставности одредбе члана 397ц Закона о парничном поступку ("Службени лист РЦГ", бр. 22/04, 28/05 и 76/06 и "Службени лист ЦГ", број 48/15), коју је поднио Милош Ћетковић (за верификацију)  документ
закључци   
37. Предлог мишљења на Иницијативу за покретање поступка за оцјену уставности чл. 147 до 157 Закона о ванпарничном поступку ("Службени лист ЦГ", број 27/06) и чл. 17 до 43 Закона о измјенама и допунама Закона о ванпарничном поступку (за верификацију)  документ
закључци   
38. Предлог мишљења на Иницијативу за покретање поступка за оцјену уставности одредбе члана 52 Закона о приправницима у судовима и државном тужилаштву и правосудном испиту, коју је поднио Владимир Вукашиновић (за верификацију)  документ
закључци   
39. Предлог мишљења на Иницијативу за покретање поступка за оцјену уставности и законитости Одлуке о изради Студије локације "Сектор 29" ("Службени лист ЦГ", број 15/07) и Одлуке о доношењу Државне студије локације "Сектор 29" (за верификацију)  документ
закључци   
40. Предлог одлуке о варијабилном дијелу зараде запослених у Јавној установи Службени лист Црне Горе (за верификацију)  документ
закључци   
41. Одлука о објављивању јавног позива за прикупљање понуда за закуп морског добра у циљу изградње пристаништа у Сутомору (за верификацију)  документ
закључци   
42. Питања и предлози:       
42.1 Усмена информација о помоћи ЈУ Дневни центар за дјецу са сметњама у развоју "Тиса" - Бијело Поље и ЈУ Дневни центар за дјецу и омладину са сметњама и тешкоћама у развоју Беране  
   
42.2 Предлог за преусмјерење средстава  документ
закључци   
ИВ НА УВИД:
42. Извјештај о учешћу проф. др Срђана Дармановића, министра вањских послова, на 23. састанку Министарског савјета ОЕБС-а, Хамбург, 8. и 9. децембра 2016. године       
44. Извјештај о учешћу проф. др Срђана Дармановића, министра вањских послова, на састанку министара вањских послова Америчко-јадранске повеље (А5), Загреб, Република Хрватска, 15. и 16. децембра 2016. године