Питајте Владу

9. СЈЕДНИЦА ВЛАДЕ ЦРНЕ ГОРЕ - 19.01.2017. ГОДИНЕ
И МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ПРИПРЕМЉЕНИ У СКЛАДУ С ПРОГРАМОМ РАДА ВЛАДЕ
1. Предлог закона о здравственој инспекцији
документ закључци
2. Предлог одлуке о измјенама Одлуке о Савјету за владавину права
документ
закључци
3. Четврти полугодишњи извјештај о реализацији Акционог плана за 23. преговарачко поглавље – Правосуђе и темељна права за период јул - децембар 2016. са Првим полугодишњим извјештајем о реализацији Оперативног документа за спрјечавање корупције
документ
закључци
4. Четврти полугодишњи извјештај о реализацији Акционог плана за 24. преговарачко поглавље – Правда, слобода и безбједност, за период јул - децембар 2016
документ
закључци

5. Предлог уредбе о измјенама и допуни Уредбе о посебном додатку на основну зараду, посебним накнадама трошкова и другим примањима за вријеме рада у дипломатско-конзуларном представништву
документ
закључци

6. Предлог уредбе о престанку важења Уредбе о ближим условима, начину остваривања и висини накнада трошкова и других примања лица у служби у Војсци Црне Горе
документ
закључци

7. Предлог оперативног плана Инвестиционо - развојног фонда Црне Горе А.Д. за 2017. годину
документ
закључци

8.1 Шести национални извјештај о примјени измијењене Европске социјалне повеље за 2016. годину
документ
закључци

9. Кадровска питања
закључци
9.1 Предлог рјешења о разрјешењу извршног директора Центра за посредовање
документ
9.2 Предлог рјешења о именовању извршне директорке Центра за посредовање
документ
9.3 Предлог рјешења о престанку мандата помоћнице министра правде
документ
9.4 Предлог рјешења о одређивању в.д. генералног директора Директората за извршење кривичних санкција у Министарству правде
документ
9.5 Предлог рјешења о престанку мандата в.д. генералног директора Генералног директората за европске послове у Министарству вањских послова
документ
9.6 Предлог рјешења о одређивању в.д. секретара Министарства европских послова
документ
ИИ МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СЕ ВЛАДИ ДОСТАВЉАЈУ С ПРЕДЛОГОМ ДА СЕ О ЊИМА НЕ РАСПРАВЉА
10. Информација о обезбјеђивању несметаног функционисања ЈУ Виша стручна школа "Полицијска академија" у Даниловграду (без расправе)
документ закључци
11. Информација о неспровођењу одлуке Државне комисије за контролу поступака јавних набавки у периоду од 1. јануара до 7. октобра 2016. године (без расправе)
документ закључци
12. Информација о закључивању Меморандума између Министарства културе Црне Горе и Министарства културе Републике Хрватске о сарадњи у области заштите и очувања подводне културне баштине с Предлогом меморандума (без расправе)
документ закључци
13. Извјештај са вођења преговора о закључивању Споразума између Владе Црне Горе и Владе Републике Косово о сарадњи у области културе с Предлогом споразума (без расправе)
документ закључци
14. Предлог финансијског плана и Програм рада Агенције за цивилно ваздухопловство за 2017. годину (без расправе)
документ закључци
15. Предлог за измјену Закључка Владе Црне Горе, број: 08-2919, од 24. новембра 2016. године, са сједнице од 17. новембра 2016. године (без расправе)
документ закључци
16. Предлог платформе за званичне посјете проф. др Срђана Дармановића, министра вањских послова, Републици Словачкој и Мађарској, од 25. до 27. јануара 2017. године (без расправе)
документ закључци
17. Предлог платформе за учешће мр Ненада Копривице, в.д. генералног директора Директората за младе у Министарству спорта, на састанку Управног одбора Регионалне канцеларије за сарадњу младих, 26. и 27. јануара 2017, Тирана, Република Албанија (без расправе)
документ закључци
18. Предлог платформе за учешће др Кенана Храповића, министра здравља, на медицинском сајму Араб Хеалтх, Уједињени Арапски Емирати, од 30. јануара до 2. фебруара 2017. године (без расправе)
документ закључци
19. Предлог платформе за званичну посјету Османа Нурковића, министра саобраћаја и поморства, Држави Катар, 30. јануара 2017. године с Предлогом за измјену Закључка Владе Црне Горе, број: 06-2520/3, од 27. децембра 2012. године (без расправе)
документ закључци
ИИИ МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ВЛАДИ ДОСТАВЉЕНИ РАДИ ДАВАЊА МИШЉЕЊА И САГЛАСНОСТИ
20.  Предлог за давање сагласности за извођење припремних радова већег обима за изградњу објеката од општег интереса–туристичког насеља Т2, категорије 4* или 5*, на урбанистичким парцелама УП2 и УП3 (без расправе)   документ закључци
 
21.  Питања и предлози       
21.1  Усмена информација о динамици радова на аутопуту Бар-Бољаре       
ИВ НА УВИД
22.  Извјештај о учешћу црногорске делегације у раду ВИ састанка Одбора за стабилизацију и придруживање, Брисел, 19. децембра 2016. године
     
23.  Извјештај о билатералној посјети Александра Андрије Пејовића, министра европских послова, Републици Хрватској, Загреб, 20. и 21. децембра 2016. године