Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Vladu

Danas u Budvi osnovano Udruženje službenika za komunikacije u javnom sektoru iz jugoistočne Evrope

Danas u Budvi osnovano Udruženje službenika za komunikacije u javnom sektoru iz jugoistočne Evrope
Datum objave 29.09.2013 12:24 | Autor Biro

Ispis Štampaj stranicu


BUDVA, 29. septembar 2013. – Druga konferencija o vladinim komunikacijama u jugoistočnoj Evropi (SEECOM 2013) završena je u Budvi osnivanjem Udruženja službenika za komunikacije u javnom sektoru iz jugoistočne Evrope (SEECOM), međunarodne neprofitne profesionalne organizacije službenika za komunikacije iz regiona.

Konferenciju je organizovala Vlada Crne Gore u saradnji sa Fondacijom Konrad Adenauer, Kancelarijom UNDP u Crnoj Gori, Sekretarijatom Vijeća za regionalnu saradnju (RCC) i Ambasadom SAD u Crnoj Gori.

Prema Statutu, Udruženje će raditi na unapređenju profesionalnog razvoja i umrežavanju; podsticanju partnerstava s nevladinim akterima, prije svega medijima i organizacijama civilnog društva; unapređenju učešća građana i dobrom upravljanju putem transparentnosti, odgovornosti i slobodnog i olakšanog pristupa informacijama u javnom sektoru; javnom zastupanju za više profesionalne standarde, vrijednosti i etičnost u javnom sektoru komunikacija, kao i na korištenju inovacija i novih tehnologija.

Krunoslav Vidić iz Hrvatske je izabran za predsjedavajućeg, a Vuk Vujnović iz Crne Gore za generalnog sekretara Udruženja. Članovi upravnog odbora su Kristijan Špar (Medijski program KAS za jugoistočnu Evropu), Dinka Živalj (RCC) i Nadica Dujović (UNDP).

U govoru povodom otvaranja konferencije Duško Marković, potpredsjednik Vlade Crne Gore, naglasio je da je najvažnija uloga stručnjaka za komunikacije da budu glas građana u institucijama, a glas institucija u javnosti, pomažući tako da politike koje te institucije kreiraju i sprovode u potpunosti odražavaju potrebe i interese građana.

„Ovakav način razmišljanja i upravljanja je takođe u skladu s najboljim evropskim standardima. Upravo je Evropska unija Lisabonskim ugovorom snažno afirmisala participativnu demokratiju kao jedno od tri načela demokratskog upravljanja, uz demokratsku jednakost i reprezentativnu demokratiju.

Nijedna demokratska vlada do sada nikada nije bila na gubitku kada je bila spremna da sluša svoj narod, kazao je Rastislav Vrbenski, stalni koordinator Sistema UN i stalni predstavnik UNDP u Crnoj Gori.

„Dužnost svake vlade je da bude informativna i transparentna za javnost. Međutim, u ovome ima nečega više od jedne strane koja oglašava svoje politike dok druga strana iskazuje pritužbe. Ovdje postoji dvosmjerna ulica partnerstva i povjerenja između vlasti i građana. Ova konferencija, kako se čini, pruža neoboriv dokaz političke volje crnogorske Vlade i vlada u jugoistočnoj Evropi da rade na poboljšanju komunikacijskih veza s građanima.”

Daglas Džouns, zamjenik šefa Misije, Ambasada SAD u Crnoj Gori, pohvalio je PR Biro Vlade Crne Gore za organizovanje ovog izuzetnog događaja koji ističe važnu ulogu vladinih službenika za komunikacije u plasiranju poruka od najveće važnosti građanima.

„Portparoli igraju centralnu ulogu u obezbjeđenju transparentnosti i otvorenosti u upravljanju. Vaš posao nije uvijek lak, ali rezultati su jasni: kada vladini službenici za komunikacije imaju podršku u svom radu - društvo ima koristi od toga: javnost je bolje informisana i više uključena, vlade donose bolje odluke, povjerenje u državu se povećava, a korupcija se smanjuje“.

Naglasak konferencije je bio na vladinim komunikacijama u službi građana, optimizaciji resursa u javnim komunikacijama, korišćenju savremene tehnologije za poboljšanje dvosmjerne komunikacije, društvenim medijima, komuniciranju EU integracija i regionalnoj saradnji.

Frank Pris, zamjenik šefa za evropsku i međunarodnu saradnju, Konrad Adenauer Stiftung (KAS) Berlin, istakao je da, osim medija, vlade i političke partije imaju veliku odgovornost za transparentnu izradu politika.

„Za političke komunikacije su potrebni dobri resursi i strukture. No, još važniji je profesionalni stav PR menadžera u politici. Fondacija Konrad Adenauer je, kao jedan od domaćina SEECOM, aktivno uključen, zato što ovaj kontekst pripada stručnjacima koji svoj ​​posao doživljavaju društveno odgovornim. SEECOM predstavlja cijelu mrežu vrijednosti.“

Jovan Tegovski, šef osoblja Vijeća za regionalnu saradnju, podsjetio je da je ekonomska kriza koja je pogodila jugoistočnu Evropu učinila komunikacije još važnijim, čineći neophodnim da vlade budu u stalnoj komunikaciji sa svojim građanima, da bi im objasnile šta je to što oni rade, kako bi im pomogle da prevladaju sadašnje teškoće.

„Produbljivanje dijaloga između državnih aktera, medija i nevladine zajednice predstavlja prostor koji Vijeće za regionalnu saradnju smatra izuzetno važnim za osiguranje dobrobiti društva, njegov ekonomski prosperitet i razvoj, u skladu s ciljevima Strategije JIE 2020 koju trenutno pripremaju zemlje u regionu, u koordinaciji Vijeća.

Događaj je okupio 80 visokih vladinih službenika za komunikacije iz cijele jugoistočne Europe, stručnjaka za komunikacije iz Evrope i SAD, kao i PR menadžera i šefova za komunikacije iz regiona.