Питајте Владу

 

Пријава злоупотребе службених возила

 

83. СЈЕДНИЦА ВЛАДЕ ЦРНЕ ГОРЕ - 28.06.2018. ГОДИНЕ
И МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ВЛАДИ ДОСТАВЉЕНИ РАДИ РАСПРАВЕ
1. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о водама документ закључци
2. Предлог уредбе о ближим критеријумима одрживости за биогорива и биотечности за остваривање обавезног удјела енергије у укупној финалној потрошњи енергије документ
закључци
3. Предлог уредбе о обавезном удјелу биогорива у сектору саобраћаја документ
закључци
4. Предлог уредбе о прехрамбеним аромама које се могу користити у и на храни документ
закључци

5. Предлог уредбе о условима за одлагање наплате пореских и непореских потраживања документ
закључци

6. Предлог уредбе о утрђивању исплате обештећења бившим власницима одузетих имовинских права у новчаним средствима за 2018. годину документ
закључци

7. Предлог одлуке о изради капиталног буџета и утврђивању и вредновању критеријума за избор капиталних пројеката документ закључци
8. Информација у вези са оснивањем Регионалне комисије за утврђивање чињеница о ратним злочинима и другим тешким кршењима људских права почињених на територији некадашње СФРЈ од 1. 1. 1991- 31. 12. 2001.(РЕКОМ) документ
закључци

9. Предлог комуникационе стратегије - Црна Гора чланица НАТО-а за период до 2020. године документ
закључци
10. Предлог националног програма развоја кинематографије 2018 - 2023. година с Предлогом акционог плана за 2018. годину документ
закључци
11. Предлог стратегије развоја спорта у Црној Гори за период 2018-2021. година, са Планом реализациије Стратегије за период 2018-2019. година документ
закључци
12. Предлог стратегије развоја Интегралног здравственог информационог система и е-здравља за период 2018 – 2023. године с Предлогом акционог плана за период 2018 – 2021. година документ
закључци
13. Предлог програма реформе управљања јавним финансијама за период 2016 - 2020. године с Предлогом акционог плана документ
закључци
14. Предлог програма јачања људских ресурса и истраживачких капацитета у научноистраживачким установама у Црној Гори 2018-2020 документ
закључци
15. Предлог измјене и допуне Програма газдовања шумама за 2018. годину документ закључци
16. Предлог прољећне анализе макроекономских кретања и структурних реформи документ закључци
17. Консолидовани извјештај о систему унутрашњих финансијских контрола у јавном сектору Црне Горе за 2017. годину документ закључци
18. Информација о статусу реализације препорука из извјештаја ревизора Европске комисије за програме који се реализују кроз децентрализовано и/или индиректно управљање ИПА фондовима са релевантним акционим плановима документ закључци
19. Информација о реализацији активности и пројеката који се реализују кроз систем децентрализованог и/или индиректног управљања ИПА фондовима, са прегледом кључних активности у другом кварталу 2018. године документ закључци
20. Информација о статусу и реализацији пројеката из области саобраћаја у оквиру спровођења инструмента претприступне помоћи (ИПА пројеката) документ закључци
21. Информација о кредитном аранжману између Европске инвестиционе банке и Инвестиционо-развојног фонда Црне Горе А.Д. за финансирање малих и средњих предузећа и приоритетних пројеката ИВ-А (ФИ 89.293 (МЕ)) с Предлогом уговора о финансирању документ закључци
22. Информација о активностима на реализацији приоритетних пројеката из области пољопривреде, јануар- јун 2018.године документ закључци
23. Информација о активностима на реализацији приоритетних пројеката из области туризма, за период јануар-јун 2018.године документ закључци
24. Информација о реализацији и ефектима политика у области предузетништва и бизниса за период 1. април - 30. јун 2018. године документ закључци
25. Информација о припреми за предстојећу пожарну сезону 2018. године документ закључци
26. Извјештај о реализацији активности предвиђених планом припреме љетње туристичке сезоне за 2018. годину документ закључци
27. Извјештај о реализацији Акционог плана за спровођење Стратегије регионалног развоја Црне Горе 2014-2020, за 2017. годину документ закључци
28. Извјештај о реализацији Закључка Владе Црне Горе, број 07-3983 од 28. децембра 2017. године
документ закључци  
29. Кадровска питања    закључци  
29.1 Предлог закључка о избору члана Одбора директора ХТП „Улцињска ривијера“ АД Улцињ  документ    
29.2 Предлог закључка о одређивању пуномоћника – представника државног капитала на редовној Скупштини акционара ХТП „Улцињска ривијера“ АД Улцињ  документ    
29.3 Предлог рјешења о разрјешењу и именовању члана Управног одбора ЈУ Дом старих "Пљевља"  документ    
29.4 Предлог за опозив изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Новом Зеланду, на нерезидентној основи, са сједиштем у Подгорици  документ    
29.5 Предлог закључка о избору чланова Одбора директора „Цастелло Монтенегро“ АД Пљевља  документ    
29.6 Предлог закључка о одређивању пуномоћника – представника државног капитала на редовној Скупштини акционара „Цастелло Монтенегро“ АД Пљевља  документ    
29.7 Предлог закључка о избору члана Одбора директора Института за физикалну медицину, рехабилитацију и реуматологију „Др Симо Милошевић“ АД Игало  документ    
29.8 Предлог закључка о одређивању пуномоћника – представника државног капитала на редовној Скупштини акционара Института за физикалну медицину, рехабилитацију и реуматологију „Др Симо Милошевић“ АД Игало  документ    
29.9  Предлог закључка о избору члана Одбора директора "Марина" АД Бар  документ    
29.10 Предлог закључка о избору чланова Одбора директора "Црногорска пловидба" АД Котор  документ    
29.11 Предлог рјешења о престанку мандата генералног директора Директората за финансирање и уговарање средстава ЕУ помоћи у Министарству финансија  документ    
29.12 Предлог рјешења о одређивању в.д. генералног директора Директората за државни буџет у Министарству финансија  документ    
29.13 Предлог рјешења о одређивању в.д. генералног директора Директората за финансирање и уговарање средстава ЕУ помоћи у Министарству финансија  документ    
29.14 Предлог рјешења о разрјешењу и именовању Одбора директора Друштва са ограниченом одговорношћу „Регионални ронилачки центар за подводно деминирање и обуку ронилаца „ – Херцег Нови  документ    
29.15 Предлог закључка о избору чланова Одбора директора “Луштица Девелопмент” АД Тиват  документ    
29.16 Предлог закључка о одређивању пуномоћника – представника државног капитала на редовној Скупштини акционара “Луштица Девелопмент” АД Тиват  документ    
29.17 Предлог рјешења о именовању Одбора директора друштва са ограниченом одговорношћу "СКИЈАЛИШТА ЦРНЕ ГОРЕ"  документ    
ИИ МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СЕ ВЛАДИ ДОСТАВЉАЈУ С ПРЕДЛОГОМ ДА СЕ О ЊИМА НЕ РАСПРАВЉА
30. Предлог уредбе о начину вршења квалификованих услуга цертификовања за органе државне управе (без расправе)  документ закључци  
31. Предлог одлуке о објављивању Споразума између Владе Црне Горе и Владе Републике Азербејџана о сарадњи у области заштите животне средине (без расправе)
документ закључци  
32. Предлог одлуке о именовању независног ревизора ДОО “Црногорски оператор тржишта електричне енергије” Подгорица, за 2017.годину (без расправе)
документ закључци  
33. Предлог основе за вођење преговора и закључивање Споразума између Владе Црне Горе и Савјета Министара Републике Албаније о сарадњи и узајамној помоћи у ванредним ситуацијама с Предлогом споразума (без расправе)
документ закључци  
34. Предлог основе за вођење преговора о закључивању Споразума између Владе Црне Горе и Савјета министара Републике Албаније о отварању заједничког граничног прелаза Цкла (Црна Гора) - Зогај (Република Албанија) (без расправе)
документ закључци  
35. Информација о Предлогу споразума између Владе Црне Горе и Савјета министара Републике Албаније о сарадњи у области прекограничних операција у оквиру мисије заштите ваздушног простора, с Предлогом споразума документ закључци  
36. Информација о закључивању Споразума о сарадњи између Владе Црне Горе и Заједнице Свети Еђидио с Предлогом споразума (без расправе)
документ закључци  
37.  Информација о закључивању Меморандума о разумијевању између Владе Црне Горе и ИТФ Установе за јачање људске безбједности Републике Словеније на подручју противминског дјеловања, уништавања конвенционалног оружја и физичке безбједности(без расправе)
документ закључци  
38. Информација о закључивању Меморандума о разумијевању између Министарства унутрашњих послова и Норвешке народне помоћи у вези са спровођењем Програма“Ослобађање земљишта у подручју које је контаминирано остацима касетне муниције у Црној Гори”(без расправе) документ закључци  
39. Информација о Меморандуму о разумијевању који се односи на мултинационалну сарадњу у вези са набавком одлучујуће муниције копнене војске с Предлогом меморандума (без расправе)
документ закључци  
40. Информација о приступању Црне Горе Конвенцији о европском патенту (без расправе)
документ закључци  
41.  Извјештај о спровођењу Стратегије управљања водама (без расправе)
документ закључци  
42. Извјештај о имплементацији менађжмент планова за некрополе стећака Жугића Баре и Грчко гробље, Новаковићи, Општина Жабљак и Грчко гробље, Шћепан поље, Општина Плужине, Историјско језгро Цетиња и утврђење Бесац за 2017. годину (без расправе)
документ закључци  
43. Извјештај о пословању и Финансијски исказ ДОО „Центар за екотоксиколошка испитивања“ Подгорица за 2017. годину (без расправе)
документ закључци  
44. Извјештај о раду Фонда за заштиту депозита за 2017. годину (без расправе) документ закључци  
45. Извјештај о раду Комисије за тржиште капитала и стању на тржишту капитала за 2017. годину (без расправе)
документ закључци  
46. Предлог платформе за учешће министарке науке, др Сање Дамјановић, на ЈРЦ радионици “Спремност за улагања у иновативне пројекте у Југоисточној Европи“, 4. јула 2018. године, Загреб, Република Хрватска (без расправе)
документ закључци  
47. Предлог платформе за учешће делегације Црне Горе коју предводи министар за људска и мањинска права Мехмед Зенка на пленарном засиједању Савјета за људска права поводом завршног разматрања стања људских права у Црној Гори, (без расправе)
документ закључци  
48. Предлог за преусмјерење средстава из Текуће буџетске резерве на Завод за статистику Црне Горе (без расправе)
документ закључци  
ИИИ МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ВЛАДИ ДОСТАВЉЕНИ РАДИ ДАВАЊА МИШЉЕЊА И САГЛАСНОСТИ
49. Предлог за давање сагласности ЈУ Средња стручна школа „Спасоје Распоповић“ из Подгорице за давање у закуп просторија уписаних у листу непокретности број 179 КО Подгорица И у својини Црне Горе (без расправе) документ закључци  
50. Предлог за давање сагласности ЈУ Школа за средње и више стручно образовање „Сергије Станић“ из Подгорице за давање у закуп просторија уписаних у листу непокретности број 3656 КО Подгорица ИИИ у својини Црне Горе (без расправе)
документ закључци  
51. Предлог за давање сагласности ЈУ ОШ „Илија Кишић“ из Херцег Новог за давање у закуп просторија уписаних у листу непокретности број 226 КО Кути у својини Црне Горе (без расправе)
документ закључци  
52. Предлог за давање сагласности ЈУ ОШ „Вуко Јововић“ из Даниловграда за давање у закуп просторија уписаних у листу непокретности број 100 КО Даниловград у својини Црне Горе (без расправе)
документ закључци
53. Предлог за давање сагласности ЈУ Гимназија Цетиње за давање у закуп просторија уписаних у листу непокретности број 419 КО Цетиње И у својини Црне Горе (без расправе)
документ закључци  
54. Предлог за давање сагласности за отуђење моторних возила по систему „старо за ново“ или “кориштено за кориштено” (без расправе) документ закључци  
55. Питања и предлози       
55.1 Извјештај о резултатима спроведеног тендерског поступка за давање у закуп дијела непокретности и објеката привременог карактера у својини Црне Горе и локација за постављање привремених објеката у националном парку „Дурмитор“ и н.парку „Биоградска гора  документ закључци  
55.2 Информација о спроведеној тендерској процедури за набавку услуга„Обезбјеђивање права коришћења најновијих верзија софтвера („Софтwаре Ассуранце“) за Мицрософт лиценце које су у власништву наручиоца, према спецификацији, по моделу лиценцирања Мицрософт  документ закључци