Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Vladu

CG i BiH ocijenile da su mir i stabilnost Regiona uslovi za napredak

CG i BiH ocijenile da su mir i stabilnost Regiona uslovi za napredak
Datum objave 14.02.2017 15:35 | Autor SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE

Ispis Štampaj stranicu Video Video Download Download


Služba za odnose s javnošćuSlužba za odnose s javnošću
 
  
Crna Gora i Bosna i Hercegovina imaju odlične političke odnose, nemaju otvorenih pitanja i šalju jasnu poruku i regionu Zapadnog Balkana i Evropskoj uniji da su spremne i skoncentrisane na saradnju kako međusobno tako i u Regionu na dobrobit građana – zaključeno je danas u Podgorici tokom zvanične posjete delegacije Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Crnoj Gori.

Predsjednik Vlade Crne Gore Duško Marković i predsjedavajući Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić ponovili su ove zaključke na zajedničkoj konferenciji za medije nakon sastanka i posebno pri tome istakli jednoglasan zaključak i potpunu suglasnost da su mir i stabilnost u regionu Zapadnog Balkana ključni uslovi razvoja kako naših dviju država tako i Regiona u cjelini.

„Sa žaljenjem smo konstatovali da u posljednje vrijeme čujemo i drugačije tonove, one tonove koji mogu ugroziti ono što smo osvojili do sada, taj najveći kapital – stabilnost i mir, i da je obaveza nas koji se bavimo javnom politikom da svakodga dana i na svakom mjestu pokušavamo da dovedemo naše razlike na onaj nivo koji neće ugroziti naš razvoj i naše odnose, da naše razlike ne skrivamo, da o njima razgovaramo, da pronalazimo najbolja rješenja, i da razlike ne budu razlog za konflikt kako konflikt ne bi prerastao u ono što niko ne želi na Zapadnom Balkanu“ – rekao je predsjednik Vlade Crne Gore na konferenciji za medije.

Predsjedavajući Savjeta ministara BiH Denis Zvizdić posebno je ocijenio da odnosi Bosne i Hercegovine i Crne Gore mogu biti primjer za cio region.

„Cilj ove posjete upravo i jeste dalje razvijanje regionalne saradnje, a ovaj put kroz direktnu komunikaciju i dijalog koje smatramo ključnim i osnovnim instrumentima za rješavanje svih otvorenih pitanja i za definiranje projekata koji će značiti dalji ekonomski razvoj naše dvije države i ukupnog regiona i kreiranje dalje evropske perspektive i Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Dakle, dijalog a ne nikako slanje poruka smatramo baznim instrumentom i modelom kojim treba graditi dalje odnose zemalja Zapadnog Balkana“ – rekao je predsjedavajući Zvizdić na zajedničkoj konferenciji za medije.

Evropske i evroatlantske integracije

Predsjednici Marković i Zvizdić su saopštili da su se dvije delegacije saglasile u ocjeni da evropska perspektiva Regiona nema alternativu.

Crna Gora je na bilateralnom sastanku ministra evropskih poslova Aleksandra Andrije Pejovića i ministra vanjskih poslova BiH Igora Crnadaka iskazala spremnost da stavi na raspolaganje Bosni i Hercegovini svoja znanja i iskustva iz procesa pristupanja Evropskoj uniji na čemu je gostujući ministar iskazao zahvalnost. Kao bitan korak u tom smjeru ministri su potpisali Sporazum o saradnji Vlade Crne Gore i Savjeta ministara Bosne i Hercegovine u procesu pristupanja Evropskoj uniji.

Predsjednik Vlade Crne Gore iskazao je očekivanje da Bosna i Hercegovina ove godine počne pristupne pregovore sa Evropskom unijom i da, moguće, odmah otvori neka pregovaračka poglavlja.

Predsjednici Marković i Zvizdić saglasili su se i u vezi sa važnošću evroatlantskih integracija Bosne i Hercegovine u okviru MAP-a.

„Crna Gora se nalazi pred vratima punopravnog članstva (u NATO-u) i zbog toga smo zaista svi u BiH vrlo sretni. Čestitamo i podržavamo taj put Crne Gore jer mi u Bosni i Hercegovini u ovom trenutku nemamo puni konsenzus za članstvo, ali imamo konsenzus za naredni korak a to je aktivacija MAP-a. Dakle, članstvo u Evropskoj uniji i NATO-u za nas prije svega znače mir i stabilnost, a mir i stabilnost su bazni preduvjeti za ekonomski, društveni i politički razvoj kompletnog regiona“ – rekao je predsjedavajući Savjeta ministara BiH nakon zvaničnih razgovora.

Ministri odbrane Predrag Bošković i Marina Pendeš ocijenili su na bilateralnom sastanku da je saradnja dvije zemlje u oblasti odbrane kvalitetna posebno u okviru Američko-jadranske povelje, zajedničkog učešća u Resolute Support misiji u Avganistanu, kao i obukama za učešće u operacijama podrške miru.

Ekonomija, finansije i infrastruktura

Ekonomska saradnja i to naročito u oblasti energetike kao i bolje infrastrukturno povezivanje bile su važne teme kako na planarnom sastanku delegacija dviju zemalja tako i na bilateralnim sastancima resornih ministara. Na sastanku ministrice ekonomije Crne Gore Dragice Sekulić i zamjenika predsjedavajućeg Savjeta ministara i ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirka Šarovića zaključeno je da je u cilju boljeg korišćenja hidropotencijala Crne Gore, BiH i Srbije potrebna bolja koordinacija ne samo za potrebe proizvodnje već i u procesu upravljanja.

„Neprihvatljivo je da su Crna Gora i Bosna i Hercegovina na ovakav način povezane“ – rekao je nakon razgovora predsjednik Vlade Crne Gore ocijenivši da je poboljšanje infrastrukture ključno pitanje razvoja obiju država. Predsjedavajući Savjeta ministara BiH je ocijenio nakon razgovora da je loša infrastrukturna povezanost dviju držva prepreka za njihovu još bolju saradnju. S tim u vezi dvije zemlje su saglasne da na ovom planu rade bilateralno kao i u okviru regionalnih inicijativa prije svega kandidovanjem zajedničkih projekata kroz Berlinski proces. Zajednički je konstatovano da su za obje države prioritetni projekti Jadransko-jonskog autoputa, Jadransko-jonskog gasovoda, o pruzi Nikšić – Trebinje – Čapljina kao i poboljšanje postojeće putne infrastrukture koja povezuje Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu.

Ministar saobraćaja i pomorstva Crne Gore Osman Nurković i ministar komunikacija i transporta BiH Ismir Jusko dogovorili su na sastanku rekonstrukciju puta Plužine – Foča kao najkraću vezu dvaju glavnih gradova.

Bosna i Hercegovina je na sastanku ministara finansija Darka Radunovića i Vjekoslava Bevande iskazala spremnost da podrži Crnu Goru da postane ravnopravna ostalim državama nastalim od Jugoslavije u pregovorima o sukcesiji.

Ljudska prava i prava etničkih grupa

Na sastanku ministra za ljudska i manjinska prava Crne Gore Mehmeda Zenke i ministrice za ljudska prava prava i izbjeglice BiH Semihe Borovac dogovorena je saradnja u vezi sa osobama koje se vode kao nestale. Takođe je bilo riječi o pravima različitih nacionalnih zajednica, ravnopravnosti polova kao i o drugim pitanjima u vezi sa poštovanjem međunarodnih dokumenata koja se tiču ljudskih prava.

Sagovornici su se saglasili da zajednička platforma koja je usvojena na prošlogodišnjoj regionalnoj konferenciji u Budvi na temu unapređenja rodne ravnopravnosti u državama Zapadnog Balkana i Turskoj podrazumijeva ne samo unapređenje i razmjenu informacija i iskustava između svih institucionalnih mehanizama u vezi sa integrisanošću politike rodne ravnopravnosti već i doslovno sprovođenje Istanbulske konvencije.

Buduća konkretna saradnja

Na zvaničnim sastancima je iskazana spremnost da dvije strane u neposrednoj budućnosti potpišu niz akata koji bi unaprijedili saradnju i otklonili neke od prepreka. Tokom posjete upućen je poziv predsjedniku Vlade Crne Gore da posjeti Bosnu i Hercegovinu. Predsjedavajući Savjeta ministara BiH Denis Zvizdić je saopštio da je njegova zemlja u cilju još bolje saradnje spremna i na zajedničku sjednicu Savjeta ministara BiH i Vlade Crne Gore.
     
     
   
SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE